014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

Спеціальність “Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво” була відкрита і розвинута на педагогічному факультеті. 1988 року на педагогічному факультеті Кіровоградського державного педагогічного інституту ім. О. С. Пушкіна при спеціальності “Початкове навчання” була відкрита спеціалізація “Образотворче мистецтво”. На кафедрі педагогіки та методики початкового навчання була створена секція образотворчого мистецтва, якою завідував викладач Леонід Вікторович Бабенко.

1999 року на психолого-педагогічному факультеті під керівництвом декана, кандидата педагогічних наук, доцента, заслуженого працівника культури України Віталія Івановича Завіни проходить розширення напрямків підготовки фахівців, і “Образотворче мистецтво” із розряду спеціалізації стає самостійною спеціальністю. А з 2001 року до неї приєднується спеціалізація “Дизайн” й утворюється випускова кафедра образотворчого мистецтва та дизайну, яку очолив кандидат педагогічних наук, доцент Леонід Вікторович Бабенко.

2002 року на базі спеціальностей “Образотворче мистецтво та дизайн”, “Музична педагогіка та виховання” та “Хореографія” було створено мистецький факультет.

2003 року очолив мистецький факультет кандидат педагогічних наук, доцент Леонід Вікторович Бабенко, а кафедру образотворчого мистецтва та дизайну – кандидат історичних наук, доцент Олександр Георгійович Босий, з 2004 року кафедрою завідує старший викладач Лариса Володимирівна Гарбузенко, з 2013 доцент образотворчого мистецтва та дизайну Тетяна Миколаївна Стрітьєвич.

Кафедра образотворчого мистецтва та дизайну мистецького факультету є навчально-науковим структурним підрозділом університету з забезпечення навчальної, методичної, науково-дослідної роботи.

Багаторічний досвід роботи й кваліфікація викладачів кафедри забезпечують високу якість підготовки відповідних спеціалістів. Поряд із науковцями (кандидатами наук, доцентами, магістрами) на кафедрі викладають заслужені художники та члени Спілки художників України, члени Національної спілки народних майстрів України.

Професорсько-викладацький склад кафедри образотворчого мистецтва та дизайну працює над розробкою українського дизайнерського стилю на основі кращих досягнень українського та світового мистецтва.

Студенти здобувають вищу художню освіту. Протягом п’яти років вивчають малюнок, живопис, композицію, декоративно-прикладне мистецтво, основи образотворчої грамоти та перспективи, скульптуру та пластичну анатомію, історію образотворчого мистецтва, а також проходять спеціальні курси з прикладної, станкової та шрифтової графіки, офорту, гобелену, батику, вишивки, писанкарства, кераміки, знайомляться з іншими видами й техніками образотворчого мистецтва.

Програма підготовки дизайнерів передбачає глибоке вивчення спеціальних дисциплін. Студенти поглиблено вивчають комп’ютерну графіку, оволодівають роботою з різними програмами: Word, Excel, Corel, PhotoShop та іншими, працюють в Інтернеті; проходять основи оформлення поліграфічних видань, вивчають основи формоутворення, художнього проектування, кольорознавства, реклами, дизайну середовища (інтер’єра, екстер’єра), освоюють нові конструктивно-технологічні дизайнерські матеріали.

Студенти мають можливість обрати спеціалізацію з дизайну: художнє проектування одягу, конструювання та оздоблення речей побуту й посуду, розробка нових форм меблів, створення стильових елементів архітектури, комп’ютерна графіка в рекламі та поліграфії.

Художньо-педагогічна підготовка забезпечується глибоким вивченням педагогічних і психологічних наук, методик викладання предметів художнього циклу, проходженням педагогічних практик, які передбачені навчальним планом та навчальними програмами.

На факультеті створена належна матеріально-технічна база для занять образотворчим мистецтвом та дизайном. Художні майстерні мають усі необхідні матеріали для роботи й творчого розвитку студентів. Головним завданням діяльності педагогічного колективу художньо-графічного відділення мистецького факультету є підготовка сучасного фахівця, який не тільки володіє професійними компетенціями вчителя образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, а й, діставши можливість для індивідуальних свобод і маючи доступ до глобальної інформації, постійно розширює простір для власної творчої ініціативи й спроможний внести в сучасну освіту і виховання новітнє бачення суті образотворчого мистецтва, засобами якого людство естетично збагачує навколишній світ, надає йому благородних гуманних рис.

На кафедрі хореографічних дисциплін, образотворчого мистецтва та дизайну діють методичні об’єднання викладачів з методики викладання образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва (керівник – кандидат педагогічних наук, доцент – Стрітьєвич Т.М.) та графічного дизайну (керівник – кандидат педагогічних наук, старший викладач Фурсикова Т.В.), робота яких спрямована на розвиток професійних компетенцій студентської молоді.

На кафедрі діє методичне об’єднання викладачів, яке працює у сфері розвитку декоративно-прикладної творчості студентської молоді, керівників гуртків позакласної та позашкільної освіти на чолі з членом Національної спілки майстрів народного мистецтва України, старшим викладачем Гарбузенко Л.В.

Професорсько-викладацький склад кафедри проводить активну науково-дослідну та методичну роботу з питань модернізації мистецько-педагогічної освіти в Україні, скеровує широку мистецьку та творчу діяльність студентів художньо-графічного відділення під керівництвом кандидата мистецтвознавства, доцента Кириченко О.І.

Завдяки активній науково-дослідній, педагогічній та творчій діяльності викладачів кафедри кандидата педагогічних наук, доцента Стрітьєвич Т.М., члена Національної спілки майстрів народного мистецтва України, старшого викладача Гарбузенко Л.В., Заслуженого художника України, доцента Федоренко Н.П., кандидата мистецтвознавства, доцента Кириченко О.І., викладачів Гусєвої К.В., Малежик Ю.М., Давидова В.М.) підготовлено переможців Всеукраїнських предметних олімпіад: з живопису та малюнку (м.Кривий Ріг, 2008р.), з живопису (м Ужгород, 2011р), методики викладання образотворчого мистецтва (м.Кривий Ріг, 2010р.), Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Мистецтво» (напрям «образотворче мистецтво», 2011р, 2012р), лауреата Всеукраїнського пленеру молодих художників «Мальовнича Україна» (Донецька обл., 2010р), (АРК, Гурзуф, 2010р), переможця Всеукраїнського пленеру молодих художників «Барви осені» (м. Чернівці2010р). В обласних музеях міста систематично організовуються та проводяться персональні виставки викладачів (Пунгіна О.А., Федоренко Н.П., Малежик Ю.М., Давидов В.М., та ін.), студентів (Івасюта Є., Корнійчук В., Тимченко В., Варава М., Добровольська О., Гарбузенко О. та інші) та випускників (Ачкасова М., Коваль В., Лева Ю. Липа М.). З метою популяризації образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва організовано мистецький рух «Alla-prima». В його програмі передбачені відкриті творчі майстерні, етнографічна лабораторія, виставки творчих робіт викладачів та студентів, відкритий пленер, спілкування з професійними художниками та народними майстрами. В межах року організовуються майстер класи: День університету в Дендропарку, Міжнародна акція «Ніч в музеї», Міжнародний день молоді, Міжнародний день дітей, День Незалежності, День міста та День художника.

Студенти художньо-графічного відділення беруть активну участь у звітних виставках кафедри, факультету, університету з кращими творчими роботами. Студенти факультету є активними учасниками проектів обласного управління культури та туризму спрямованих на популяризацію образотворчого мистецтва, що сприяє формуванню високого художнього смаку, естетичної оцінки, любові до національної культури. Відповідно Гранту Президента для обдарованої молоді з 2006 року на базі секції образотворчого мистецтва та дизайну працює мистецька лабораторія «Об’єднай Україну мистецтвом», що сприяє популяризації надбань майстрів образотворчого мистецтва. Художньо-графічним відділенням запроваджено мистецький рух «ALLA PRIMA», що сприяє , ознайомленню дітей та молоді міста та області не лише з теоретичними знаннями візуального мистецтва, а й реалізації можливостей спробувати кожному бажаючому, зробити власні художні роботи у майстернях ліногравюри, колажу, малюнку на склі, у живописних та графічних техніках, познайомитись з методикою виконання запропонованих технік, розкрити власні творчі здібності та вдосконалити вміння роботи з різним матеріалом. Мета цього руху – сприяти самореалізації творчих здібностей та організації дозвілля молоді Кіровоградщини через залучення до образотворчої діяльності в проекті “Відкриті майстерні”, що проводить кафедра образотворчого мистецтва та дизайну.
Завданнями проекту “ALLA PRIMA” є:
– започаткувати мистецький (образотворчий) рух на Кіровоградщині;
– формувати в студентів організаційні здібності та потребу у передачі творчого досвіду;
– сприяти активізації та організації творчого дозвілля молоді.

Здобутками художньо-графічного відділення є навчальні та культурологічні відеофільми до курсів: «Історія образотворчого мистецтва» та «Історія української культури» показаних по обласному та республіканському телебаченню», зокрема: «Жили були...» (графіка В.Мідяника), «Степова зоря» (вишивка Л.Зоріної), «Спогади про Оріану» (2009), «Забуті стежки Ексампею» (2007), «Люди, що світяться» (2007), «Рідне. Близьке, невідоме» (2008), «Різдво всепереможного Сонця» (2010), «Ой, на Купала...» (2007), «Свято Великої Лади» (2006), «Сторінки Велесової книги» (2006), “Легенди Дівич-гори” (2004).

З метою популяризації спеціальності та поширення культури та мистецтва в маси було знято та показано по обласному телебаченню серію програм «Гуадеамус» присвячених результатам студентської творчості. У 2011році на Першому Національному каналі вийшла програма «Український настінний живопис» за творчістю члена Національної спілки майстрів народного мистецтва України, старшого викладача Гарбузенко Л.В..

В рамках студентської науково-практичної конференції, яка щорічно проводиться кафедрою й присвячується дослідженню творчої спадщини видатних вітчизняних митців, художників-педагогів. Стали традиційними художньо-творчі конкурси, де беруть участь не тільки кращі студенти мистецького факультету, а й студенти інших мистецьких навчальних закладів міста і області. Студенти Товстоган І., Гарбузенко О., Піскун Н, Терещенко О, та Попік О. взяли участь у міжнародних науково-практичних конференціях з проблем мистецтвознавства, методики викладання образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, дизайну.

Науково-методичну підготовку студентів зі спеціальності забезпечують провідні фахівці кафедр: кандидат педагогічних наук, професор Бабенко Л.В. (методика викладання дизайну, основи перспективи), кандидат мистецтвознавства, доцент Кириченко О.І. (історія образотворчого мистецтва, декоративно-прикладне мистецтво), кандидат педагогічних наук, доцент Стрітьєвич Т.М. (методики викладання образотворчого мистецтва).

Запорукою перспективи розвитку кафедри є розширення фахової підготовки, магістратура, надання додаткової кваліфікації студентам з графічного дизайну.

Весь комплекс набутих професійних компетенцій, які студенти отримують у процесі вивчення фахових предметів, узагальнюються ними в період педагогічної практики в загальноосвітніх школах та педагогічних коледжах, основною метою якої є перевірка в реальній практичній діяльності їхньої готовності до формування образотворчої й художньої культури школярів засобами образотворчого мистецтва. Педагогічна практика студентів мистецького факультету, займаючи центральне місце в системі професійно-педагогічної підготовки майбутнього фахівця, має певні особливості, що пов’язані з специфікою образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва як виду мистецтва та навчального предмету й передбачає залучення особистості школяра до процесу оволодіння образотворчою культурою, формування його художніх смаків й художньо-естетичних потреб, усвідомлення зв’язку образотворчого мистецтва з навколишнім світом, орієнтацію в основних засобах виразності, розвиток творчих здібностей тощо. Тобто, найбільш необхідною професійною якістю майбутнього фахівця у сфері естетичного виховання має бути його педагогічна культура, як синтез високого професіоналізму й внутрішніх можливостей особистості вчителя. Тому особливого значення в роботі професорсько-викладацького складу кафедр набуває стимулювання і розвиток інтелектуального і продуктивного потенціалу студентів.

Кафедра створює всі умови для виїзду на пленери за межі міста та області (Судак, Феодосія, Новий Світ, Львів, Кам’янець-Подільський, Веселі Боковеньки, хутір Надія тощо). Така практика дає змогу ознайомитись із красою нашої України та відтворити її у творах образотворчого мистецтва, що сприяє розвитку естетичної культури особистості, формує її самосвідомість, ідеали та почуття патріотизму.

З огляду на вищезазначене, кафедра мистецької освіти факультету педагогіки, психології та мистецтв здійснює професійне призначення та створює умови соціальної та професійної реалізації випускників спеціальностей:

014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

що відповідають освітнім та кваліфікаційним вимогам вищого навчального закладу у вигляді переліку здатностей та умінь вирішувати завдання діяльності.