• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18
pedfak_logo

Факультет педагогіки, психології та мистецтв

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки (Позашкільна освіта)

011 pedfak

 

Актуальність підготовки організаторів позашкільної освіти та керівників закладів позашкільної освіти зумовлена політичними, соціальними й економічними перетвореннями в Україні, що вимагають більш ефективної організації освітнього простору в закладах позашкільної освіти; підвищення якості і доступності позашкільної освіти, розширення функцій закладу позашкільної освіти в адміністративно-територіальній одиниці як центру освітньої, соціо­культурної та громадянської діяльності з урахуванням навчання впродовж життя. Позашкільна освіта є невід’ємним складником системи освіти. Місія позашкільної освіти полягає у розвитку здібностей дітей та молоді у сфері освіти, науки, культури, фізичної культури і спорту, технічної та іншої творчості, здобуття ними первинних професійних знань, вмінь і навичок, необхідних для їх соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної діяльності. Відповідаючи на вимоги часу та враховуючи проблему відсутності кваліфікаційних кадрів для проведення ефективної позашкільної роботи, кафедра педагогіки та менеджменту освіти Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка здійснює підготовку магістрів за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки (Позашкільна освіта) з присвоєнням кваліфікації «Магістр з освітніх, педагогічних наук, організатор позашкільної освіти, керівник закладу позашкільної освіти».

Метою магістерської програми є формування особистості фахівця, здатного вирішувати складні нестандартні завдання і проблеми інноваційного та дослідницького характеру у галузі позашкільної освіти. Набуття інтегральних, загальних та спеціальних (фахових, предметних) компетентностей щодо здійснення інноваційної управлінської, моніторингової, адміністративної, соціально-психологічної, освітньої, виховної, методичної, науково-дослідної діяльності у закладах позашкільної освіти.

Придатність до

працевлаштування

Фахівці згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010) та International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO- 08), а саме::

1210.1 Директор позашкільного закладу

1229.1 Завідувач відділу (у складі управління освітою)

1229.4 Завiдувач позашкiльного закладу, навчально-тренувального центру;

1229.6 Завідувач центру (молодіжного)

1229.6 Керівник гуртка

1229.6 Керівник самодіяльного об'єднання (клубу за інтересами)

1229.6 Керівник студії, колективу (за видами мистецтва і народної творчості)

2352 Інспектор з позашкільної роботи

2359.2Методист позашкільного закладу

2359.2 Організатор позакласної та позашкільної виховної роботи з дітьми

2359.2Педагог-організатор

2412.2Фахівець з профорієнтації

3414 Фахівець із організації дозвілля

Згідно з International Standard Classification of Occupation 2008

(ISCO-08) магістр може обіймати такі посади:

1341 Child Care Services Managers

1345 Education Managers

Подальше навчання

Магістр може продовжувати освіту за третім (освітньо-науковим) рівнем, а також підвищувати кваліфікацію та отримувати додаткову післядипломну освіту.

Фахові випробування

   Реєстрація електронних кабінетів 1 серпня.

Прийом заяв 5-22 серпня 2020 року

На основі ступеня вищої освіти “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр” (без ЗНО)

1. Іспит з іноземної мови (англійська або німецька) в ЦДПУ (програма)

2. Фахове вступне випробування з загальної педагогіки (програма)

Освітньо-професійна програма Освітні, педагогічні науки (Позашкільна освіта) спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки, галузь знань 01 Освіта/Педагогіка.

За довідками звертатись: м. Кропивницький, вул. Шевченка, буд. 1, навчальний корпус № 1 (старий двоповерховий), кафедра педагогіки та менеджменту освіти, ауд. 39.

Приймальна комісія: +380 (50) 96 046 56; +380 (96) 62 379 13.

 

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись