• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
 • (0522) 32-17-18
fizmat_logo

Факультет математики, природничих наук та технологій

Кафедра природничих наук і методик їхнього навчання

Ми шануємо науку!

Ви втомилися від нудних уроків та думаєте, що наука – це перелік нікому не потрібних формул та законів?
Ми покажемо вам її іншу сторону, ви зрозумієте, що наука – це захоплююче, цікаво та весело!

Кафедра природничих наук і методик їхнього навчання утворена на факультеті математики, природничих наук та технологій 01 серпня 2022 року (відповідно до наказу ректора Центральноукраїнського державно педагогічного університету імені  Володимира Винниченка №69/1-ун від 28 квітня 2022 року про реорганізацію факультетів та кафедр університету) об’єднанням двох кафедр факультету: кафедри фізики, біології та методик їхнього навчання, а також кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього навчання.

Кафедра фізики, біології та методик їхнього навчання була створена під час реорганізації та об’єднання двох факультетів: фізико-математичного та природничо–географічного (відповідно до наказу ректора Центральноукраїнського державно педагогічного університету імені  Володимира Винниченка №118/1-ун від 10 серпня 2021 року про реорганізацію факультетів та кафедр університету), з 01 вересня 2021 року  були об’єднані кафедри фізики та методики її викладання, а також біології та методики її викладання. Цим же наказом була утворена кафедра природничих наук, хімії, географії та методик їхнього навчання внаслідок об’єднання кафедри природничих наук та методики їхнього навчання та кафедри географії та геоекології.

Кафедра має цікаву подіями та визначними постатями історію створення та становлення.

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

(станом на 01.09.2023 р.)

 1. Сальник Ірина Володимирівна, в.о. завідувача кафедри, доктор педагогічних наук, професор
 2. Дефорж Ганна Володимирівна, доктор історичних наук, професор 
 3. Плющ Валентина Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор 
 4. Подопригора Наталія Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор 
 5. Аркушина Ганна Феліксівна, кандидат біологічних наук, доцент 
 6. Боброва Марія Сергіївна, кандидат біологічних наук, доцент 
 7. Бохан Юлія Володимирівна, кандидат хімічних наук, доцент 
 8. Волчанський Олег Володимирович, кандидат фізико-математичних наук, доцент 
 9. Гелевера Ольга Федорівна, кандидат географічних наук, доцент 
 10. Зарубіна Антоніна Володимирівна, кандидат географічних наук, доцент 
 11. Маслова Наталія Миколаївна, кандидат географічних наук, доцент
 12. Мирза-Сіденко Валентина Миколаївна, кандидат біологічних наук, доцент 
 13. Онойко Юрій Юрійович, кандидат географічних наук, доцент
 14. Сірик Едуард Петрович, кандидат педагогічних наук, доцент 
 15. Сільченко Юлія Юріївна, кандидат географічних наук, доцент
 16. Терещенко Оксана Василівна, кандидат хімічних наук, доцент 
 17. Форостовська Тетяна Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент 
 18. Чінчой Олександр Олександрович, кандидат педагогічних наук, доцент 

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

Кафедра є випусковою за трьома освітніми рівнями за такими освітніми програмами:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

 • Середня освіта (Фізика та Математика)
 • Середня освіта (Фізика та Мова і література (англійська))
 • Середня освіта (Хімія, Біологія та здоров'я людини)
 • Середня освіта (Біологія та здоров’я людини, Хімія)
 • Середня освіта (Природничі науки)
 • Середня освіта (Географія) та краєзнавчо-туристична робота

Другий (магістерський) рівень вищої освіти:

 • Середня освіта (Фізика та астрономія), STEM освіта
 • Середня освіта (Природничі науки)
 • Середня освіта (Географія) та краєзнавчо-туристична робота
 • Середня освіта (Хімія, Біологія та здоров’я людини)

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти (доктор філософії):

 • Середня освіта (фізика)

Проводяться заняття за програмами підвищення кваліфікації.

Сертифікати про акредитацію освітніх програм можна подивитись тут.

Викладання проводиться з використанням різноманітних програмних засобів, на освітніх платформах університету. Колектив кафедри активно працює над підготовкою, розробкою і впровадженням ряду навчально-методичних матеріалів у електронному вигляді, які в подальшому використовуються у самостійній роботі студентів. Заняття студентів проводяться в оснащених на сучасному рівні мультимедійних лекційних аудиторіях, кабінетах та лабораторіях.

З метою забезпечення освітнього процесу навчальною літературою науково-педагогічними працівниками кафедри розроблені та надруковані науково-методичні посібники з різних дисциплін, які можна знайти в Інституційному репозитарії бібліотеки університету.

Кафедра природничих наук і методик їхнього навчання підтримує тісні зв'язки з такими університетами, інститутами, науковими установами:

 • Гданський університет (Польща)
 • Інститут педагогіки НАПН України;
 • Центральноукраїнський національний технічний університет;
 • Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського;
 • Український державний університет імені Михайла Драгоманова;
 • Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла  Коцюбинського
 • Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка,
 • Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,
 • Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
 • Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара;
 • Волинський національний університет імені Лесі Українки;
 • Льотна академія України Національного авіаційного університету;
 • Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна;
 • Уманський державний педагогічний університету імені Павла Тичини
 • Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка.
 • Донецький державний університет внутрішніх справ
 • Центр українсько-європейського наукового співробітництва
 • Кіровоградський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України

НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ

Наукова робота кафедри природничих наук і методик їхнього навчання зорієнтована на виконання викладачами кафедри наукових досліджень, співпрацю з партнерами, які займаються розв’язанням споріднених проблем, апробацію результатів досліджень на наукових конференціях і семінарах, підготовці науково-педагогічних кадрів, залучення до науково-дослідної роботи студентів та безпосередньо пов’язана з цілями та планами роботи університету та факультету, з потребами сучасного суспільства і ринку праці.

Викладачі кафедри мають можливість друкувати результати своїх досліджень у науковому виданні «Наукові записки. Серія: Проблеми природничо-математичної, технологічної та професійної освіти», яке входить до Переліку наукових фахових видань України (категорія Б) за спеціальностями 014, 015 (Наказ МОН України №1543 від 20.12.2023), головним редактором якого є професор Сальник І.В.

Кафедра є одним з організаторів Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців «Математичні, природничі, комп’ютерні науки та науки про управління, технології, навчання: науково-практичні рішення та підходи молодих науковців». Здобувачі освіти мають змогу друкувати результати своїх досліджень у науковому збірнику «Наукові записки молодих учених». Студенти беруть участь у всеукраїнських студентських олімпіадах і конкурсах творчих робіт.

АБІТУРІЄНТУ

Без перебільшення можна сказати, що усе людство має надію на природничі науки в розв’язку його глобальних проблем, а саме: у створенні нових екологічно чистих джерел енергії, у збереженні навколишнього середовища, у роботизації важких і небезпечних технологічних процесів, у контролі і покращені кліматичних умов на Землі і т. д.

Швидкість розвитку фізики, хімії, біології в наш час дуже стрімка. Протягом життя одного-двох поколінь проходять гігантські зміни у різних галузях, що суттєво впливає на життя людей. Важко усвідомити, що електрон, рентгенівські промені, радіоактивність відкриті трохи більше ніж 100 років тому, а вік квантової механіки взагалі менший за століття. Давно відомо, що масштабні фундаментальні дослідження здатні створити якісно нові знання про навколишній світ, значна частина яких потім конвертується в технології. Тому пов’язуючи своє майбутнє із природничими науками ви обов’язково і завжди будете відчувати себе на вістрі наукових пошуків і досліджень. Якщо усе це вас цікавить, то ми пропонуємо вступ на чотири спеціальності природничого спрямування: Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), Середня освіта (Хімія), Середня освіта (Фізика та астрономія), Середня освіта (Природничі науки).

Якщо ж ви хочете подорожувати, пізнавати світ та прагнете зрозуміти як різні регіони взаємодіють між собою, вирішують спільні проблеми та впливають на глобальну динаміку, вивчити культурні особливості різних регіонів, екосистеми, клімат та водні ресурси, вас цікавлять проблеми екології та сталого розвитку, або сучасні геоінформаційні системи, тоді ми пропонуємо вступати на спеціальність Середня освіта (Географія).

Після завершення навчання перед Вами розкривається широкий спектр самореалізації як висококваліфікованого фахівця: у закладах освіти державного підпорядкування із завжди стійкою заробітною платнею, а головне – працювати в закладах, які завжди є, були і будуть. Одночасно ви, як різносторонньо та інтелектуально підготовлені високоосвічені фахівці, можете працювати в різноманітних організаціях і підприємствах. Тим, хто глибоко опанував знаннями природничих дисциплін, практичними та експериментаторськими вміннями і навичками, у першу чергу запропонують роботу, як фахівцям, які не просто володіють фаховими та цифровими компетентностями, а й уміло та кваліфіковано застосовують їх до різноманітних технологічних і соціальних процесів.

У нас найкращі викладачі, створені найкращі умови для навчання та відпочинку!

Викладачі та співробітники кафедри природничих наук і методик їхнього навчання чекають на вас!

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись