• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18
pedfak_logo

Факультет педагогіки, психології та мистецтв

Спеціальність 016.02 Спеціальна освіта (Корекційна психопедагогіка)

Згідно із законом України «Про освіту» сформульовано поняття «інклюзивне навчання», «інклюзивне освітнє середовище», «особа з особливими освітніми потребами», «корекційно-розвиткові послуги», які вказують на побудову нової освітньої траєкторії. У той же час перед органами державної влади та органами місцевого самоврядування поставлено завдання – створити умови для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти на всіх рівнях. А це означає, що для реалізації цього завдання необхідно здійснити кадрове забезпечення корекційними педагогами, які будуть компетентні для роботи з такими дітьми. Співпраця зі стейкхолдерами засвідчує, що сьогодення вкрай вимагає підготовки фахівців цієї спеціальності.

Підготовка майбутніх професіоналів за спеціальністю 016.02 Спеціальна освіта (Корекційна психопедагогіка) є затребуваною на сучасному ринку праці. Випускники закладу освіти вирізняються професійною компетентністю, креативністю, відповідальністю в роботі, діловими якостями, громадянською позицією, сформованими морально-етичними цінностями. Спеціальність інтегрує як медичні знання, так і психолого-педагогічні. Мова йде про навчання, виховання та розвиток дітей, які мають психофізичні порушення. Наші студенти готові стати пліч-о-пліч з дітьми з особливими освітніми потребами й надати їм кваліфіковані освітні послуги. Випускники спеціальності 016.02 Спеціальна освіта (Корекційна психопедагогіка) мають широкі можливості для працевлаштування на посадах: вчитель-дефектолог, асистент вихователя інклюзивних груп закладів дошкільної освіти, асистент учителя закладу загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням.

Родзинкою освітньо-професійної програми бакалавра є підготовка конкурентоздатного професіонала зі спеціальної освіти на засадах особистісно-орієнтованої моделі навчання та мультидисциплінарного командного підходу.

Кафедрою педагогіки та спеціальної освіти активно упроваджуються педагогічні технології з інноваційними методами навчання, серед них лекція-візуалізація, проєктні технології, кейсу, моделювання ситуацій, інтерактивні. В університеті на високому рівні налагоджене дистанційне навчання. Студентсько-викладацький колектив працює на Інтернет-платформах, що дозволяє здобувачам освіти вивчати навчальні курси самостійно та під керівництвом викладача. Увесь освітній процес побудований на основі педагогіки партнерства.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись