• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
 • (0522) 32-17-18
fizmat_logo

Факультет математики, природничих наук та технологій

Міжнародна діяльність

  Онлайн-лекція професора Нью-Йоркського університету Юрія Гороховича (Нью-Йорк, США) для студентів та викладачів кафедри географії та геоеколоії Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (Кропивницький, Україна) «Наукове дослідження: міфи та реальність»

Кафедра географії та геоекології Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка продовжує співпрацю з провідними закордонними науковими та освітніми закладами

В рамках даної співпраці 5 травня 2021 року студенти першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Географія), які навчаються за освітньо-професійними програмами «Середня освіта (Географія) та краєзнавчо-туристична робота», «Середня освіта (Географія та Історія)», «Середня освіта (Географія та Мова і література (англійська))» та викладачі кафедри географії і геоекології Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка із захопленням прослухали онлайн-лекцію відомого американського вченого-географа з українським корінням Юрія Гороховича, професора Нью-Йоркського університету (Lehman College, The City University of New York (CUNY, USA) на актуальну тему «Наукове дослідження: міфи та реальність».

         Слід зазначити, що Ю. Горохович не лише вчений-теоретик, а і науковець-практик, за плечима якого численні експедиції у найвіддаленіші куточки світу. Професор Ю. Горохович поділився власним досвідом організації та проведення наукових географічних досліджень у різних регіонах земної кулі – Північній Америці (Гренландія, Аляска, Гудзон), Центральній Америці (Гватемала, Гондурас), Східній Африці (Уганда), Середземномор’ї (Кріт), Причорномор’ї. Було розкрито бачення професором Ю. Гороховичем ефективного алгоритму дій під час організації геоекологічних досліджень. На прикладі дослідження «Про взаємозв’язок розподілу зсувів і циркуляції буревіїв у Центральній Америці», безпосереднім організатором якого виступав професор Ю. Горохович, було продемонстровано ефективність комплексного підходу до вивчення природних ризиків і небезпек.

         Аудиторію особливо зацікавили приклади використання космічних знімків земної поверхні в процесі геоекологічних досліджень, особливості обробки просторових даних з використанням сучасних методів, у тому числі геоінформаційних технологій. Актуальними і корисними були і поради американського професора щодо процедури опублікування результатів наукових досліджень у авторитетних цитованих виданнях (Scopus, Veb of Sciense).

Отримані під час онлайн-лекції знання знадобляться студентами при вивченні дисциплін «Основи наукових досліджень», «Геологія», «Геоекологія»,  «Геоморфологія», «Метеорологія»», «Геоінформаційні системи і технології», під час проходження навчальних географічних практик, при написанні курсових та кваліфікаційних робіт з географії.

Викладачі ж кафедри географії та геоекології отриманий досвід зможуть застосувати під час організації власних наукових досліджень, роботі з різноманітними джерелами просторової інформації, підготовці та написанні наукових публікацій.

Висловлюємо щиру подяку професору Ю. Гороховичу за цікаву і корисну лекцію, проведену на високому професійному рівні, та надіємось на подальшу співпрацю! А доценту В.М. Вовку – подяку за організацію даної зустрічі.


Кафедра географії та геоекології ЦДПУ ім. В. Винниченка спільно із кафедрою географії та геопросторових наук державного університету штату Південна Дакота (місто Брукінз, США) провела міжнародний методичний семінар

19 листопада 2020 року на кафедрі географії та геоекології ЦДПУ ім. В. Винниченка відбулася неординарна подія: спільно з кафедрою географії та геопросторових наук державного університету штату Південна Дакота (South Dakota State University, SDSU, Brookings, USA) проведений семінар на тему «Освітні програми з географії: досвід розробки та впровадження у закладах вищої освіти США та України».

         Учасниками семінару стали науково-педагогічні працівники кафедри географії та геоекології, представники органів студентського самоврядування природничо-географічного факультету ЦДПУ ім. В. Винниченка, а від кафедри географії та геопросторових наук державного університету штату Південна Дакота – член Американської асоціації географів та Національної ради з географічної освіти (США), професор Джордж Уайт. Зустріч відбувалася в режимі онлайн-відеоконференції з використанням платформи Zoom.

         Під час семінару були обговорені такі актуальні питання як:

 • концептуальні засади розробки та впровадження освітніх програм з географії у державному університеті штату Південна Дакота (SDSU) та Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка (ЦДПУ);
 • співвідношення нормативної та вибіркової частин освітніх програм з географії, організація вибору навчальних дисциплін студентами у закладах вищої освіти США та України;
 • поєднання теоретичного навчання та практичної підготовки студентів за освітніми програмами з географії;
 • соціально-гуманітарна підготовка здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітніми програмами з географії;
 • самостійна робота студентів із засвоєння навчального матеріалу;
 • розробка та вдосконалення робочих програм з географічних дисциплін в SDSU;
 • процедура акредитації освітніх програм в закладах вищої освіти США;
 • діяльність Національної ради з географічної освіти (США);
 • досвід організації підвищення кваліфікації вчителів на кафедрі географії та геопросторових наук SDSU;
 • особливості провадження освітнього процесу в закладах вищої освіти США та України в умовах пандемії.

Слід зазначити, що відомий американський вчений-географ, професор Джордж Уайт певний час співпрацює з кафедрою географії та геоекології ЦДПУ ім. В. Винниченка і залучається до освітнього процесу на кафедрі. Співпраця проявляється в обміні науковим та методичним досвідом, зокрема із розробки освітніх програм з географії у закладах вищої освіти, викладання окремих навчальних курсів географічних дисциплін. Протягом вересня-листопада 2020 року професором Дж. Уайтом для студентів та викладачів кафедри географії та геоекології ЦДПУ ім. В. Винниченка був організований цикл лекцій-дискурсів з електоральної географії.

Отриманий під час семінару досвід буде використаний під час удосконалення освітніх програм «Середня освіта (Географія) та краєзнавчо-туристична робота», «Середня освіта (Географія та Мова і література (англійська)», «Середня освіта (Географія та Історія), які реалізуються на кафедрі географії і геоекології ЦДПУ ім. В. Винниченка.

Висловлюємо щиру вдячність професору Джорджу Уайту за плідну співпрацю, а Стьопул Валентині Іванівні – за організацію зустрічей.


Студенти-географи розширили свої знання щодо міжнародної мобільності та ряду міжнародних освітніх проєктів, до яких залучений ЦДПУ імені Володимира Винниченка

12 жовтня 2020 року студенти, які навчаються за освітніми програмами «Середня освіта (географія) та краєзнавчо-туристична робота», «Середня освіта (географія та мова і література (англійська)» і «Середня освіта (географія та історія)», та викладачі кафедри географії і геоекології зустрілися з керівником відділу міжнародних зв’язків Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, кандидатом філологічних наук, доцентом Ляшук Анною Миколаївною. 

         Під час зустрічі Анна Миколаївна детально розповіла про порядок реалізації студентами та науково-педагогічними працівниками права на академічну мобільність, про можливості таких міжнародних освітніх проєктів як «Еразмус+», «Програма імені Фулбрайта», програм зі стажування та обміну студентами «Intern», «IREX», «Trainee», «Work & Travel», «Німецька служба академічних обмінів – DAAD», стипендіальних програм в рамках діяльності Американсько-українського фонду (USUF), Британської ради в Україні, Стипендіальної програми імені Лейна Кіркланда Польсько-американського фонду Свободи та ряду інших. Були розкриті особливості співробітництва ЦДПУ імені Володимира Винниченка із закордонними закладами вищої освіти, зокрема Поморською академією в Слупську (м. Слупськ, Польща), участі у мовному стажуванні у Великій Британії, Словаччині, Сербії, літніх студентських практик в США, Німеччині, Польщі та Болгарії.

         Після розмови з керівником відділу міжнародних зв’язків студенти зрозуміли, що горизонти їх реалізації в освіті значно ширші за національний освітній простір, а міжнародні проєкти і програми дають додаткові можливості для подальшого освітнього розвитку.

Висловлюємо вдячність Анні Миколаївні за змістовну бесіду зі студентами та викладачами.


Цикл лекцій-дискурсів професора Джорджа Уайта (Південна Дакота, США) для студентів та викладачів кафедри географії і геоеколоії

З 5 вересня 2020 року для студентів та викладачів кафедри географії і геоекології Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка розпочався цикл лекцій-дискурсів американського професора Джорджа Уайта з питань електоральної географії, які відбуваються дистанційно з використанням платформи Zoom.

 Професор Уайт – відомий американський вчений-географ з South Dakota State University (місто Брукінз, США), член Американської асоціації географів та Національної ради з географічної освіти (США). Джордж Уайт вже багато років займається дослідженнями у сфері політичної географії, геополітики, глобалізації, використання природних ресурсів.

Лекції професора Уайта відзначаються нестандартністю, висвітленням різних точок зору на просторові закономірності та зміни електорального поля США, розкриттям впливу політичних подій в Україні на вибори в США, активним залученням і студентів, і викладачів до дискусії та обміну думками.

Отриманий досвід від спілкування з професором Уайтом та вивчення особливостей організації освітнього процесу на кафедрі географії та геопросторових наук університету штату Південна Дакота буде використаний для удосконалення освітньо-професійних програм «Середня освіта (Географія) та краєзнавчо-туристична робота» і «Середня освіта (Географія та мова і література (англійська)» в ЦДПУ ім. Володимира Винниченка, а також під час викладання дисциплін «Основи суспільної географії», «Регіональна економічна і соціальна географія», «Політична географія», «Проблеми соціально-економічного розвитку регіонів світу», «Іноземна мова за професійним спрямуванням».

Дякуємо професору Джорджу Уайту за цікаві лекції та змістовні дискусії, а Стьопул Валентині Іванівні – за організацію зустрічей.


 

Міжнародні проекти, закордонні стажування та конференції,

в яких беруть участь викладачі та студенти кафедри

 

Семенюк Лариса Леонтіївна       

 • Міжнародне стажування в університеті м. Вроцлав (Інститут географії і регіонального розвитку факультету природничих наук та навколишнього середовища) (12-18 вересня 2017 р.)
 • International forum «The role of academia in promoting gender and women’s rights in the arab world and the Еuropean region», ознайомлення з роботою Sidi Mohamed Ben Abdellah University, виступ з доповіддю «Gender and Geographical Aspects of the Employment in the Kirovohrad Oblast» (проект від Еrasmus+, Марокко, м. Фес) (28.09 – 8.10.2018 р.)
 • Участь у міжнародному проекті від IREX «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність» (7-9 жовтня 2019 р. та 27-31 січня 2020 р.)
 • VI Міжнародна науково-практична конференція "ACTUAL TRENDS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH" (17-19 січня 2021 року Мюнхен, Німеччина).

 

Маслова Наталія Миколаївна

 • ІІ International Scientific Internet-Conference Modern Problems of Improve Living Standards in a Globalized World (December 8, 2017, Opole – Berdyansk – Tbilisi – Slovyansk – Kropyvnytsky), 2017 (8 грудня 2017 р.)
 • Conference Proceedings of the 7th International Scientific Conference Problems and Prospects of Territories’ Socio-Economic Development (April 4 – 7, 2018, Opole, Poland). The Academy of Management and Administration in Opole, 2018
 • Міжнародне стажування з теми «Innovative technology education  geographical  disciplines  in higher  and secondary  education»   на базі Scientific Center of Innovative Researches, Tallinn Estonia, Academy  of Economics and Pedagogy, Prague, Czech Republic обсягом 5 кредитів ECTS (2 липня – 6 серпня 2020 р.)
 • Цикл лекцій-дискурсів з освітньої програми «Електоральна географія» професора Джорджа Уайта. (SouthDakotaState University, SDSU, Brookings, USA).

 

Мирза-Сіденко  Валентина Миколаївна

 • Міжнародне стажування з теми «Innovative technology education  geographical  disciplines  in higher  and secondary  education»   на базі Scientific Center of Innovative Researches, Tallinn Estonia, Academy  of Economics and Pedagogy, Prague, Czech Republic обсягом 5 кредитів ECTS (2 липня – 6 серпня 2020 р.).

 

 

Зарубіна Антоніна Володимирівна

 •  International research and practical conference «The development of nature sciences: problems and solutions», Mendel University in Brno, the Czech Republic, April 27-28, 2018;
 • International, scientific and practical conference «Natural sciences: history, the present time, the future, EU experience» 26-27September, 2019 Wloclawek, Republic of Poland.

 

 

Онойко Юрій Юрійович

 • Цикл лекцій-дискурсів з освітньої програми «Електоральна географія» професора Джорджа Уайта. (SouthDakotaState University, SDSU, Brookings, USA).

 

 

Мовчан Сергій Васильович

 • Цикл лекцій-дискурсів з освітньої програми «Електоральна географія» професора Джорджа Уайта. (SouthDakotaState University, SDSU, Brookings, USA).

 

 

Гелевера Ольга Федорівна

 • Стажування в університетах Німеччини (Географічний інститут Університету Гумбольдта у Берліні; Інститут екологічних наук та географії Потсдамського університету; Інститут землезнавства та географії Університету Мартіна-Лютера, Галле-Віттенберг; Лейпцизький інститут регіональної географії; Інститут географії в Отто-Фрідріх-університеті, Бамберг) з “12” жовтня 2019 року по “25” жовтня 2019 року.

 

СПІВПРАЦЯ З НІМЕЦЬКОЮ СЛУЖБОЮ АКАДЕМІЧНИХ ОБМІНІВ DAAD

Двічі у 2019 та 2015 роках студенти спеціальності 014 Середня освіта «Географія» під керівництвом доцента Гелевери О. Ф. відвідували Німеччину за програмою «Групові поїздки студентів до Німеччини» (Studienreisen). Німецька служба академічних обмінів DAAD – це найбільша німецька громадська організація з підтримки академічних обмінів.

Короткий план поїздки до Німеччини

(13.10.2019 до 25.10.2019)

 • Трансфер Львів-Краків-Вроцлав-Еізенгюттенштадт
 • Еізенгюттенштадт (Eisen-hüttenstadt) Відвідини металургійного комбінату „ArcelorMittalEisenhüttenstadtGmbH“(лекція, фахова екскурсія виробничими цехами)
 • Nochten відвідини буровугільного кар’єру Нохтен(Лужиця)
 • Берлін Заходи на Географічному факультеті Гумбольд-Університету у Берліні (лекції, семінар, зустрічі зі студентами) (Humboldt-Universität zu Berlin. GeographischesInstitut).
 • Екскурсія Берліном (в т.ч. Бранденбурзькі ворота, Рейхстаг…)
 • Потсдам Заходи на Географічному факультеті Потсдамського університету (лекції, семінар, дискусії, зустрічі зі студентами). Відвідини парку Сан-Суссі
 • Галлє Заходи на Географічному факультеті університету у Галлєта у міжнародному відділі (лекції, семінар, дискусії, зустрічі зі студентами).
 • Лейпциг Відвідини Ляйбніц Інституту країнознавства. Фахова дискусія на тему «Транспортна мережа Лейпцігу» Лейпцизька ярмарка (історія, лекція, екскурсія).
 • Мейсен Відвідини міста порцеляни – Мейсен.
 • Регенсбург Фахова екскурсія портом у Регензбургу. Прийом у міській раді (відділ економіки) та представлення концепції розвитку центру міста.
 • Бамберг Заходи на Географічному факультеті університету у Бамберзі та у міжнародному відділі (лекції, семінар, дискусії, зустрічі зі студентами).
 • Байрот Заходи у Інституті Географії факультеті Байротського університету (лекції, семінар, дискусії, зустрічі зі студентами).
 • Трансфер через Прагу до України.

 

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись