• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18
fizmat_logo

Факультет математики, природничих наук та технологій

Кафедра інформатики та інформаційних технологій

Основна мета кафедри інформатики та інформаційних технологій - якісна теоретична та практична підготовка фахівців у галузі інформаційних технологій, створення умов для стимулювання професійних компетенцій студентів, необхідних для успішної кар’єри в ІТ сфері.
Кафедра інформатики та інформаційних технологій після певних виробничих реорганізацій в оновленому складі функціонує у складі факультету із серпня 2022 року.

Історія створення та становлення кафедри інформатики та інформаційних технологій.

1 2

Кафедра забезпечує підготовку майбутніх фахівців з інформаційних технологій (спеціальності 122 Комп’ютерні науки та 126 Інформаційні системи та технології) на першому (бакалаврському) рівні та для спеціальності 122 другого (магістерського) рівня вищої освіти, а також майбутніх вчителів інформатики (спеціальність 014 Середня освіта (Інформатика), освітні програми «Інформатика та математика», «Інформатика та робототехніка») першого (бакалаврського) рівня.
Колектив кафедри забезпечує увесь навчальний процес із фахових курсів на вказаних напрямах та спеціальностях, організовує різні види практики студентів
Розвиток соціального партнерства кафедри
Кафедра розглядає соціальне партнерство як залучення широкого кола зацікавлених осіб, організацій, органів влади усіх рівнів, бізнес-середовища, співтовариств та об’єднань в Україні та закордоном в узгоджене, відповідальне та взаємовигідне обговорення та розв’язання проблем розвитку науково-освітнього та соціокультурного простору.
Особливий акцент робиться на взаємодії із працедавцями, співпраці з українськими та міжнародними ІТ-компаніями. Зокрема, свої майданчики для проходження практики надають провідні регіональні та обласні ІТ-компанії: ONIX, BandaPixels, ItDevelopCorp та іншими.
У процесі навчання у бакалаврів є можливість освоїти дисципліну за вибором «Тестування ПЗ» та отримати сертифікат тестувальника ПЗ від компанії Кьютестлаб, з якою укладено меморандум про співпрацю.
Договір про науково-освітню співпрацю з Державним університетом телекомунікацій реалізовує програми академічної мобільності науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти, різноманітні форми підвищення кваліфікації, стажування та підготовки наукових кадрів.
Відбувається спільна робота кафедри інформатики та інформаційних технологій з базовими школами міста Кропивницький, регулярно організовуються і проводяться спільні засідання кафедри та методистів КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського».
Розвиток партнерства як одного із засобів професіоналізації, соціалізації і самореалізації студентів та викладачів відноситься до ключових завдань кафедри. Кафедра інформатики та інформаційних технологій відкрита для співпраці і шукає партнерів для взаємовигідного співробітництва.
Матеріально-технічна база кафедри
Розбудова матеріально-технічної бази кафедри створила можливості для подальшого удосконалення змісту навчання, переходу до вивчення сучасних технологій високого рівня. Сюди входять сучасні комп’ютерні лабораторії та відкрита у квітня 2023 року Лабораторія програмування мікроконтролерів та робототехніки

Матеріально-технічна база дозволяє в повному обсязі забезпечити практичне навчання відповідно до компетенцій компаній-партнерів кафедри та потенційних роботодавців.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись