pedfak_logo

Факультет педагогіки, психології та мистецтв

Захист магістерських досліджень

З 22 грудня по 25 грудня 2020 року на факультеті педагогіки та психології захистили магістерські дослідження студентки денної та заочної форм навчання спеціальностей 012 Дошкільна освіта та 013 Початкова освіта. Роботи пройшли перевірку щодо плагіату, були рекомендовані кафедрами до захисту.

Державні екзамени у магістрантів

16.12.2020 студенти денної та заочної форм навчання спеціальності 012 Дошкільна освіта, ОПП: Дошкільна освіта та Початкова освіта складали державний кваліфікаційний екзамен з інноваційних технологій навчання і виховання в початковій школі; менеджменту початкової освіти; технології навчання ОГ «Мови й література»; Технологій навчання ОГ «Математика».

Підготовка до державної атестації магістрантів

Студенти другого курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти факультету педагогіки та психології ЦДПУ завершили вивчення предметів навчального плану й готуються до завершального етапу – Державної Атестації та отримання дипломів, що засвідчить їх кваліфікацію.

Державні іспити в умовах пандемії

Цього року на проведення державних іспитів у ЦДПУ імені В. Винниченка наклала свій відбиток пандемія коронавірусу. Через карантинні обмеження державні екзамени проходили в дистанційному режимі з використанням сервісу для проведення онлайн-конференцій Zoom.

Державна атестація магістрів на факультеті педагогіки та психології

Активний початок державної атестації магістрів на факультеті педагогіки та психології розпочався державними екзаменами та захистами кваліфікаційних робіт. (Освітня професійна програма Початкова освіта та Дошкільна освіта.)

Інформацію надано факультетом педагогіки, психології та мистецтв