• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18
pedfak_logo

Факультет педагогіки, психології та мистецтв

Робота методологічного семінару

На кафедрі педагогіки та спеціальної освіти здійснює роботу щорічний методологічний семінар. Змістовне наповнення тематичних виступів та публічне обговорення їх результатів сприяє актуалізації важливих наукових проблем, ознайомленню з новітніми науковими досягненнями, поширенню науково-педагогічних знань, та є орієнтиром подальших наукових пошуків, регулятором спрямування дослідження в потрібному напрямку, помічником в окресленні перспектив подальших пошуків.

Науково-практичні конференції

Всеукраїнська науково-практична конференція «Підготовка майбутнього педагога в умовах євроінтеграційних процесів» 30 березня 2023 року

Круглий стіл «Шляхи співпраці» 15 березня 2023 року

Регіональна науково-практична інтернет-конференція «Формування ціннісних орієнтирів дітей та молоді засобами позашкільної освіти» 22 лютого 2022 року

Науково-практична конференція, присвячена 100-річчю Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (секційне засідання) 24 листопада 2021 року (Звіт про конференцію)

Круглий стіл «Особистість: виклики та особливості розвитку в глобалізаційний час» 23 листопада 2021 року (Програма круглого столу)

Регіональна науково-практична інтернет-конференція «Український учитель: в контексті глобалізаційних процесів» 20 травня 2021 року (Інформаційний лист, Програма конференції)

Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія і практика естетичного виховання у закладах освіти» присвячена 100-річчю із дня заснування ЦДПУ ім. В. Винниченка та 90-річчю з дня народження Корифея української педагогіки Сергія Гавриловича Мельничука (21 травня 2021 року) (Програма конференції) (Презентація)

Х Міжнародна науково-практична конференція та XХV Всеукраїнські педагогічні читання «Творча спадщина Василя Сухомлинського у вітчизняному та міжнародному вимірах» 4-5 жовтня 2018 року (Київ–Кропивницький–Павлиш) (Програма конференції)

Діяльність наукових шкіл

На кафедрі педагогіки та спеціальної освіти здійснюють наукову та освітню діяльність 16 штатних науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями. З них: 5 докторів педагогічних наук, 11 кандидатів педагогічних наук.

Сучасний колектив кафедри підтримує наукові традиції попередників. Маючи значний науковий потенціал, досвід роботи у вищій школі, викладачі кафедри педагогіки та спеціальної освіти здійснюють науково-дослідну роботу в різних напрямах, досліджуючи актуальні проблеми сучасної педагогічної науки.

На факультеті педагогіки, психології та мистецтв відбувся віртуальний коворкінг «Вивчай – розрізняй – реагуй або Fair play сьогодення»

Інформаційне оточення сучасної людини вимагає стабільної та критичної реакції особистості. Саме з цією метою 17 лютого 2022 року відбувся віртуальний коворкінг «Вивчай – розрізняй – реагуй або Fair play сьогодення», який зібрав 50 учасників: студентів і викладачів факультету педагогіки, психології та мистецтв, гостей з інших закладів.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись