• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
 • (0522) 32-17-18
fizmat_logo

Факультет математики, природничих наук та технологій

Зв’язки кафедри з науковими та освітніми установами, навчальними закладами

Партнерство заради розвитку природничої освіти в Кіровоградській області забезпечено плідною співпрацею кафедри з:

І. Комунальним закладом «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»,

з яким уладено спільний План взаємозв’язку кафедри з науково-методичною лабораторією природничо-математичних дисциплін

Основні напрями співпраці:

 • Вивчення досвіду роботи кращих учителів хімії, фізики, біології та природничих наук Кіровоградщини та впровадження його у практику закладів освіти;
 • Складання методичних розробок в співавторстві з учителями;
 • Допомога в проведенні профорієнтаційної роботи з майбутніми абітурієнтами;
 • Організація та проведення різних видів педагогічної практики студентів природничих спеціальностей природничо-географічного факультету;
 • Підготовка учнів до обласного та всеукраїнського етапів олімпіад з хімії, фізики та астрономії закладів освіти м.Кропивницького та Кіровоградсьої області;
 • Проведення практичних тури обласної олімпіад учнів з хімії, теоретичного та практичного турів олімпіад з фізики та астрономії, відбіркового та фінального етапів другого (обласного) туру конкурсу «Учитель року» (номінація «Хімія»);
 • Організація роботи очно-заочної школи вихідного дня по підготовці школярів до незалежного тестування та участі у хімічних олімпіадах різного рівня;
 • Проведення спільних науково-методичних конференцій та методичних семінарів з досвіду навчання природничих дисциплін, у тому числі з використанням платформ дистанційної освіти

3 2

Фінальний етап другого (обласного) туру конкурсу «Учитель року» (номінація «Хімія»), 2020 рік

 

33

ІІІ етап Всеукраїнської олімпіади з фізики (члени жюрі), 2020 рік

 

ІІ. Кафедра підтримує тісні зв’язки з різними закладами вищої освіти та науковими установами: Полтавським державним педагогічним університетом імені В.Г. Короленка, Національним університетом «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка (НУЧК), Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки, Вінницьким державним педагогічним університетом імені Михайла  Коцюбинського, Херсонським державним університетом, Дніпропетровським національним університетом імені Олеся Гончара, Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини, Тернопільським національним педагогічним університетом імені Володимира Гнатюка, Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка, Черкаським національним університетом імені Богдана Хмельницького тощо. Викладачі кафедри співпрацюють у галузі наукових досліджень з Науково-дослідними інститутами Національної академії наук України: Інститутом біохімії імені О.В. Палладіна, Інститутом органічної хімії, Інститутом експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р.Є. Кавецького, Інститутом хімії поверхні, Інститутом педагогіки НАПН України тощо

Основні напрями співпраці:

 • Проведення спільних наукових досліджень в галузі природничих наук та освіти;
 • Спільне видання наукових статей, монографій;
 • Спільна організація та проведення наукових, науково-практичних та методичних конференцій, симпозіумів, конгресів, семінарів та інших наукових заходів у галузі природничих наук та освіти;
 • Обмін науковою інформацією, літературою, періодичними виданнями;
 • Стажування викладачів проводити на безоплатній основі на підставі договорів про співпрацю;
 • Запровадження обміну студентів та аспірантів у межах програм академічної мобільності.

ІІІ.  Кіровоградським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України

Основні напрями співпраці:

 • Підготовка спільних науково-дослідних проектів в галузі хімії та використання методів хімічного аналізу в експертній практиці;
 • Спільне видавництво наукових статей, монографій;
 • Спільна організація та проведення наукових, науково-практичних та методичних конференцій, симпозіумів, конгресів, семінарів та інших наукових заходів у галузі природничих наук та використання методів хімічного аналізу в експертній практиці;
 • Спільна організація та проведення лабораторно-хімічної та хіміко-технологічної практики, що передбачена освітньо-професійною програмою підготовки на базі добре оснащених лабораторій відділу досліджень матеріалів, речовин і виробів (ДМРВ).

ІV.  Організовує зустрічі зі стейкхолдерами та роботодавцями

 

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись