• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18
pedfak_logo

Факультет педагогіки, психології та мистецтв

Про кафедру мистецької освіти

Кафедра мистецької освіти є навчально-науковим структурним підрозділом університету з забезпечення навчальної, методичної, науково-дослідної роботи на факультеті педагогіки, психології та мистецтв. Професорсько-викладацький склад кафедри мистецької освіти здійснює діяльність відповідно стратегічної мети розвитку Університету, що передбачає  комплексну підготовку конкурентоспроможних учителів, викладачів, фахівців мистецьких спеціальностей, здатних жити й творити в інформаційному суспільстві на основі кращих досягнень українського та світового мистецтва, глобальному світовому середовищі; бути громадянином Європи і світу й, одночасно, відданим патріотом Української держави, речником національних інтересів; працювати на рівні сучасних освітньо-виховних технологій в умовах інтеграції в загальноєвропейське співтовариство.

Кафедра мистецької освіти представляє один із найбільш цікавих напрямів вищої освіти – професійну підготовку і виховання творчих особистостей у галузях музичного, хореографічного та образотворчого мистецтва.

Кафедри мистецької освіти має давні традиції та великий досвід підготовки висококваліфікованих фахівців у галузях «Освіта/Педагогіка» та «Культура і мистецтво».

Багаторічний досвід підготовки фахівців з образотворчого (з 1988 р.), музичного (з 1969 р.) та хореографічного( з 1988 р.) мистецтва й кваліфікація викладачів кафедри забезпечують високу якість підготовки відповідних спеціалістів. Поряд із науковцями (професорами, докторами, кандидатами наук, доцентами) на кафедрі викладають заслужені художники та члени Спілки художників України, члени Національної спілки народних майстрів України, народний артист України, заслужені працівники освіти, заслужені працівники культури України, члени хореографічної спілки України.

Серед головних завдань кафедри реалізація освітніх програм :

014.12 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО) (перший бакалаврський та другий магістерський рівні вищої освіти):  

023 ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯ (перший бакалаврський рівень вищої освіти): професійну підготовку фахівців які можуть стати авторами унікальних творів образотворчого мистецтва, живопису та графіки, скульптури, декоративно-прикладного мистецтва, здатних реалізувати ці твори від задуму до реалізації власних проектів. Студенти, таким чином, є не лише митцями-практиками, а й викладачами мистецьких предметів у системі шкільної освіти, а також керівниками мистецьких програм.

Кафедра створює всі умови для виїзду на пленери за межі міста та області (Львів, Кам’янець-Подільський, Веселі Боковеньки, хутір Надія тощо). Така практика дає змогу ознайомитись із красою нашої України та відтворити її у творах образотворчого мистецтва, що сприяє розвитку естетичної культури особистості, формує її самосвідомість, ідеали та почуття патріотизму.

014.13 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО) ТА АРТ-КОМУНІКАЦІЇ (перший бакалаврський та другий магістерський рівні вищої освіти): готує конкурентоспроможного високопрофесійного фахівця, який володіє навичками концертно-виконавської та педагогічної діяльності у сфері музичного мистецтва та спрямований на прикладну реалізацію місії служіння людині, громаді, суспільству.

024 ХОРЕОГРАФІЯ (перший бакалаврський рівень вищої освіти):  : Передбачає підготовку висококваліфікованих і компетентних фахівців у галузі хореографії, які володіють професійною компетентністю, необхідною для здійснення професійної хореографічної, та виконавської діяльності в початкових, спеціальних мистецьких закладах, які стосуються прикладної танцювальної освіти традиційного та інноваційні практики з урахуванням фізичних та індивідуально-психологічних особливостей учасників творчого колективу.

На даний час на кафедрі митецької освіти працюють керівники провідних колективів нашого міста Кропивницький та області Ірина Мурована керівник Народного художнього колективу ансамблю сучасної хореографії «Час пік», Максим Печененко керівник Народного хореографічного ансамблю «Світанок», Ігор Спінул керівник Народного ансамблю бального танцю «Конвалія», Єгор Похиленко керівник колективу сучасного танцю «Три з половиною»  та «Театру тіней» ЦДУ імені Володимира Винниченка.

Головні напрямки наукових досліджень на факультеті зосередженні навколо проблем мистецької педагогіки, художньо-естетичного розвитку дітей та молоді:

  • Самореалізація творчого потенціалу фахівців з образотворчого мистецтва в сучасних умовах;
  • Soft skills сучасного фахівця сфери хореографії, зміст та засоби формування;
  • Реалізація мистецької парадигми у професійній підготовці сучасного  фахівця-музиканта.

Завдяки активній науково-дослідній, педагогічній та творчій діяльності викладачів кафедри підготовлено переможців Всеукраїнських предметних олімпіад: з живопису та малюнку, з живопису, методики викладання образотворчого мистецтва. Переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Мистецтво» (напрям «образотворче мистецтво»), лауреатів Всеукраїнського пленеру молодих художників «Мальовнича Україна», переможця Всеукраїнського пленеру молодих художників «Барви осені». В обласних музеях міста систематично організовуються та проводяться персональні виставки викладачів, студентів  та випускників спеціальності Образотворче мистецтво.

Студенти художньо-графічного відділення беруть активну участь у звітних виставках кафедри, факультету, університету з кращими творчими роботами, студенти є активними учасниками мистецьких проєктів обласного рівня спрямованих на популяризацію образотворчого мистецтва, що сприяє формуванню високого художнього смаку, естетичної оцінки, любові до національної культури. Відповідно Гранту Президента для обдарованої молоді з 2006 року на базі секції образотворчого мистецтва та дизайну працює мистецька лабораторія «Об’єднай Україну мистецтвом», що сприяє популяризації надбань майстрів образотворчого мистецтва. З метою популяризації образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва організовано мистецький рух «Alla-prima». В його програмі передбачені відкриті творчі майстерні, етнографічна лабораторія, виставки творчих робіт викладачів та студентів, відкритий пленер, спілкування з професійними художниками та народними майстрами. В межах року організовуються майстер класи: День університету в Дендропарку, Міжнародна акція «Ніч в музеї», Міжнародний день молоді, Міжнародний день дітей, День Незалежності, День міста та День художника. Мета цього руху – сприяти самореалізації творчих здібностей та організації дозвілля молоді Кіровоградщини через залучення до образотворчої діяльності в проекті “Відкриті майстерні”, що проводить кафедра мистецької освіти.

На базі кафедри регулярно відбуваються міжнародні, всеукраїнські та регіональні конференції, до участі в яких запрошуються провідні вітчизняні та зарубіжні спеціалісти.

З 2018 року на базі університету викладачами кафедри мистецької освіти організовується та проводиться Міжнародний багатожанровий конкурс-фестиваль «Співограй», головною метою якого є спрямованість на виявлення та підтримку талановитої молоді; встановлення творчих контактів, забезпечення комунікації учителів, керівників, педагогів, викладачів мистецтва, виконавців, творчих колективів; збереження, розвиток та примноження кращих художньо-виконавських традицій вітчизняного та світового мистецтва та розвиток високих духовно-моральних якостей молоді, становлення активної життєвої позиції майбутнього покоління засобами різних видів мистецької творчості. В рамках проведення щорічного Міжнародного багатожанрового конкурсу-фестивалю «Співограй» з 2023 року започатковано Міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію «Мистецтво без кордонів: творчі діалоги».

Вже традиційним стало проведення Всеукраїнського конкурсу диригентів та вокалістів в рамках щорічної студентської науково-практичної конференції, присвяченої видатним мистцям та культурним діячам України, яка з 2017 року набула статусу Міжнародної. Метою конференції є активізація наукового мислення, творчо-інтерпретаційного потенціалу й художньої культури студентів, розкриття особливостей розвитку різних видів мистецтва у вітчизняному та європейському мистецько-культурному просторі у ХХ–ХХІ століттях.

З 2018 року базі університету викладачами кафедри мистецької освіти організовується та проводиться Міжнародна науково-практична конференції «Мистецький освітній простір у контексті реалізації сучасної парадигми освіти».

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись