• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
 • (0522) 32-17-18
fizmat_logo

Факультет математики, природничих наук та технологій

Історія створення

Історія

В кінці червня 1993 року ректором Кіровоградського державного педагогічного інституту імені О.С. Пушкіна професором Полярушем Олегом Євгеновичем було оголошено про поступове створення нового факультету. Кандидата географічних наук, доцента Кривульченка Анатолія Івановича та кандидата хімічних наук, доцента Лопатенко Лілію Михайлівну було зобов’язано при педагогічному факультеті та факультеті фізичного виховання здійснити роботу з підготовки до набору студентів на нові спеціальності, якими повинні були бути: “Географія та англійська мова” та “Біологія і хімія”. Проте з 8 вересня 1993 року спеціальність “Біологія і хімія” була замінена на “Хімія і біологія”.

З 1 вересня 1994 року природничо-географічний факультет стає самостійною адміністративною одиницею (декан – кандидат педагогічних наук, доцент Рацул Анатолій Борисович). На факультеті працювала лише одна кафедра – природничо-географічних дисциплін (завідувач кафедрою – кандидат географічних наук, доцент Кривульченко А.І.).

Історія кафедри біології бере початок власне з цієї кафедри, тому що згодом були створені дві кафедри: хімії і біології (завідувач кафедрою – доктор біологічних наук (Республіка Молдова), доцент Гулай Володимир Іванович) та географії (завідувач кафедри – кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент Вовк Валентин Михайлович). Відмежування біологічних дисциплін від хімічних в організаційному плані відбувалося поступово по мірі збільшення чисельності викладачів вищої кваліфікації.

Згідно наказу №25-УН по КДПУ ім. В.Винниченка на підставі рішення Вченої ради університету (від 26 червня 2000 року, прокол №11) кафедра хімії і біології була поділена на дві кафедри: зоології та екології (завідувач кафедри – Гулай В.І.), хімії та ботаніки (в.о. завідувача кафедри – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Мазур Василь Євгенович; з 29 квітня 2002 року завідувачем кафедрою обрано доктора сільськогосподарських наук (Російська Федерація, 1996р.), професора  (Російська Федерація, 1996р.) Данилківа Ярослава Нестеровича).

За рішенням вченої ради природничо-географічного факультету про реструктуризацію факультету (протокол №1 від 27 серпня 2003 року) і за наказом №77-УН від 1 вересня 2003 року по КДПУ ім. В.Винниченка, що відображав згоду Вченої ради університету, припинено діяльність трьох кафедр факультету, а організовано нові кафедри: географії та геоекології; хімії; біології. Завідувачем кафедрою біології обрано доктора сільськогосподарських наук, професора Данилківа Ярослава Нестеровича).

Данилківа Я.Н. згодом було обрано деканом природничо-географічного факультету (2005-2006 рр.) - доктора сільськогосподарських наук (Україна 2004 рік - нострифікація; професор, Україна  2004 - нострифікація). У цей період була ліцензована спеціальність Біологія з додатковою спеціальністю Географія. У 2006 році спеціальність Біологія була проліцензована і у цьому ж 2006 році відбувся перший набір студентів за вказаними спеціальностями.

Подальший  розвиток кафедри – її науково-матеріальної та навчально-методичної бази, зміцнення кадрового науково-педагогічного потенціалу – відбувся не лише у період 2003-2006 рр., а й надалі: у 2006-2012 рр., коли завідувачем кафедри був Гулай Олександр Володимирович, тоді кандидат біологічних наук, доцент, нині доктор біологічних наук, професор.

З 2007 року було скасовано підготовку майбутніх вчителів за спеціальністю географія з додатковою спеціальністю біологія. Кафедра випускає студентів за спеціальністю Біологія та Хімія, Хімія та Біологія.

З 2012 по 2015 рік завідувачкою кафедри обрано Аркушину Ганну Феліксівну, кандидата біологічних наук, доцента.  Кафедра випускає студентів за спеціальністю Біологія та Хімія, Хімія та Біологія.

З 2015 по 2016 рік завідувачем кафедри обрано Топольного Федіра Пилиповича, доктора біологічних наук, професора.

З 2016 року завідувачем кафедри обрано Калініченко Надію Андріївну, доктора педагогічних наук, професора, Заслуженого вчителя України. Кафедру біології перейменовано на кафедру біології та методики її викладання. За керівництва Калініченко Н.А. відкривається магістратура за спеціальністю Біологія, додаткова спеціальність Хімія.

Зараз кафедра біології та методики її викладання проводить підготовку фахівців з трьох спеціальностей:

1. Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність: 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Освітньо-професійна програма:

Середня освіта (Біологія та здоров’я людини, Хімія)

2. Галузь знань:01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність: 014 Середня освіта (Хімія)

Освітньо-професійна програма:

Середня освіта (Хімія, Біологія та здоров’я людини)

3. Галузь знань:01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність: 014 Середня освіта (Природничі науки)

Освітньо-професійна програма:

Середня освіта (Природничі науки)

Зараз склад кафедри налічує 8 осіб професорсько-викладацького складу та 3 особи навчально-допоміжного персоналу.

Професорсько-викладацький склад:

Доктори наук, професори:

 • Калініченко Надія Андріївна – доктор педагогічних наук, професор, заслужений вчитель України, завідувач кафедри біології та методики її викладання;
 • Гулай Олександр Володимирович – доктор біологічних наук, професор, декан природничо-географічного факультету;
 • Дефорж Ганна Володимирівна – доктор історичних наук, професор, голова профбюро природничо-географічного факультету.

Кандидати наук, доценти:

 • Аркушина Ганна Феліксівна – кандидат біологічних наук, доцент;
 • Данилків Ольга Миколаївна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент;
 • Гулай Віталій Володимирович – кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

Кандидати наук, старші викладачі:

 • Казначєєва Марія Сергіївна – кандидат біологічних наук, старший викладач;
 • Найдьонова Галина Георгіївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач, завідувач педагогічної практики ЦДПУ ім. В. Винниченка.

Навчально-допоміжний персонал:

 • Осіпова Катерина Андріївна – старший лаборант, секретар кафедри;
 • Дромашко Світлана Володимирівна – лаборант навчальних лабораторій кафедри;
 • Остапенко Катерина Сергіївна – лаборант живого куточка кафедри.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись