• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18
fizmat_logo

Факультет математики, природничих наук та технологій

Сучасна студентська наука як основа майбутнього потенціалу української наукової спільноти

На кафедрі інформатики, програмування, штучного інтелекту та технологічної освіти викладачі не тільки навчають студентів, а й активно залучають до наукової діяльності, починаючи вже з другого, а іноді й першого курсів. Студенти долучаються до наукових досліджень у межах гурткової роботи, беруть участь у професійних і студентських конференціях, наукових семінарах і тренінгах. Найкращі науково-дослідні роботи студентів беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах. 

Участь у роботі робочої групи забезпечення спеціальності Професійна освіта (PhD)

Доктор педагогічних наук, професор кафедри математики та цифрових технологій Микола Садовий 28 червня 2024 р. взяв участь у засіданні робочої групи забезпечення спеціальності PhD 015 Професійна освіта ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет».

XVII Міжнародна науково-практична інтернет конференція «Проблеми та інновації в математичній, природничій і професійній освіті»

Кафедра математики та цифрових технологій Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка спільно з Лабораторією дидактики фізики, технологій та професійної освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України в Центральноукраїнському державному університеті ім. Володимира Винниченка провела XVII Міжнародну науково-практичну інтернет конференцію «Проблеми та інновації в математичній, природничій і професійній освіті».

Завершилися кваліфікаційні екзамени студентів першого (бакалаврського) рівня кафедри математики та цифрових технологій

На кафедрі математики та цифрових технологій факультету математики, природничих наук та технологій ЦДУ імені Володимира Винниченка у період із 17 червня 2024 року по 27 червня 2024 року відбулася атестація студентів спеціальностей:

Студенти спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) успішно склали атестацію у формі кваліфікаційних екзаменів

26 червня 2024 року завершилась атестація здобувачів освіти спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись