• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18
pedfak_logo

Факультет педагогіки, психології та мистецтв

Становлення та розвиток факультету педагогіки, психології та мистецтв

В одному з найстаріших корпусів педагогічного університету, в якому зараз працює педагогічний факультет до революції розміщувалася громадська жіноча гімназія, в якій розпочали підготовку вчителів початкової школи ще в 1881 році на базі відкритого при гімназії УШ додаткового педагогічного класу. У цьому класі навчалося біля 30-40 учениць, які, крім загальноосвітніх предметів, вивчали також педагогіку та фахові методики. Учні цього класу проходили педагогічну практику в педагогічних класах при гімназії. Після закінчення додаткового педагогічного класу третина випускниць продовжувала навчання в вузах Європи та Російської імперії, третина йшла вчителювати, решта займалася „вільною практикою".

Архівні матеріали свідчать про те, що наш навчальний заклад виріс в університет із вищих трирічних педагогічних курсів, які були засновані в Єлисаветграді 1 червня 1921 року.

Випускники цих педкурсів могли викладати будь-який  предмет у всіх класах семирічки. Проте методик викладання у середніх і старших класах студенти майже не вивчали,  педагогічну практику не проходили. Фактично, ці педкурси тогочасним педфаком і готували вчителів для початкових шкіл. Вчителеві для старших класів готували інститути народної освіти (ІНО), але їх випускників у наш край направляли надзвичайно обмежену кількість. Тому випускники педкурсів не лише працювали за фахом у початкових школах, але й викладали навчальні предмети у старших класах, рекомендувалися на керівну освітянську роботу тощо.

У 1924 році відбулося об'єднання Єлисаветградських та Ново миргородських педкурсів, а в 1925 році педкурси було реорганізовано в Зінов'ївський педагогічний технікум. Він продовжував здійснювати підготовку вчителів для початкової школи включно аж до 1930 року, коли його було реорганізовано в інститут соціального виховання.

У 1927 році викладачеві педтехнікуму В.І.Харцієву було присвоєно звання професора, він тривалий час був єдиним професором нашого вузу, його гордістю і окрасою. У 1908 році він очолив Єлисаветградське громадське комерційне училище, роботу якого намагався побудувати на засадах „нової школи", добра та гуманізму. З 1917 року В.І.Харцієв - один з організаторів нової народної освіти в краї, у 1922-1924 рр. - очолив Єлисаветградські педкурси і був усунутий з цієї посади через свою позапартійність. В.І.Харцієв був останнім улюбленим учнем видатного українського філолога О.О. Потебні, найбільшим знавцем його творчості, відомим філологом та педагогом свого часу. У 1933 році професора В.І.Харцієва було звинувачено у націоналізмі, почалось його цькування та переслідування. Від таборів його врятував лише похилий вік та смерть.

Робота педкурсів здійснювалась таким чином. Заняття розпочиналися о 16 годині і тривали 6 днів на тиждень. Щодня було п'ять занять по 40 хв. та шосте - з фізкультури. У ранковий час проводилися клубні заняття із спорту, хорового співу, драматургії, образотворчого мистецтва, працювали предметні гуртки. Крім того, зранку студенти відвідували дитячі заклади, проводили в них педагогічні та психологічні обстеження, виступали в ролі помічників вихователів тощо.

Влітку студенти проходили сільськогосподарську та педагогічну практику в однієї з дитячих установ. Якщо такої установи в районі, куди направлявся студент, не було, він повинен був її створити (дитмайданчик, піонерський загін тощо). У ході літньої практики студент повинен був опанувати одним із видів ремесел (Гончара, коваля, шевця, теслі тощо) і восени представити комісії зразок власного виробу: пошиті черевики, сплетену корзинку, викуваний цвях, зліплений глечик, виготовлену табуретку тощо.

Разом з тим студент повинен описати історію, звичаї, мову та інші особливості району, де проходила його практика, зібрати гербарій, колекції та багато іншого.

Так що перші педфаківці працювали досить багато, наполегливо, до того ж, як свідчать архівні матеріали, студентське життя 20-х років було не лише напруженим, але й голодним.

Перший випуск Єлисаветградських педкурсів в кількості 44 вчителів відбувся у 1924 році. Всього ж навчалося тоді в технікумі 252 студентів та учнів підготовчого відділення. До 1930 р. контингент студентів та кількість випускників педтехнікуму помітно не змінилася.

Коли педтехнікум у 1930 р. було реорганізовано в інститут соціального виховання, то для підготовки вчителів початкових класів у тому ж році було засновано новий педтехнікум, який здійснював підготовку на базі семирічної школи вчителів початкових класів, працівників дошкільних закладів, піонерських вожатих, вчителів фізкультури. Проіснував педтехнікум до 1956 р., а в 1959 р. на базі Кіровоградського педагогічного інституту було відкрито педагогічний факультет.

Відкриття педагогічного факультету, який вперше розпочав здійснювати підготовку вчителів початкових класів з вищою освітою, було значною подією як в житті педагогічного інституту, так і всієї степової Кіровоградщини, адже до цього часу функціонувало лише три факультети: філологічний, фізико-математичний, фізичного виховання (з 1956 р.).

У 1959 році на 1 курс денної форми навчання було зараховано 50 студентів в складі двох академічних груп. План набору студентів з 1959 по 1962 рр. на денну форму навчання складав 50 осіб. З 1962 року розпочато підготовку вчителів початкових класів за заочною формою навчання, а в 1966 році здійснено останній випуск студентів денної форми навчання і розпочалася підготовка за вечірньою формою. У період з 1959 по 1966 рр. за денною формою навчання було підготовлено 196 вчителів.

Отже, з 1966 по 1973 рр. факультет здійснював підготовку вчителів лише за вечірньою та заочною формою навчання.

В 1973 р. факультет відновив набір студентів на стаціонарну форму і на даний час в складі факультет функціонує денне та заочне відділення. Останній випуск вчителів початкових класів за вечірньою формою було здійснено у 1972 році. Студенти цієї форми навчалися 5 років у вечірній час 4 рази на тиждень по 4 години щодня. На цьому відділенні навчалися працюючі вчителі, вихователі дитячих садків, робітники заводів, фабрик, підприємств тощо. Не зважаючи на велику зайнятість студентів, при вечірньому відділенні працював хор, вокальні групи, солісти, студенти оволодівали грою на одному з музичних інструментів. За вечірньою формою навчання було підготовлено 183 вчителів, більшість з яких і в даний час працює в школах, дошкільних та позашкільних дитячих установах міста і області.

Для забезпечення навчального процесу на факультеті в 1959 році було створено кафедру педагогіки і методики початкового навчання, яка об'єднувала викладачів педагогіки, психології, музики, образотворчого мистецтва, фахових методик, ручної праці.

history phot 1

Завідуючим кафедрою було призначено досвідченого, висококваліфікованого доцента, кандидата педагогічних наук  Пенського Івана Ілліча (1893-1991 рр.), який закінчив у 1913 році Велико-Сорочинську вчительську семінарію (вчитель початкових класів), в 1918 р. – Полтавський учительський інститут, працював вчителем початкових класів. З 1931 по 1958 рр. працював старшим викладачем, завкафедрою педагогіки, деканом у Ніжинському педагогічному інституті, а з 1958 по 1966 рр. – в Кіровоградському педагогічному інституті. У 1966 р. пішов на заслужений відпочинок, виїхав до Черкас де й помер на 98-му році життя.

melnichuk1Першим деканом факультету з 1960 по 1978р. був Мельничук Сергій Гаврилович, нині доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник  народної освіти. Згідно з діючими нормативами декан призначався при наявності не менше 200 студентів на факультеті, тому він спочатку виконував обов’язки на громадських засадах, а з 1962 р. перебував на офіційній посаді декана. Мельничук С.Г. закінчив у 1959 р. фізико-математичний факультет Кіровоградського педінституту, з 1959 по 1970р. викладав математику на факультеті, з 1970 по 1973р. навчався у цільовій аспірантурі НДІ художнього виховання АПН колишнього Союзу (м.Москва), захистив дисертацію на здобуття вченого ступеню кандидата педагогічних наук, в період 1973-1978рр. знову працював деканом педагогічного факультету, а в 1978-1996 рр. – проректором з наукової роботи. З 1996 р. С.Г.Мельничук – завідуючий кафедрою педагогіки педфаку. В 1995 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук, професор з 1994 року. Опублікував понад 90 наукових праць, серед яких монографії, навчальні посібники тощо. Ветеран праці, нагороджений орденами і медалями. Багато років працює на факультеті, викладає педагогіку, історію педагогіки, веде спецкурси, спецсемінари тощо.  
kuchinskiy2Наступний (другий) декан з 1978 по 1980р. - кандидат філологічних наук, професор, заслужений працівник освіти України Кучинський Б.В. з 1980 по 1998 рік працював проректором з навчально-виховної роботи і в пенсійному віці (60 років) перейшов на посаду завідуючого кафедрою германських мов.  
popereshniak3Наступний (третій) декан з 1980 по 1985р. - кандидат історичних наук, доцент Поперешняк І.В. з 1985 по 1994 рік обіймав посаду проректора заочної форми навчання і в даний час вийшов на пенсію.  
gora4Наступний (четвертий) декан з 1985 по 1998р. - кандидат педагогічних наук, доцент Гора Т.П. в 1998 році була запрошена на посаду заступника голови Кіровоградської міської ради з питань освіти, культури та медицини.  
zavina5Наступний (п’ятий) декан з 1998 по 2003р. - кандидат педагогічних наук, професор Завіна В.І. – випускник факультету, заслужений працівник культури України, керівник міського колективу народного бального танцю „Конвалія”. З 2003 року по 2012 рік на посаді першого проректора університету.  
tkachenko6Наступний (шостий) декан з 2003 по 2005р. - доктор педагогічних наук, професор Ткаченко О.М.  
racul7Наступний (сьомий) декан з 2005 по 2021р. - кандидат педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України Рацул А.Б.  
GaletaYНині виконує обов'язки декана доктор педагогічних наук, професор Галета Я.В.  

Першими викладачами були: Пенський Іван Ілліч, Шульга Галина Гаврилівна (педагогіка та історія педагогіки), Жмурко Олена Петрівна (українська мова), Сергієчко Володимир Захарович, Кузіна Валентина Федорівна (російська мова), Антонечко Віра Дмитрівна (психологія), Вітриченко Марія Несторівна (методика викладання української мови), Мініна Зінаїда Семенівна (ручна праця), Шпаченко Анатолій Григорович, Крапивна Тамара Петрівна, Бур’янський Анатолій Семенович, Сущов Савелій Григорович (музика і співи), Мельничук Сергій Гаврилович, Андрш Йосип Васильович (математика та методика її викладання).

Довгий час на факультеті плідно працювали кандидат біологічних наук, доцент Бурдіян Борис Гаврилович; кандидат психологічних наук, доцент Головань Ніна Олексіївна (нині на пенсії); кандидат педагогічних наук, доцент Гришина Тетяна Василівна; кандидат педагогічних наук, професор Рацул Анатолій Борисович; кандидат педагогічних наук, доцент Барабаш Валентина Гаврилівна; кандидат педагогічних наук, доцент Гора Тамара Петрівна; кандидат сільськогосподарських наук Пухир Юрій Миколайович; старші викладачі Погрібний Іван Іванович, Горячкіна Олена Василівна, Шевченко Анатолій Вікторович, Дубинський Іван Васильович та інші.

З 1973 року розпочинається другий, дещо вищий період розвитку педагогічного факультету, коли було відновлено набір студентів на денну форму та значно збільшено набір на заочну форму навчання.  Зростає навчально-матеріальна база, науковий потенціал кафедр, створюються нові навчальні лабораторії і кабінети, започатковуються нові спеціальності, відкривається аспірантура, встановлюються наукові зв’язки з науково-дослідними інститутами, провідними вищими педагогічними закладами і т.ін.

В 1988 році на факультеті відкривається нова спеціальність „педагогіка і методика початкового навчання та образотворче мистецтво” з п’ятирічним терміном навчання, випускники одержують ще один фах – вчитель образотворчого мистецтва, а з 1989 року – здійснено набір на спеціальність „педагогіка і методика початкового навчання та хореографія”, випускники якої працюють вчителями початкових класів, викладають ритміку, керують хореографічними колективами. В 1993 році розпочато підготовку вчителів початкових класів і практичних психологів, а з 1994 року розпочато підготовку вчителів початкових класів з повною вищою освітою на базі педагогічних коледжів.    Щорічний набір цих студентів в кількості 30 осіб здійснювався на основі співбесіди, термін їх навчання був три роки, а з 1997 року – два роки. В 1997 році відкрито спеціальність „хореографія і народознавство”, а в 1998 році – спеціальність „хореографія та іноземна мова”, а також „вчитель початкових класів та дошкільне виховання”. В 1999 році відкрито спеціальності „соціальна педагогіка”, „образотворче мистецтво та практична психологія”. У перспективі керівництвом факультету планується відкриття нових спеціальностей таких як: "Дошкільна освіта", "Корекційна освіта" інші.

Навчальні плани факультету охоплюють значну кількість дисциплін і складають соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні, фахові цикли.

Значне зростання факультету, вивчення широкого кола навчальних дисциплін поставило проблему створення нових кафедр і секцій. У зв’язку з такою потребою в 1982 році на базі кафедри педагогіки і методики початкового навчання створюється три кафедри: кафедра педагогіки початкового навчання, кафедра природничо-математичних дисциплін і кафедра філологічних дисциплін початкового навчання, а в 1994 році – кафедра хореографічних дисциплін. Очолювали кафедри відповідно доктор педагогічних наук, професор Воєводський Іван Кузьмович, кандидат педагогічних наук, доцент Мельничук Тамара Йосипівна, доктор філологічних наук, професор Горпинич Володимир Олександрович, а кафедру хореографічних дисциплін – народний артист України, професор Коротков Анатолій Єгорович.

Доктор педагогічних наук, професор Воєводський І.К. виїхав в 1983 році до Росії, доктор філологічних наук, професор Горпинич В.О. виїхав у 1995 році в Дніпропетровський університет, де працює й зараз, а доцент, кандидат педагогічних наук Мельничук Т.Й. пішла з життя на 54 році від важкої хвороби.

Протягом 47 років деканами факультету обиралися і працювали в указані періоди: Заслужений працівник освіти України, доктор педагогічних наук, професор Мельничук Сергій Гаврилович (1961-1970 рр., 1973-1978 рр.), кандидат філологічних наук, професор Кучинський Болеслав Вікентійович (1978-1980 рр.), кандидат історичних наук, доцент Поперешняк Іван Васильович (1980-1985 рр.), кандидат педагогічних наук, доцент Гора Тамара Петрівна (1985-1998 рр.), кандидат педагогічних наук, професор Завіна Віталій Іванович (1998 – 2003 рр.), кандидат педагогічних наук, доцент Ткаченко О.М. (2003 – 2005 рр.), Заслужений працівник освіти України, кандидат педагогічних наук, професор Рацул Анатолій Борисович (2005 р.).

Слід відзначити, що за 57 років свого існування педагогічний факультет став своєрідною кузнею підготовки керівних кадрів як для університету, так і для міста. Так, перший декан доктор педагогічних наук, заслужений працівник освіти України, професор Мельничук С.Г. в період 1978-1996 рр. обіймав посаду проректора університету з науково-дослідної роботи і в пенсійному віці (65 років) перейшов на посаду завідуючого кафедрою педагогіки початкового навчання.

В 1988 році на 3-х кафедрах факультету працювало 43 викладачі, в тому числі два професори, один доктор педагогічних наук, 23 кандидати наук і доценти, що складає 51 відсоток відносно загальної кількості викладачів. Два доценти факультету навчалися у докторантурі, два викладачі – в аспірантурі. В цей час на факультеті починає діяти аспірантура, в якій навчалося 8 аспірантів.

Кафедри факультету в цей період очолюють: кафедру педагогіки педагогічного факультету – Мельничук Сергій Гаврилович, доктор педагогічних наук, професор; кафедру філологічних дисциплін – Потєха Людмила Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент; кафедру природничо-математичних дисциплін – Жабо Тетяна Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент.

На факультеті було створено кафедру хореографічних дисциплін у 1994 році, її очолив народний артист України, професор Коротков Анатолій Єгорович.

Як уже відзначалось, в 1989 році, вперше в колишньому Союзі, серед 200 педагогічних вузів, при Кіровоградському державному педагогічному інституті було відкрито нову спеціальність „Вчитель початкових класів та хореографії”. Враховуючи значні досягнення та традиції міста і області в розвитку хореографічного мистецтва, а також великий досвід керівництва дитячим зразковим колективом „Пролісок” Коротковим А.Є. Міністерство освіти України вперше відкрило цю спеціальність в системі педагогічної освіти. Отже, наш інститут був першим педагогічним навчальним закладом, який розпочав підготовку вчителів-хореографів. Кафедра стала методичним центром України в галузі хореографічного мистецтва, підтримує творчі зв’язки з науковими хореографічними центрами Росії, Академією українського танцю в Канаді, Міжнародною Європейською асоціацією хореографів з центром у м. Парижі, науково-дослідними інститутами України. На кафедрі працюють відомі в усій Україні народний артист України, доцент Кривохижа А.М.; заслужений працівник культури України, доцент Босий В.С.; народні артисти України, професори; Похиленко В.Ф. та інші. Заняття з хореографічних дисциплін кафедра проводить на базі обласного комплексу хореографічного мистецтва (ліцей-школа мистецтв).

Протягом всіх років професорсько-викладацький склад кафедр факультету плідно працював над розробкою наукових проблем навчально-виховного процесу початкової та вищої педагогічної школи, беручи участь у дослідженні комплексної, колективної наукової теми „Шляхи удосконалення навчально-виховного процесу в початковій школі та педагогічному університеті”.

Лише за період з 1984 по 1988 рр. членами кафедр факультету опубліковано понад 170 наукових праць, загальним обсягом 285 др. аркушів. Серед них навчальні посібники для студентів, вчителів, монографії,  методичні рекомендації, статті в наукових журналах. У 1998 році редколегія Всеукраїнського журналу „Початкова школа” 50 відсотків своїх шпальтів виділити для публікації наукових статей професорсько-викладацького складу кафедр факультету під рубрикою „Вісті із Кіровоградського педагогічного університету імені Володимира Винниченка” (№ 7, 1998 р., ст. з 42 по 62), що є визнанням високого рівня поданих до друку наукових праць.

Найбільш вагомі у той час були публікації членів кафедр професорів, докторів наук Горпинича В.О., Мельничука С.Г., кандидатів наук, доцентів Крутя Ю.З., Омельяненко С.В., Григор’єва А.Й., Довгої Т.Я., Мельничук О.С., Бурдіяна Б.Г., Кривульченка А.І., Потєхи Л.І., Жабо Т.В., доцента Живицької Л.В., старшого викладача Дубинського І.В. та ін.

Факультет пишається своїми випускниками, більшість з яких працює вчителями початкових класів, а також в органах народної освіти, державних установах, вищих педагогічних навчальних закладах. Значна частина випускників є відмінниками народної освіти, вчителями вищої категорії, методистами тощо.

Вихованці факультету Владимирова В.І., Довга Т.Я., Завіна В.І., Горська Г.О., Горська О.О., Кендюхова А.А., Дубінка М.М., Семез А.А., Савченко Н.С., Котелянець Н.В., Філоненко О.В., Логачевська С.О., Антипова Т.Н., Мельничук І.Я., Кондратова В.В., Баранюк І.Г., Прибора Т.О., Цуканова Н.М. та інші успішно захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук і успішно працюють у сфері середньої та вищої школи.

У 2005 – 2006 рр. успішно захистили кандидатські дисертації викладачі факультету  Галета Я.В. – викладач кафедри педагогіки, Рацул О.А. – старший викладач кафедри педагогіки початкової освіти та соціальної педагогіки, Уличний І.Л. – старший викладач кафедри психології.

Отже, за роки свого функціонування педагогічний факультет сформувався як один із провідних підрозділів університету з високим науковим потенціалом і забезпечив степову Кіровоградщину й Україну висококваліфікованими кадрами вчителів початкової школи з вищою педагогічною освітою.

Педагогічний факультет почав здійснювати підготовку вчителів початкових класів з вищою освітою (як уже зазначалося) у 1959 році (у квітні 2000 року рішенням Вченої ради університету був реорганізований у психолого-педагогічний факультет); з червня 2013 року- факультет педагогіки та психології.

За роки існування факультету було підготовлено 9336 вчителів з вищою освітою. Факультет пишається своїми випускниками, більшість яких працює вчителями загальноосвітніх шкіл, інспекторами та методистами в органах народної освіти, викладачами вищих навчальних закладів тощо. Значна частина випускників є відмінниками народної освіти України, вчителями вищої категорії, старшими вчителями та вчителями-методистами. Усій країні відомі імена заслуженого вчителя України, кандидата педагогічних наук Логачевської С.П. і заслужених вчителів України Львової С.Л. та Годлевської В.Г.

Згідно наказу №118/1-ун від 10 серпня 2021 року рішенням вченої ради університету відбулася реорганізація факультетів та кафедр ЦДПУ. Відповідно, об'єднали факультет педагогіки та психології і мистецький факультет у факультет педагогіки, психології та мистецтв.

На факультеті здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями: "бакалавр", "магістр", "доктор філософії".

Сьогодні факультет готує висококваліфікованих фахівців з вищою освітою за такими спеціальностями: 011 Освітні, педагогічні науки; 012 Дошкільна освіта; 013 Початкова освіта; 016 Спеціальна освіта; 053 Психологія; 231 Соціальна робота; 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво); 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво); 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація; 024 Хореографія.

Кафедри факультету очолюють: кафедру педагогіки дошкільної та початкової освіти – доктор педагогічних наук, професор Радул О.С.; кафедру педагогіки та менеджменту освіти – доктор педагогічних наук, професор Радул В.В.; кафедру методик дошкільної та початкової освіти – доктор філологічних наук, професор Іліаді О.В.; кафедру психології – доктор психологічних наук, професор Гейко Є.В.; кафедру педагогіки спеціальної та соціальної освіти – кандидат педагогічних наук, професор Рацул А.Б.; кафедру мистецької освіти - кандидат педагогічних наук, доцент Стрітьєвич Т. М.

На цих кафедрах працюють висококваліфіковані викладачі: професори Бабенко Л. В., Гейко Є.В, Галета Я.В, Довга Т.Я, Іліаді О.В., Котелянець Н.В., Окольнича Т.В., Омельяненко С. В., Панченко В. А., Радул В. В., Радул О. С., Растригіна А.М., Рацул А. Б., Рацул О.А., Савченко Н.С., Стратан-Артишкова Т.Б., Ткаченко О.М, Фурсикова Т.В,. Черкасов В.Ф.; доценти Бабенко Т. В., Баранюк І.Г., Васецька Т. М., Галушко Л. Я., Гарбузенко Л.В., Горська Г. О., Горська О. О., Дубінка М. М., Кіндей Л. Г., Кравцов В. О, Кравцова Т. О., Краснощок І. П., Куркіна С. В., Курята І. Г, Лабенко О. В., Мельничук І. Я., Міненко О. О., Прибора Т. О., Пунгіна О. А., Радул І. Г, Руденко Т. В., Свещинська Н. В., Семез А.А., Стрітьєвич Т. М., Шишова І. О., Уличний І. Л. та інші.

В університеті та на факультеті діє спеціалізована вчена рада з захисту докторських дисертацій, яку очолює доктор педагогічних наук, професор Радул В.В., вчений секретар, доктор педагогічних наук, професор Окольнича Т.В. Членами спеціалізованої вченої ради є члени професорського викладацького складу факультету: Галета Я.В., Савченко Н.С., Радул О.С., Растригіна А.М., Рацул О.А., Стратан-Артишкова Т.Б, Ткаченко О.М., Філоненко О.В., Черкасов В.Ф.

За останні п’ять років членами кафедр факультету опубліковано понад 900 наукових праць загальним обсягом понад 1500 друкованих аркушів. Серед них навчальні посібники для студентів та вчителів, монографії, методичні рекомендації, статті у наукових журналах.

Навчальним планом та навчальними програмами передбачено глибоке вивчення психолого-педагогічних, суспільних, філологічних, природничо-наукових дисциплін, предметів мистецького циклу, різноманітних методик викладання шкільних предметів. Провідними викладачами факультету читаються спецкурси та спецсемінари, спрямовані на поглиблене вивчення предметів, оволодіння нетрадиційними методиками викладання, новими освітніми технологіями, становлення умінь досліджувати та формувати особистість школяра.

Велика увага приділяється на факультеті науковій та творчій діяльності студентів. Вони працюють у різноманітних науково-дослідних гуртках і проблемних групах, виступають із доповідями, рефератами на університетських і міжвузівських науково-практичних конференціях, беруть активну участь у конкурсах на кращу студентську наукову роботу, допомагають учителям шкіл міста й області у проведенні навчально-виховних заходів. Студенти факультету неодноразово ставали дипломантами та переможцями  Всеукраїнських предметних студентських олімпіад

Випускаючі кафедри підтримують постійні зв’язки з науковими установами і навчальними закладами України: науково-дослідним інститутом педагогіки НАПН України, науково-дослідним інститутом психології, Київським національним університетом імені Т.Г.Шевченка, Київським національним педагогічним університетом імені М. Драгоманова, Київським лінгвістичним університетом, Харківським національним педагогічним університетом імені Григорія Сковороди, інститутом української мови НАН України, інститутом фольклористики, народознавства та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України тощо. Беруть активну участь в реалізації спільної програми Центральноукраїнського педагогічного університету імені Володимира Винниченка та Монтклерського університету (США) із питань розвитку критичного мислення.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись