• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
 • (0522) 32-17-18
fizmat_logo

Факультет математики, природничих наук та технологій

Спеціальності

Спеціальності

Кафедра природничих наук та методик їхнього навчання здійснює провадження освітньої діяльності за такими спеціальностями:

 • 102 Хімія – на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або бакалавра за іншою спеціальністю для здобуття ступеня молодшого бакалавра
 • 014.06 Середня освіта (Хімія) – на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або бакалавра за іншою спеціальністю для здобуття ступеня бакалавра
 • 014.15 Середня освіта (Природничі науки) – на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або бакалавра за іншою спеціальністю для здобуття ступеня бакалавра
 • 014.15 Середня освіта (Природничі науки) – на ступеня бакалавра, магістра (спеціаліста) для здобуття ступеня магістра,

у межах яких функціонують декілька освітньо-професійних програм підготовки молодшого бакалавра, бакалаврів та магістрів.

Відповідно до початкового (короткий цикл), першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої студенти зазначених вище спеціальностей матимуть змогу здобути такі кваліфікації:

освітні кваліфікації:

 • Молодший бакалавр (за спеціальністю 102 «Хімія»
 • Бакалавр середньої освіти (за предметною спеціальністю «Хімія»)
 • Бакалавр середньої освіти (за предметною спеціальністю «Природничі науки»)
 • Магістр середньої освіти (за предметною спеціальністю «Природничі науки»)

професійні кваліфікації:

 • Молодший бакалавр. Лаборант, пов’язаний з  хімічними та фізичними дослідженнями
 • Учитель хімії, біології та здоров'я людини 
 • Учитель фізики, хімії, біології та природничих наук основної школи
 • Учитель фізики, хімії, біології та природничих наук старшої школи

Випускники магістратури, які впродовж навчання виявили нахили до науково-дослідної роботи можуть продовжити навчання на третьому (науковому) рівні вищої освіти та здобути науковий ступінь доктора філософії зі спеціальності 014 "Середня освіта (Фізика)".

Викладачі кафедри забезпечують функціонування спеціалізованої вченої ради:

 • Д 23.053.04 із захисту докторський (кандидатських) дисертації зі спеціальності 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)»

Працює школа вихідного дня “Хімічна дослідницька студія”

buklet 1

Пропозиції щодо вступу на навчання в 2021 році

Предмети ЗНО-2021

0002

0003Враження наших студентів:

Нещодавно на освітній платформі з’явилось щось нове та незвідане, але так здається на перший погляд.

Почувши про спеціальність вчителя «Природничих наук», багато хто задається питаннями: «А що ти будеш викладати?» і «Чи зацікавить це учнів?». Адже в наш час – це вкрай важливо, заохочувати дітей чимось новим і незвичайним.

Наша освітня програма охоплює цілий комплекс природничих наук: хімію, фізику, біологію, а також усілякі методики щодо їхнього навчання. До того ж, ми вивчаємо багато інших важливих для майбутнього вчителя-природничника суміжних дисципліни – вищу математику, астрономію, фізичну та суспільну географію, психологію, педагогіку, філософію, іноземну мову…, навіть маєм змогу самостійно обирати дисципліни, з-поміж тих, які нам видаються цікавими з загальноуніверситетського каталогу. Це величезний і безцінний багаж знань, який стане в нагоді кожному вчителеві.

У лабораторіях ми формуємо експериментаторські вміння, на практичних і семінарських заняттях – практичні уміння і навички, методики навчання озброюють нас методами, засобами і прийомами використання сучасних цифрових освітніх технологій. На заняттях ми не лише досліджуємо природу, ми навчаємось спілкуватися, обстоювати власну думку, дебатувати, виявляти допитливість і творчі здібності. Такий підхід до навчання спонукає нас до усвідомлення значущості кожної з наук для розуміння світу, в якому ми живемо, важливість професії вчителя для розвитку суспільства.

Я впевнена, що випускники природничих спеціальностей нашого університету стануть креативними вчителями, які зможуть зацікавити навіть самих вибагливих та допитливих учнів. Тож приєднуйтесь до нас!

Есе студентки групи ПН18Б Гудименко Вікторії,

яка навчається на освітній програмі "Середня освіта (Природничі науки)", першого (бакаларвського) рівня вищої освіти

buklet 4

 

 

 

 

 

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись