• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
 • (0522) 32-17-18
fizmat_logo

Факультет математики, природничих наук та технологій

Рекомендована тематика курсових робіт

 1. Вплив підвищеної концентрації етилового спирту на основні макромолекули організму.
 2. Аборт та його анатомо-фізіологічні наслідки.
 3. Будова та функції зорового аналізатора.
 4. Залежність конституції людини від її темпераменту.
 5. Морфологічні властивості мікроорганізмів та їх значення в ідентифікації сапрофітних мікроорганізмів.
 6. Особливості будови та функцій дихальної системи людини.
 7. Статеве дозрівання та здоров'я підлітків.
 8. Порушення та корекція постави у дітей шкільного віку.
 9. Мікрофлора молока та її зміна.
 10. Куріння та його вплив на організм людини.
 11. Гігієна та фізичне виховання, як фактори впливу на навчально-виховний процес.
 12. Сегетальні та рудеральні рослини природничо-географічного факультету.
 13. Застосування мікроорганізмів в біотехнологіях.
 14. Родина Бобових у Кіровоградській області.
 15. Онкологічні хвороби Кіровоградської області. Фактори їх виникнення.
 16. Особливості вирощування декоративних рослин в умовах відкритого грунту.
 17. Родина Розових в гербарії Кіровоградського державного педагогічного університету імені В. Винниченка.
 18. Мікрофлора ротової порожнини.
 19. Мікрофлора грунту та фактори, що впливають на її зміну.
 20. Рослини екстремальних місцезростань міста Кіровоград.
 21. Групові технології навчання на уроках біології.
 22. Куточок живої природи в загальноосвітній школі.
 23. Методика вивчення теми “Земноводні. Плазуни” в розділі «Тварини».
 24. Кабінет біології в загальноосвітній школі.
 25. Інтерактивні методи навчання.
 26. Вікові особливості опорно-рухового апарату людини.
 27. Впровадження проблемного навчання на уроках біології.
 28. Біологічний вік людини.
 29. Особливості інтегрованої системи навчання та методика викладання інтегрованих уроків під час вивчення шкільного курсу «Біологія».
 30. Особливості будови та функціонування серцево-судинної системи.
 31. Ігрові форми навчання на уроках біології.
 32. Методика використання тестових завдань.
 33. Індивідуальний підхід до учнів під час навчання біології.
 34. Самостійна робота учнів на уроках біології.
 35. Методика організації роботи учнів з підручником.
 36. Організація та проведення позакласної роботи з біології.
 37. Використання інформаційних технологій на уроках біології.
 38. Методика проведення уроків узагальнення й систематизації знань з біології.
 39. Виявлення та виділення флавоноїдів з рослинної сировини.
 40. Фізіологічні особливості дихальної системи людини.
 41. Вплив солей важких металів на процеси проростання насіння.
 42. Вплив ростових стимуляторів на процеси проростання насіння рослин.
 43. Дослідження впливу стану ендокринної системи на рівень ожиріння організму.
 44. Біохімічний аналіз масла та продуктів на його основі.
 45. Аналіз охоронних списків рідкісних рослин Кіровоградської області.
 46. Створення колекцій як спосіб збереження рідкісних та зникаючих видів рослин Кіровоградської області.
 47. Рослини екстремальних місцезростань.
 48. Синантропна флора зони житлової забудови м. Кіровогрда.
 49. Видовий склад трав’янистих рослин міського озеленення.
 50. Дослідження мікрофлори повітря природничо-географічного факультету.
Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись