• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18
pedfak_logo

Факультет педагогіки, психології та мистецтв

Стрітьєвич Тетяна Миколаївна

Stritievich

завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент, член Спілки дизайнерів України

Освіта:
Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка 2001 рСпеціальність: Початкове навчання і образотворче мистецтво

Бабенко Леонід Вікторович

babenko

кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри, член творчої спілки дизайнерів України

Освіта:
Одеський державний педагогічний інститут ім. К.Д. Ушинського, 1984 р. Спеціальність: Образотворче мистецтво, креслення та праця

Ткаченко Роман Сергійович

tkachenko

викладач кафедри

Освіта:
Центральноукраїнський педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2021 р. Спеціальність: 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

Похиленко Єгор Сергійович

Pohilenko

магістр педагогічної освіти, викладач кафедри

Освіта:
Аспірант ЛНУ ім. Івана Франка. Спеціальність: Хореографія

Гарбузенко Лариса Володимирівна

Garbuzenko

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри, член Національної спілки майстрів народного мистецтва України

Освіта:
Одеський державний педагогічний інститут ім. К.Д. Ушинського, 1988р. Спеціальність: Креслення, образотворче мистецтво і праця

Печененко Максим Валерійович

Pechenenko

викладач кафедри, Член національної хореографічної спілки України

Освіта:
Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.Винниченка, 2007р. Спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Хореографія

Гусєва Любов Григорівна

Gusieva

викладач кафедри, Член національної спілки майстрів народного мистецтва України

Освіта:
Одеський державний педагогічний інститут ім. К.Д. Ушинського, 1990 р. Спеціальність: Креслення, образотворче мистецтво і праця

Стратан-Артишкова Тетяна Борисівна

Stratan

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри

Освіта:
Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О. Пушкіна, 1981 р. Спеціальність: Музика та співи

Растригіна Алла Миколаївна

Rastrigina

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри

Освіта:
Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О.Пушкіна,1977 р. Спеціальність: Музика та співи

Дьомін Сергій Петрович

Stritievich

доцент кафедри

Освіта:
Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О.С. Пушкіна, 1977р. Спеціальність: Музика і співи

Спінул Олена Миколаївна

SpinulO

викладач кафедри 

Освіта:
Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.Винниченка, 2011р. Спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти.Хореографія

Горіна Анастасія Ігорівна

Horinaстарший лаборант

Освіта:
Центральноукраїнський державний університет ім.В.Винниченка, 2023р. Спеціальність: Дошкільна освіта

Куркіна Сніжана Віталіївна

Kurkina

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри, член Національної  Всеукраїнської музичної спілки України

Освіта:
Кіровоградське музичне училище (1996 р.), 

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2001 р. Спеціальність: Музика

Шевченко Інга Леонідівна

Shevchenko

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри

Освіта:
Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О. С. Пушкіна, 1991 р. Спеціальність: Музика і педагогіка

Назаренко Марина Павлівна

Nazarenko

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри

Освіта:
Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С.Пушкіна 1991р. Спеціальність: Музика і педагогіка

Колоскова Жанна Володимирівна

Koloskova

кандидат педагогічних наук, доцент, старший викладач кафедри

Освіта:
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2001 р. Спеціальність: Музика

Кириченко Олена Іванівна

Kirichenko

кандидат мистецтвознавства, доцент, Член спілки дизайнерів України

Освіта:
Уральський державний університет імені О. М. Горького, 1994 р. Спеціальність: Мистецтвознавство

Шевцова Олена Борисівна

Shevcova

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри

Освіта:
Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка, 2006 р. Спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти.

Кулікова Світлана Вікторівна

Kulikova

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри

Освіта:
Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.Винниченка, 2002 р. Спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Музика.

Кулініч Лариса Олександрівна

Kulinich

старший викладач кафедри, член Національної спілки майстрів народного мистецтва України (НСМНМУ) з 2015 р., член Національної спілки художників України (НСХУ) з 2017 р.

Освіта:
Харківський державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, 1996 р. Спеціальність: Креслення, образотворче мистецтво і художня праця

Лавриненко Світлана Олександрівна

Lavrinenko

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри

Освіта:
Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.Винниченка, 2000р. Спеціальність: Початкове навчання і хореографія

Локарєва Юлія Валеріанівна

Lokareva

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри, член Національної музичної спілки України

Освіта:
Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка,  1997 р. Спеціальність: Музичне виховання та народознавство.

Спінул Ігор Васильович

SpinulI

доцент кафедри

Освіта:
КДПУ ім.В.Винниченка,1999 р. Спеціальність: Початкове навчання та хореографія

Мурована Ірина Володимирівна

Murovana

кандидат педагогічних наук, викладач кафедри

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.Винниченка, 1994р. Спеціальність: «Педагогіка і методика початкового навчання та хореографія»

Петренко Анна Анатоліївна

Petrenko

викладач кафедри, Член національної спілки майстрів народного мистецтва України

Освіта:
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, 2017 рік. Спеціальність: Реставрація творів мистецтв

Пунгіна Ольга Анатоліївна

Pungina

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри, Член Національної спілки художників України

Освіта:
Український поліграфічний інститут ім. Ів. Федорова, 1994 р. Спеціальність: Графіка

Сивоконь Юрій Михайлович

Syvokon

старший викладач кафедри, Член Національної хореографної спілки України

Освіта:
Московський державний інститут культури,1984 р. Спеціальність: Культурно-просвітницька робота

Полуднєва Людмила Миколаївна

Poludneva

концертмейстер, акомпаніатор

Дисципліни, що викладає: Хорове диригування

Сметана Сергій Олександрович

smetana

викладач, концертмейстер кафедри

Освіта:
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2001 р. Спеціальність: Музика.

Говор Лариса Сергіївна

Govor

концертмейстер, акомпаніатор, профорг мистецького факультету (до 2019 р.)

Дисципліни, що викладає: Хорове диригування

Колчін Сергій Валентинович

Kolchin

лаборант

У 2020 році здобув вищу освіту в Центральноукраїнському державному педагогічному університет імені Володимира Винниченка за спеціальністю 014  Середня освіта (Музичне мистецтво), та здобув кваліфікацію: «Магістр освіти. Вчитель музичного мистецтва»

Наукові інтереси: застосування цифрових технологій у процесі фахової підготовки майбутнього фахівця-музиканта як складової новітньої парадигми освіти.

Романескул Віталій Павлович

romaneskul

лаборант

Антошина Лариса Юхимівна

antoshina

завідувач художніми майстернями

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись