• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
 • (0522) 32-17-18
fizmat_logo

Факультет математики, природничих наук та технологій

Наукова діяльність

Наукова діяльність

Наукова діяльність кафедри природничих наук та методик їхнього навчання зорієнтована на виконання викладачами кафедри наукових досліджень, співпрацю з партнерами, які займаються розв’язанням споріднених проблем, апробацію результатів досліджень на наукових конференціях і семінарах, підготовці науково-педагогічних кадрів, залучення до науково-дослідної роботи студентів.

На кафедрі працює 10 науково-педагогічних працівників: штатних працівників університету – 7, за внутрішнім суміщенням – 3. З них 2 доктори педагогічних наук, 1 доктор історичних наук, 3 кандидатів хімічних наук, 3 кандидатів педагогічних наук та 1 викладач.

Наукові теми кафедри:

 • Теоретичні і методичні основи навчання фізики, хімії, біології та природничих наук у закладах освіти
 • Підготовка майбутніх учителів природничих дисциплін у педагогічних університетах
 • Хімічні дослідження і аналіз біотичних та абіотичних об’єктів і речовин з метою оцінки навколишнього середовища і теоретичного обґрунтування інтенсифікації реакцій та обмінних процесів їхнього практичного застосування

Спільні наукові теми з  Лабораторією дидактики фізики, технологій і професійної освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Спеціалізована вчена рада Д 23.053.04

Співпраця з партнерами

Конференції і семінари

Студентська наука

Магістерські роботи

Підготовка науково-педагогічних кадрів

Навчання в докторантурі університету:

Трифонова Олена Михайлівна – за спеціальністю 014 "Середня освіта (Фізика)"

Робота над докторською дисертацією поза докторантурою:

Плющ Валентина Миколаївна – за спеціальністю 13.00.04 "Теорія та методика професійної освіти"

Навчання в аспірантурі університету:

Гайда Василь Ярославович – за спеціальністю 014 "Середня освіта (Фізика)"

 • Тема дисертації: "Методика організації самостійної роботи учнів основної школи в освітньому процесі з фізики на засадах сталого розвитку" на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальностей 014 "Середня освіта (Фізика)"
 • Науковий керівник – д.пед.н., професор Садовий Микола Ілліч
 • Прогноз захисту дисертації –  2022 рік

Вергун Ігор Вячеславович – за спеціальністю 014 "Середня освіта (Фізика)"

 • Тема дисертації: "Білінгвальний підхід до методики навчання фізики в старшій школі" на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальностей 014 "Середня освіта (Фізика)"
 • Науковий керівник – к.пед.н., доцент Трифонова Олена Михайлівна
 • Прогноз захисту дисертації –  2022 рік

Бевз Анна Володимирівна – за спеціальністю 014 "Середня освіта (Фізика)"

 • Тема дисертації: "Професійне спрямування навчання фізики та астрономії майбутніх фахівців інженерної механіки у закладах фахової передвищої освіти" на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальностей 014 "Середня освіта (Фізика)"
 • Науковий керівник – д.пед.н., професор Садовий Микола Ілліч
 • Прогноз захисту дисертації –  2023 рік

Робота над кандидатською дисертацією поза аспірантурою:

Форостовська Тетяна Олександрівна – за спеціальністю 13.00.04 "Теорія та методика професійної освіти"

Звіти з наукової роботи кафедри за роками – 2019 рік, 2018 рік

Результати рейтингового оцінювання науково-педагогічних працівників за роками – 2018-2019 н.р., 2017-2018 н.р.

Захисти дисертаційних робіт

Захист докторської дисертації Трифоновою Оленою Михайлівною, 7 липня 2020 року

 IMG 5505

Захист докторської дисертації Плющ Валентиною Миколаївною, 4 червня 2020 року

1

Захист кандидатської дисертації  Форостовською Тетяною Олександрівною, 15 жовтня 2020 року

Image 1

Наукове співробітництво

3 1

Рада молодих науковців ЦДПУ імені Володимира Винниченка, 2019 рік

Наукова рада з аналітичної хімії, НАН України, відділення хімії, 2010 рік

 

 

 

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись