• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18
fizmat_logo

Факультет математики, природничих наук та технологій

Кафедра математики та цифрових технологій

Кафедра математики та цифрових технологій забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за освітньо-професійними програмами: Середня освіта (Математика та Інформатика), Середня освіта (Математика та Фізика), Статистика (Фінансова, страхова та комп’ютерна статистика), Інтелектуальний аналіз даних та цифрова економіка, Професійна освіта (Цифрові технології); другому (магістерському) рівні вищої освіти за освітньо-професійними програмами: Середня освіта (Математика, Інформатика та Економіка), Середня освіта (Математика), Організація освітнього процесу: управління та експертиза, Освітні, педагогічні науки (Освітні вимірювання. Гендерні студії: науковий аспект), Статистика (Фінансова, страхова та комп'ютерна статистика), Професійна освіта (Цифрові технології); третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за освітньо-професійною програмою: Прикладна математика, також на кафедрі започатковані програми підвищення кваліфікації.

Кафедра математики була створена на фізико-математичному факультеті 1930 року. Кафедра має цікаву подіями та визначними постатями історію.

01 вересня 2023 року на факультеті математики, природничих наук та технологій кафедру реорганізовано в кафедру математики та цифрових технологій.

Нині перспективи розвитку кафедри визначаються розробленою Концепцією на 2023–2026 рр.

Кафедру очолює доктор педагогічних наук, професор Олена Михайлівна Трифонова.

На даний час у складі кафедри працюють:

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись