• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18
pedfak_logo

Факультет педагогіки, психології та мистецтв

Програми кваліфікаційних екзаменів (ІІ семестр 2023/2024)

Кваліфікаційний екзамен з теоретичних основ та технологій роботи психолога в бізнесі для студентів ІІ (магістерського) рівня вищої освіти Спеціальність 053 Психологія ОПП Психологія бізнесу та управління

Захист кваліфікаційної роботи з дисциплін циклу професійної підготовки для студентів ІІ (магістерського) рівня вищої освіти Спеціальність 053 Психологія ОПП Психологія бізнесу та управління

Кваліфікаційний екзамен з теоретичних основ та технологій роботи практичного психолога для студентів ІІ (магістерського) рівня вищої освіти Спеціальність 053 Психологія ОПП Психологія (практична психологія)

Захист кваліфікаційної роботи з дисциплін циклу професійної підготовки для студентів ІІ (магістерського) рівня вищої освіти Спеціальність 053 Психологія ОПП Психологія (практична психологія)

Кваліфікаційний екзамен з практичної психології: психологічне консультування, діагностика, корекція для студентів І (бакалаврського) рівня вищої освіти Спеціальність 053 Психологія ОПП Психологія (практична психологія)

Захист кваліфікаційної роботи з дисциплін професійної підготовки для студентів І (бакалаврського) рівня вищої освіти Спеціальність 053 Психологія ОПП Психологія (практична психологія)

Кваліфікаційний екзамен з «Теорії та історії соціальної роботи» для студентів І (бакалаврського) рівня вищої освіти Спеціальність: 231 Соціальна робота Освітня програма: Соціальна робота (соціальна педагогіка)

Захист кваліфікаційної роботи з «Технологій соціальної роботи» для студентів І (бакалаврського) рівня вищої освіти Спеціальність: 231 Соціальна робота Освітня програма: Соціальна робота (соціальна педагогіка)

Захист кваліфікаційної роботи з дисциплін «Соціальна робота в Україні», «Методологія соціально-педагогічних досліджень», «Теорія та практика соціально-педагогічної діяльності» для студентів ІІ (магістерського) рівня вищої освіти Спеціальність: 231 Соціальна робота Освітня програма: Соціальна робота (соціальна педагогіка)

Кваліфікаційний екзамен з загальної та практичної психології для студентів І (бакалаврського) рівня вищої освіти Спеціальність 013 Початкова освіта Освітня програма Початкова освіта та Психологія (практична психологія)

 

Програми державних екзаменів (атестація)

Програма кваліфікаційного екзамену з захисту кваліфікаційної роботи з дисциплін циклу професійної підготовки для студентів ІІ (магістерського)
рівня вищої освіти Спеціальність 053 Психологія Освітня програма Психологія бізнесу та управління 2023-2024 н.р.

Програма кваліфікаційного екзамену з теоретичних основ та технологій роботи психолога в бізнесі для студентів ІІ (магістерського) рівня вищої освіти Спеціальність 053 Психологія Освітня програма Психологія бізнесу та управління 2023-2024 н.р.

Перелік питань для підготовки до кваліфікаційного екзамену з теоретичних основ та технологій роботи психолога для студентів ІІ (магістерського) рівня вищої освіти Спеціальність: 053 Психологія Освітня програма Психологія бізнесу та управління

Програма державного екзамену з теоретичних основ та технологій роботи практичного психолога для студентів ІІ (магістерського) рівня вищої освіти Спеціальність: 053 Психологія Освітня програма Психологія (практична психологія) 2023-2024 н.р. (термін навчання 1 рік 4 місяці)

Програма державного екзамену з захисту кваліфікаційної роботи з дисциплін циклу професійної підготовки для студентів ІІ (магістерського) рівня вищої освіти Спеціальність: 053 Психологія Освітня програма Психологія (практична психологія) 2022-2023 н.р. (термін навчання 1 рік 4 місяці)

Програма державного екзамену з теоретичних основ та технологій роботи практичного психолога для студентів ІІ (магістерського) рівня вищої освіти Спеціальність: 053 Психологія Освітня програма Психологія (практична психологія) 2023-2024 н.р. (термін навчання 1 рік 10 місяців)

Програма державного екзамену з захисту кваліфікаційної роботи з дисциплін циклу професійної підготовки для студентів ІІ (магістерського) рівня вищої освіти Спеціальність: 053 Психологія Освітня програма Психологія (практична психологія) 2022-2023 н.р. (термін навчання 1 рік 10 місяців)

Тематика кваліфікаційних робіт студентів ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти Спеціальність 053 Психологія

Освітня програма Психологія (практична психологія) 2022-2023 навчальний рік (випуск грудень 2022)

Освітня програма Психологія (практична психологія) 2022-2023 навчальний рік (випуск червень 2023)

Про результати роботи державної атестаційної комісії другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія освітньо-професійної програми: Психологія (Практична психологія)

Відповідно до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (наказ Міністерства освіти України від 02.06.1993 р. № 161) до державної атестації у 2023 році за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» було допущено 20 студентів заочної форми навчання, що виконали всі вимоги навчального плану (наказ ректора про допуск до складання державної атестації студентів № 74-ст від 8 червня 2023 року).

ДАК працювала з 19 по 27 червня 2023 року. За  час роботи було проведено 4 засідання у складі доктора психологічних наук, професора Поповича І. С., доктора психологічних наук, професора Гейко Є.В., кандидата психологічних наук, доцента, старшого викладача Мамчур І.В., кандидата психологічних наук, доцента Радул І.Г.

Про результати роботи державної атестаційної комісії першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія освітньо-професійної програми: Психологія (Практична психологія)

Відповідно до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (наказ Міністерства освіти України від 02.06.1993 р. № 161) до державної атестації у 2022 році за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» було допущено 24 студента денної і 11 студентів заочної форми навчання, що виконали всі вимоги навчального плану (наказ ректора про допуск до складання державної атестації студентів № 74-ст від 8 червня 2023 року).

ДАК працювала з 16 по 24 червня 2023 року. За  час роботи було проведено 6 засідань у складі доктора психологічних наук, професора Гейко Є.В., кандидата психологічних наук, доцента Горської Г.О., кандидата психологічних наук, доцента, старшого викладача Мамчур І.В., кандидата психологічних наук, доцента Радул І.Г., старшого викладача Калашникової Л.В.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись