Педагогічна практика магістрів

Педагогічна практика є важливою ланкою в системі професійної підготовки вчителів музичного мистецтва. У процесі проходження практики студенти закріплюють та вдосконалюють знання, вміння та навички з психолого-педагогічних та фахових дисциплін, творчо застосовують професійний досвід, сучасні форми та методи музично-педагогічної освіти у музично-виховному процесі в школі. Студент-магістрант Шевченко Максим (ММ22М) Спеціальність (Музичне мистецтво) успішно проходить педагогічну практику у комунальному закладі "Академічна гімназія Кропивницької міської ради". Керівник практики - доцент кафедри мистецької освіти Назаренко М.П.