• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18
pedfak_logo

Факультет педагогіки, психології та мистецтв

Практична підготовка студентів спеціальності 012 «Дошкільна освіта» – обов’язкова складова освітньо-професійної програми фахової підготовки майбутніх вихователів дітей раннього та дошкільного віку згідно з вимогами державного стандарту (для першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів) вищої освіти.

Організація практичної підготовки студентів спеціальності «Дошкільна освіта» Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка враховує специфіку галузі дошкільної освіти та має наскрізний характер. Організація та проходження практики студентами спеціальності Дошкільна освіта відбувається відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка, Положення про організацію практичної підготовки в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка, розробленого відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556- VII; Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145- VIII; «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженого наказом МОН України від 08.04.1993 № 93; Рекомендацій про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, розроблених Державною науковою установою «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» у 2013 році; «Положення про організацію освітнього процесу в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка».

Основними видами практики студентів університету залежно від спеціальності, освітньо-професійної програми, рівня вищої освіти є навчальна та виробнича. Перелік та обсяг усіх видів практик для кожної спеціальності, форми й тривалість їх проведення визначаються стандартами вищої освіти, освітньо-професійною програмою, навчальними планами, терміни проведення – графіком освітнього процесу.

Метою практичної підготовки є:

  • закріплення теоретичних знань, здобутих студентами за час навчання;
  • набуття й удосконалення практичних навичок і умінь для набуття компетентностей, визначених стандартом вищої освіти відповідної спеціальності;
  • формування та розвиток у здобувачів вищої освіти професійних умінь приймати самостійні рішення в конкретних умовах роботи;
  • оволодіння сучасними методами, формами організації праці, знаряддями праці в галузі майбутньої спеціальності здобувачів освіти;
  • виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх використовувати в практичній діяльності для підтримання власної конкурентоспроможності на сучасному ринку праці.

З програмою практик ознайомитись можна тут: Наскріза програма практик спеціальності 012 «Дошкільна освіта»

Бази практик – мережа закладів загальної середньої освіти 2020-2021 рр.

мережа закладів загальної середньої освіти 2019-2020 рр.

мережа закладів дошкільної освіти 2019-2020 рр.

Розподіл студентів на педагогічну практику за спеціальністю 012 Дошкільна освіта

Розподіл студентів на педагогічну практику за спеціальністю 013 Початкова освіта


 

Літня оздоровчо-виховна практика в закладах дошкільної освіти

Навчальну практику "Літня оздоровчо- виховна в закладах дошкільної освіти" здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта групи ДО22б (24) проходила у період з 27 травня по 7 червня 2024 року у закладах дошкільної освіти м.Кропивницького та Кіровоградської області. 

Наш перший практичний досвід

У кінці травня 2024 р., перед самим початком літньої залікової сесії, студенти групи ДО23Б (14) спеціальності 012 Дошкільна освіта, пройшли тренінг з корекції мовлення дітей дошкільного віку, який провела кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри дошкільної та початкової освіти О. О. Горська.

Навчальна практика «Навчання через гру» здобувачів першого (бакалаврського рівня) вищої освіти спеціальності «Дошкільна освіта»

Важливим критерієм підготовки майбутнього вихователя ЗДО є проходження практики. Саме у безпосередньому контакті з дітьми та вихователями студенти перевіряють свою професійну підготовку, визначаються із доцільністю обраної спеціальності. Навчальна практика «Навчання через гру» проводиться в кінці 2 курсу. В її завдання входить: познайомитись з групою практики, організацією освітнього процесу, режимом роботи групи, з груповою кімнатою, її обладнанням, особливостями розвивального середовища для дітей,  визначити й описати роль педагога в ігровій діяльності дітей, провести ігри, руханки, фрагменти занять з урахуванням ігрового та діяльнісного підходів.

Обговорення результатів виробничої практика студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта

За результатами педагогічної практики «Виробнича практика в закладах загальної середньої освіти» студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта на початку травня проводилася звітна конференція з практики.

Виробнича практика здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти

Виробничі практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня у другому півріччі 2020–2021 н.р. відповідно наказу по ЦДПУ ім. В. Винниченка мали виключно дистанційний характер через епідеміологічну ситуацію в державі та світі.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись