• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18
fizmat_logo

Факультет математики, природничих наук та технологій

Освітньо-професійні програми (молодший бакалавр)

Офіціна назва освітньої програми:

Проект ОПП "Хімія (Аналітичний контроль якості хімічних сполук)" 2020-2023 рр.

Гарант освітньої прграми: Терещенко Оксана Василівна

Тип програми: Освітньо-професійна

Рівень вищої освіти: Початковий рівень (Короткий цикл)

Шифр галузі: 10

Галузь знань: Природничі науки

Код спеціальності: 102

Найменування спеціальності: Хімя

Ступінь вищої освіти: Молодший бакалавр

Назва кваліфікації: Молодший бакалавр. Лаборант, пов’язаний з  хімічними та фізичними дослідженнями

Обсяг освітньої програми: 150 кредитів ЄКТС

Нормативний термін навчання: 2 роки 05 місяців

Наявністьакредитації: Акредитація первинна

Цикл/рівень: НРК України – 6 рівень, FQ-EHEA – короткий цикл, QF-LLL – 5 рівень

Передумови: Наявність повної загальної середньої освіти

Мова(и) викладання: Українська

Форма здобуття освіти: денна

Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти:

  • за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах контракту)

Умови вступу

Зауваження та пропозиції до Проекту приймаємо від усіх заінтересованих сторін (стейкхолдерів):

Адреса університету для листування: вул. Шевченка,1 (канцелярія), м. Кропивницький, Кіровоградська обл., 25006

Електронна адреса гаранта ОПП: [email protected]

Пропозиції стейкхолдерів

 

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись