• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
 • (0522) 32-17-18
fizmat_logo

Факультет математики, природничих наук та технологій

Навчальні дисципліни

Кафедра біології та методики її викладання забезпечує викладання наступних дисциплін:

 1. Анатомія людини
 2. Антропогенетика з основами медичної генетики
 3. Біогеографія
 4. Біофізика
 5. Біохімія
 6. Ботаніка
 7. Виготовлення засобів унаочнення
 8. Вікова фізіологія та валеологія
 9. Генетика з основами селекції
 10. Гістологія з основами ембріології
 11. Ґрунтознавство
 12. Дендрологія
 13. Екологія
 14. Екологія рослин
 15. Зоологія
 16. Імунологія
 17. Історичний розвиток біологічних систем
 18. Історія біології
 19. Історія науки і техніки
 20. Історія формування світогляду в біології
 21. Методи утримання лабораторних і декоративних тварин
 22. Методика навчання біології
 23. Методологія та організація наукових досліджень
 24. Мікробіологія з основами вірусології
 25. Мікробіологія і вірусологія
 26. Основи сільського господарства
 27. Основи шкільного квітникарства та садівництва
 28. Паразитологія
 29. Популяційна біологія
 30. Природа рідного краю
 31. Сучасні освітні технології у викладанні біологічних дисциплін
 32. Теорія еволюційного вчення
 33. Фізіологія людини і (та) тварин
 34. Фізіологія рослин
 35. Фітоценологія
 36. Цитологія
 37. Комплексна практика (зоологія, ботаніка)
 38. Комплексна практика (природа рідного краю, дендрологія)
 39. Комплексна практика (ґрунтознавство, основи сільського господарства)
 40. Комплексна практика (екологія, фізіологія рослин)
 41. Комплексна навчальна біологічна та екологічна практика

 

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись