pedfak_logo

Факультет педагогіки, психології та мистецтв

Практика здобувачів освіти спеціальності 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)

 

 Бази практик

Розподіл на пед.практику бакалаври, магістри (денна)

Розподіл на пед.практику бакалаври, магістри (заочна)

 

Виробнича (педагогічна) практика

Так креативно реалізують набуті знання студенти спеціальності 014 "Музичне мистецтво" під час проходження педагогічної практики.

Педагогічна практика магістрів

Педагогічна практика є важливою ланкою в системі професійної підготовки вчителів музичного мистецтва. У процесі проходження практики студенти закріплюють та вдосконалюють знання, вміння та навички з психолого-педагогічних та фахових дисциплін, творчо застосовують професійний досвід, сучасні форми та методи музично-педагогічної освіти у музично-виховному процесі в школі. Студент-магістрант Шевченко Максим (ММ22М) Спеціальність (Музичне мистецтво) успішно проходить педагогічну практику у комунальному закладі "Академічна гімназія Кропивницької міської ради". Керівник практики - доцент кафедри мистецької освіти Назаренко М.П.

UNIVERSITY NEWS

All News

A university with a 100-year history in the center of Ukraine

Contacts

1 st. Shevchenka,
Kropyvnytskyi,
Ukraine

Telefax: (0522) 24-85-44

Office: (0522) 32-17-18

Admissions:
(0522) 32-09-99

Rector's reception room:
[email protected]

Webmaster:
[email protected]

Feedback

Quick links

Information services

Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State University 2000-2023