• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18
pedfak_logo

Факультет педагогіки, психології та мистецтв

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки. Освітня програма Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи)

DSC 9610nnnАктуальність підготовки магістрів освітньої програми Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи) обумовлена активним входженням України в європейський освітній простір, необхідністю модернізації системи вищої освіти, забезпечення її висококваліфікованими науково-педагогічними кадрами, здатними здійснювати професійну підготовку нової генерації фахівців для різних галузей виробництва, відповідно до сучасних запитів особистості, суспільних потреб і світових стандартів.

Відповідаючи на вимоги часу, кафедра педагогіки та менеджменту освіти Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка здійснює підготовку магістрів за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки, Освітня програма Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи) з присвоєнням кваліфікації «Викладач університетів та вищих навчальних закладів».

В основу підготовки магістрів покладені індивідуальна і дослідницько-орієнтована парадигми. Професійний компонент освітньо-професійної програми підготовки магістрів спрямовано на розкриття індивідуальних професійно значимих здібностей і якостей студента магістратури з метою його професійного саморозвитку, самовдосконалення та самореалізації.

DSC 0208

Метою магістерської програми є підготовка фахівців, які зможуть, ґрунтуючись на сучасній філософії вищої освіти, ефективно організовувати та здійснювати на практиці науково-дослідну, навчально-методичну діяльність у вищій школі, виховну роботу із студентською молоддю та інноваційну діяльність у вищому навчальному закладі.

 1


Фахові випробування

 

Початок прийому заяв та документів з 10 липня 2019 року

На основі ступеня вищої освіти “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр” (без ЗНО)

1. Додаткове вступне випробування* з педагогічних систем і технологій (програма)

2. Іспит з іноземної мови (англійська або німецька) в ЦДПУ (програма)

3. Фахове вступне випробування з загальної педагогіки (програма)

* додаткове вступне випробування для осіб, які вступають за неспорідненою спеціальніст

 

 * додаткове вступне випробування для осіб, які вступають за неспорідненою спеціальністю

49025948 335714517018510 7130078270401282048 n 

Освітньо-професійна програма Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи) спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки, галузь знань 01 Освіта/Педагогіка.

За довідками звертатись: м. Кропивницький, вул. Шевченка, буд. 1, навчальний корпус № 1 (старий двоповерховий), кафедра педагогіки та менеджменту освіти, ауд. 39.

Приймальна комісія: +380 (50) 96 046 56; +380 (96) 62 379 13

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись