• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18
pedfak_logo

Факультет педагогіки, психології та мистецтв

Історія кафедри педагогіки та спеціальної освіти

01 серпня 2022 р. у результаті оптимізаціїі внутрішньо-організаційної структури факультетів відбулося об’єднання кафедри педагогіки та менеджменту освіти та кафедри педагогіки спеціальної та соціальної освіти у результаті чого було створено кафедру педагогіки та спеціальної освіти.

Зазначену кафедру очолив кандидат педагогічних наук, професор А. Б. Рацул, підтримуючи славні традиції двох колективів щодо подальшого розвитку науково-педагогічного потенціалу та діяльності кафедри.

У 2022 р. на штатній основі на кафедрі педагогіки та спеціальної освіти працюють: к.пед.н., професор А. Б. Рацул; д.пед.н., проф. Я. В. Галета, д.пед.н., проф. Т. В. Окольнича, д.пед.н., проф. Н. С. Савченко, д.пед.н., проф. О. В. Філоненко; к.пед.н., доц. Т. В. Бабенко, к.пед.н., доц. М. М. Дубінка, к.пед.н., доцент, Д. Ж. Завітренко, к.пед.н., доц. Л. В. Кашуба, к.пед.н., доц. Т. О. Кравцова, к.пед.н., доц. І. П. Краснощок, к.пед.н., доц. Т. В. Руденко; к.пед.н., ст. викл. О. М. Дорошенко, к.пед.н., ст. викл. Р. О. Ляшенко, к.пед.н., ст. викл. Т. В. Нагорна к.пед.н., ст. викл. О. В. Перцов.

В умовах сьогодення кафедра здійснює діяльність у таких напрямках:

1. Навчальна діяльність в університеті:

Кафедра забезпечує викладання на різних факультетах університету таких навчальних дисциплін: педагогіка, історія педагогіки, інклюзивна освіта, вікова фізіологія та валеологія.

На кафедрі функціонують магістратури за такими спеціальностями: 011 Освітні, педагогічні науки (освітня програма Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи)) із присвоєнням кваліфікації «Викладач університетів та вищих навчальних закладів» та 011 Освітні, педагогічні науки (освітня програма Освітні, педагогічні науки (Позашкільна освіта)) із присвоєнням кваліфікації «Магістр з освітніх, педагогічних наук, організатор позашкільної освіти, керівник закладу позашкільної освіти». Кафедра забезпечує підготовку студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 016 Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка і логопедія).

2. Наукова діяльність:

1) на базі кафедри функціонуюють докторантура та аспірантура. В яких здійснюється підготовка кандидатів наук (докторів філософії) та докторів наук за спеціальностями загальна педагогіка та історія педагогіки, а також теорія і методика професійної освіти;

2) викладачі кафедри є авторами наукових монографій, навчальних посібників та інших наукових видань;

3) на базі ЦДПУ ім. В. Винниченка діє спеціалізована вчена рада Д.23.053.02 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук зі спеціальностей 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки та 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, яку очолює д.п.н., проф. Я. В. Галета. До складу ради входять викладачі кафедри: Н. С. Савченко, О. В. Філоненко;

4) науковці кафедри, спільно з іншими освітніми та науково-дослідними установами систематично є організаторами науково-практичних конференцій, круглих столів з проблем освіти в сучасних умовах;

5) важливим аспектом у роботі кафедри є дослідження творчої спадщини всесвітньо відомого українського вченого, педагога-гуманіста В. О. Сухомлинського. Результатом цієї роботи був захист трьох кандидатських дисертацій викладачами університету та захист однієї докторської дисертації.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись