• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18
pedfak_logo

Факультет педагогіки, психології та мистецтв

Галушко Любов Ярославівна

доктор філософії PhD, кандидат психологічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри

Освіта:
Полтавський державний педагогічний інститут імені В. Г. Короленка, 1998 р. Спеціальність: «Початкове навчання, музичне виховання». Кваліфікація: вчитель початкових класів і музики

Гейко Євгенія Вікторівна

доктор психологічних наук, професор, доцент кафедри

Освіта:
Кіровоградський державний педагогічний інститут імені В.Винниченка, 1993 р. Спеціальність: Психологія. Практична психологія в галузі народної освіти. Кваліфікація: практичний психолог.

Рацул Олександр Анатолійович

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри

Освіта:
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 1998 р., спеціальність: «Історія та народознавство» та здобув кваліфікацію вчитель історії та народознавства.

Харківський національний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, аспірант кафедри педагогіки, присуджено науковий ступень: кандидат педагогічних наук (2005 р.);

Хмельницький національний університет, присуджено науковий ступень: доктор педагогічних наук (2017 р.).

Клочек Лілія Валентинівна

доктор психологічних наук, професор, проректор з наукової роботи, професор кафедри

Освіта:
Кіровоградський державний інститут ім. О. С. Пушкіна, 1989 р.; спеціальність Російська мова і література; кваліфікація Вчитель російської мови і літератури.

Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. В. К. Винниченка, 1993 р.; спеціальність Психологія. Практична психологія в галузі народної освіти; кваліфікація Практичний психолог.

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2001 р.; кваліфікація Магістр педагогічної освіти.

Горська Галина Олександрівна

кандидат психологічних наук, доцент

Тема дисертації: «Психологічні умови становлення молодшого школяра як суб’єкта морального розвитку», захищена у 1991 р. у вченій раді НДІ психології АПН України.

Мельничук Ірина Ярославівна

кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри

Освіта:
Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О.С.Пушкіна, 1992 р. Спеціальність: Психологія. Практична психологія в галузі народної освіти. Кваліфікація: практичний психолог в галузі народної освіти.

Радул Ірина Геннадіївна

кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри

Освіта:
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 2002 році, Спеціальність: Початкове навчання. Кваліфікація: вчитель початкових класів, організатор початкового навчання, практичний психолог у закладах освіти.

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 2003 році, Спеціальність: Початкове навчання. Кваліфікація: магістр педагогічної освіти, викладач педагогіки початкового навчання.

 

Кушнір Наталія Сергіївна

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри

Освіта:
Кіровоградський національний технічний університет (2004-2009 рр.). Кваліфікація: магістр зі спеціальності «Облік і аудит»;.

Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти». (2016-2018 рр.) Спеціальність: Менеджмент. Кваліфікація: магістр зі спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Управління навчальними закладами».

Міненко Ольга Олександрівна

кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри

Освіта:
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 1995 р., Спеціальність: Початкова освіта. Кваліфікація:вчитель початкових класів

Близнюкова Олена Миколаївна

кандидат психологічних наук, доцент, старший викладач кафедри

Освіта:
Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О.С.Пушкіна, 1991 р., Спеціальність: Англійська і німецька мова. Кваліфікація: Вчитель англійської і німецької мови.

Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О.С.Пушкіна, 1992 р., Спеціальність: Психологія. Практична психологія в галузі народної освіти. Кваліфікація:Практичний психолог в галузі народної освіти.

Панченко Оксана Петрівна

Panchenko.O.P

кандидат економічних наук, доцент

Освіта:

Львівський торгово-економічний інститут, 1994 р., Спеціальність: Товарознавство продовольчих продуктів. Кваліфікація: Товарознавець-комерсант.

Педагогічний факультет Полтавського кооперативного інституту, 1999 р. Спеціальність: Економіка підприємства. Кваліфікація: Викладач економіки підприємства.

Полтавський Університет споживчої кооперації України, 2002 р. Спеціальність «Економіка підприємства». Кваліфікація: Магістр з менеджменту підприємницької діяльності.

Мамчур Ірина Вікторівна

кандидат психологічних наук, доцент, старший викладач кафедри

Освіта:
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 1998 р. Спеціальність: Історія та народознавство. Кваліфікація: вчитель історії та народознавства.

Руденко Юлія Юріївна

Rudenkoкандидат педагогічних наук, старший викладач

Освіта:
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. Напрям підготовки «Педагогічна освіта». Кваліфікація: бакалавр педагогічної освіти, соціальний педагог у закладах освіти.

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. Спеціальність: Соціальна педагогіка. Кваліфікація: Соціальний педагог, практичний психолог в закладах освіти.

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. Спеціальність: Соціальна педагогіка. Кваліфікація: магістр соціальної педагогіки.

Стрілець-Бабенко Олена Володимирівна

Стрілець Окандидат педагогічних наук, доцент, старший викладач кафедри

Освіта:
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 2005 році, Спеціальність: Початкове навчання. Кваліфікація: вчитель початкових класів, організатор початкового навчання, практичний психолог у закладах освіти.

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 2005 році, Спеціальність: Початкове навчання. Кваліфікація: магістр педагогічної освіти, викладач педагогіки.

Калашникова Людмила Володимирівна

старший викладач кафедри

Освіта:
Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О.С. Пушкіна, 1984 рік. Спеціальність: Педагогіка і методика початкового навчання. Кваліфікація:  Вчитель початкових класів.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись