• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18
pedfak_logo

Факультет педагогіки, психології та мистецтв

Програма кваліфікаційного екзамену спеціальності 024 хореографія ОП Хореографія

Форма атестації здобувачів вищої освіти

Атестація випускників освітньо-професійної програми спеціальності 024 Хореографія проводиться у формі кваліфікаційного екзамену зі спеціальності та завершується видачою документа встановленого зразка про присудження йому ступеня бакалавра з присвоєнням освітньої кваліфікації «Бакалавр хореографії».

Кваліфікаційний екзамен зі спеціальності передбачає публічну демонстрацію рівня виконавських компетентностей; оцінювання результатів навчання, передбачених стандартом та освітньо-професійною програмою. Атестація здійснюється відкрито й публічно.

Захист кваліфікаційних робіт магістрами спеціальності 024 Хореографія

27 грудня 2023 року відбувся захист кваліфікаційних робіт магістрів спеціальності 024 Хореографія.

Вітаємо наших випускників. Бажаємо досягнень і звершень у майбутній професії.

Державний кваліфікаційний екзамен з хореографічного практикуму та мистецтва балетмейстера 2023

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись