• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18
fizmat_logo

Факультет математики, природничих наук та технологій

Освітньо-професійні програми (бакалавр)

Офіціні назви освітніх програм:

1. "Середня освіта (Хімія та Біологія)" 2016-2020 рр.

Оновлена ОП в 2019 році

Гарант освітньої прграми: Плющ Валентина Миколаївна

Тип програми: освітньо-професійна

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Шифр галузі: 01

Галузь знань: Освіта/Педагогіка

Код спеціальності: 014

Найменування спеціальності: Середня освіта (за предметними спеціальностями)

Шифр предметної спеціальності: 014.06

Предметна спеціальність: Середня освіта (Хімія)

Ступінь вищої освіти: Бакалавр

Назва кваліфікації: Бакалавр освіти. Вчитель хімії закладу загальної середньої освіти

Обсяг освітньої програми: 240 кредитів ЄКТС

Нормативний термін навчання: 3 роки 10 місяців

Наявністьакредитації: Акредитація первинна

Цикл/рівень: НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, QF-LLL – 6 рівень

Передумови: Наявність повної загальної середньої освіти

Мова(и) викладання: Українська

Форма здобуття освіти: денна

Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти:

  • за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення);
  • за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах контракту)

Рецензії та відгуки стейкхолдерів на освітню пограму 2016-2020 рр.:

Рецензія 1; Рецензія 2; Рецензія 3;
Відгук 1; Відгук 2; Відгук 3; Відгук 4; Відгук 5

 

2. "Середня освіта (Хімія, Біологія та здоров'я людини)" 2018-2022 рр.

    "Середня освіта (Хімія, Біологія та здоров'я людини)" 2019-2023 рр.

Гарант освітньої прграми: Плющ Валентина Миколаївна

Тип програми: освітньо-професійна

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Шифр галузі: 01

Галузь знань: Освіта/Педагогіка

Код спеціальності: 014

Найменування спеціальності: Середня освіта (за предметними спеціальностями)

Шифр предметної спеціальності: 014.06

Предметна спеціальність: Середня освіта (Хімія)

Шифр поєднаної предметної спеціальності: 014.05

Поєнана предметна спеціальність: Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)

Ступінь вищої освіти: Бакалавр

Назва кваліфікації: Бакалавр освіти. Вчитель хімії, біології та здоров'я людини закладу загальної середньої освіти

Обсяг освітньої програми: 240 кредитів ЄКТС

Нормативний термін навчання: 3 роки 10 місяців

Наявністьакредитації: Акредитація первинна

Цикл/рівень: НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, QF-LLL – 6 рівень

Передумови: Наявність повної загальної середньої освіти

Мова(и) викладання: Українська

Форма здобуття освіти: денна

Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти:

  • за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення);
  • за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах контракту)

Рецензії та відгуки стейкхолдерів на освітню пограму 2018-2022 рр.:

Рецензія 1; Рецензія 2; Відгук 1; Відгук 2

Рецензії та відгуки стейкхолдерів на освітню пограму 2019-2023 рр.:

Рецензія 1; Рецензія 2; Відгук 1; Відгук 2

Умови вступу

Проект освітньо-професійної програми "Середня освіта (Хімія, Біологія та здоров'я людини)" на 2020-2024 рр.

Зауваження та пропозиції до Проекту приймаємо від усіх зацікавлених сторін (стейкхолдерів):

Адреса університету для листування: вул. Шевченка,1 (канцелярія), м. Кропивницький, Кіровоградська обл., 25006

Електронна адреса гаранта ОПП: [email protected]

Пропозиції стейкхолдерів

 

3. "Середня освіта (Природничі науки)" 2018-2022 рр.

    "Середня освіта (Природничі науки)" 2019-2023 рр.

Гарант освітньої програми: Трифонова Олена Михайлівна

Тип програми: освітньо-професійна

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Шифр галузі: 01

Галузь знань: Освіта/Педагогіка

Код спеціальності: 014

Найменування спеціальності: Середня освіта (за предметними спеціальностями)

Шифр предметної спеціальності: 014.15

Предметна спеціальність: Середня освіта (Природничі науки)

Ступінь вищої освіти: Бакалавр

Назва кваліфікації: Бакалавр середньої освіти (за предметною спеціальністю «Природничі науки»). Учитель природничих наук, фізики, хімії, біології основної школи

Обсяг освітньої програми: 240 кредитів ЄКТС

Нормативний термін навчання: 3 роки 10 місяців

Наявністьакредитації: Акредитація первинна

Цикл/рівень: НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, QF-LLL – 6 рівень

Передумови: Наявність повної загальної середньої освіти

Мова(и) викладання: Українська

Форма здобуття освіти: денна

Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти:

  • за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення);
  • за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах контракту)

Рецензії та відгуки стейкхолдерів на освітню пограму 2018-2022 рр.:

Рецензія 1; Рецензія 2; Відгук 1; Відгук 2

Рецензії та відгуки стейкхолдерів на освітню пограму 2019-2023 рр.:

Рецензія 1; Рецензія 2; Відгук 1; Відгук 2

Умови вступу

Проект освітньо-професійної програми "Середня освіта (Природничі науки)" на 2020-2024 рр.

Зауваження та пропозиції до Проекту приймаємо від усіх зацікавлених сторін (стейкхолдерів):

Адреса університету для листування: вул. Шевченка,1 (канцелярія), м. Кропивницький, Кіровоградська обл., 25006

Електронна адреса гаранта ОПП: [email protected]

Пропозиції стейкхолдерів

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись