• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18
fizmat_logo

Факультет математики, природничих наук та технологій

Освітньо-професійна програма (магістр)

Офіціна назва освітньої програми:

"Середня освіта (Природничі науки)" 2018-2020 рр.Навчальний план

"Середня освіта (Природничі науки)" 2019-2021 рр.Навчальний план

Гарант освітньої прграми: Подопригора Наталія Володимирівна

Тип програми: освітньо-професійна

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Шифр галузі: 01

Галузь знань: Освіта/Педагогіка

Код спеціальності: 014

Найменування спеціальності: Середня освіта (за предметними спеціальностями)

Шифр предметної спеціальності: 014.15

Предметна спеціальність: Середня освіта (Природничі науки)

Ступінь вищої освіти: Магістр

Назва кваліфікації: Магістр середньої освіти (за предметною спеціальністю «Природничі науки»). Вчитель природничих наук, фізики, хімії, біології старшої школи

Обсяг освітньої програми: 120 кредитів ЄКТС

Нормативний термін навчання: 1 рік 10 місяців

Наявністьакредитації: Акредитація первинна

Цикл/рівень: НРК України – 8 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, ЕQF-LLL – 7 рівень

Передумови: Наявність освітнього ступеня «бакалавр» або вищого ступеня

Мова(и) викладання: Українська

Форма здобуття освіти: денна

Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти:

  • за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах контракту); 

Рецензії та відгуки стейкхолдерів на освітню пограму (2018-2020 рр.):

Рецензія-відгук 1; Рецензія-відгук 2; Рецензія-відгук 3

Рецензія 4

Рецензії та відгуки стейкхолдерів на освітню пограму (2019-2021 рр.)

Рецензія 1; Рецензія 2; Рецензія 3;

Відгук 1; Відгук 2; Відгук 3

Проект освітньо-професійної програми "Середня освіта (Природничі науки)" на 2020-2022 рр.

Зауваження та пропозиції до Проекту приймаємо від усіх заінтересованих сторін (стейкхолдерів):

Адреса університету для листування:  вул. Шевченка,1 (канцелярія), м. Кропивницький, Кіровоградська обл., 25006

Електронна адреса гаранта ОПП: [email protected]

Пропозиції стейкхолдерів

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись