• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Наукові записки. Серія: Педагогічні науки

Випуск 155 (2017)

155

 

Титульна сторінка

АвторСтаттяСторінка

Л И М А Р Е Н К О Лідія Іванівна

 ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ КУЛЬТУРОЛОГІВ ЗАСОБАМИ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА 12

 ШАНДРУК Світлана Іванівна

МОДЕРНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ: СВІТОВИЙ ДОСВІД  16

ABİ Mehmet, ÜSTÜNEL Eda 

PLURILINGUALISM AND PLURICULTURALISM IN CEFR  20

 SZATAN Ewa

RYTMIKA EMILA JAQUES-DALCROZE’A – ASPEKTY ARTYSTYCZNE I WYCHOWAWCZE METODY WE WSPÓŁCZESNYM KSZTAŁCENIU MUZYCZNYM W POLSCE  28

ПОХИЛЕНКО Віктор Федорович 

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНІ ІМПЕРАТИВИ В СИСТЕМІ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ КАФЕДРИ ХОРЕОГРАФІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ТА АНСАМБЛЮ «ПРОЛІСОК» 33

БЄЛІКОВА Валентина Венедиктівна 

СТОРІНКИ РОЗВИТКУ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ КРИВОРІЖЖЯ  38

БУЗОВА Олена Дмитрівна 

СИНТЕЗ МИСТЕЦТВ У ЗМІСТІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ  41

ГАРБУЗЕНКО Лариса Володимирівна, СТРІТЬЄВИЧ Тетяна Миколаївна 

АКТИВНІ МЕТОДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В УМОВАХ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ  46

 ГУНЬКО Наталія Олександрівна

ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ВОКАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА-МУЗИКАНТА  51

КИРИЧЕНКО Олена Іванівна 

РОЗВИТОК ЕСТЕТИЧНОГО І ХУДОЖНЬОГО СПРИЙНЯТТЯ АРХІТЕКТУРНОГО ОБРАЗУ В СТУДЕНТІВ ХУДОЖНЬО-ГРАФІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ  56

 МОЖАЙКІНА Надія Семенівна

ТВОРЧА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ОБРАЗУ ЮРОДИВОГО В ОПЕРІ «БОРИС ГОДУНОВ» І. С. КОЗЛОВСЬКИМ  61

ПРОВОРОВА Євгенія Михайлівна 

ФОРМУВАННЯ СПІВАЦЬКОГО ТА РОЗМОВНОГО ЗВУКОУТВОРЕННЯ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ  65

CHYCHUK Antonina Petrivna 

THE SOCIAL STATUS OF TEACHERS IN THE UNITED STATES OF AMERICA  69

ШЕВЧЕНКО Лілія Михайлівна 

НОВІ УПРАВЛІНСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЧИННИК МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ МАЙБУТНІХ МУЗИКАНТІВ  72

 БЄЛІКОВА Олена Аркадіївна

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИХОВАТЕЛЯ У МУЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ДОШКІЛЬНИКІВ  76

 МАЛЕЖИК Юлія Миколаівна

РОЗВИТОК ХУДОЖНЬО-КОНСТРУКТИВНИХ УМІНЬ У СТУДЕНТІВ ОБРАЗОТВОРЧИХ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ  80

 КОЛОСКОВА Жанна Володимирівна

РОЗВИТОК КРЕАТИВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В КЛАСІ ХОРОВОГО ДИРИГУВАННЯ  85

НЕГРЕБЕЦЬКА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА 

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ ДО ВИКОНАВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  88

PROKOPCHUK Olha Igorivna 

THE USE OF MOBILE TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF FUTURE PROFESSIONALS OF ARTS DEGREE TRAINING  92

 ПУНГІНА Ольга Анатоліївна

МИСТЕЦЬКО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ М.І. ЖУКА У РОЗВИТКУ ГРАФІЧНОЇ ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ  96

РОЙТЕНКО Ніна Олександрівна 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ВОКАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА  101

Г А Й Д А Й Лариса Володимирівна, П О В О Р О З К О Людмила Андріївна 

МОВА, МУЗИКА, ОСВІТА ЯК СКЛАДНИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ  104

 ДАВИДОВ Валерій Миколайович

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ «ПЛЕНЕР» У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ПЕДАГОГА-ХУДОЖНИКА  107

 ДЕРМЕЛЬОВА Наталія Миколаївна, ПШЕНИЧНИХ Микола Миколайович

ФОРМИ І МЕТОДИ МУЗИЧНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ  111

КУЛІНІЧ Лариса Олександрівна 

ФОРМУВАННЯ ФАХОВОГО ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА  116

 ПАПЕТА Олена Валеріївна

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ МАНЕРИ ЛЮДМИЛИ СЕМИКІНОЇ В ПЕРІОД НАВЧАННЯ В КИЇВСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ІНСТИТУТІ  119

САЛЕНКО Олег Олександрович 

ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ ХОРЕОГРАФІВ  122

 ГУСЄВА ЛЮБОВ ГРИГОРІВНА

ТВОРЧИЙ МЕТОД К. ПІСКОРСЬКОГО В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ  126

КАСІЛОВ Іван Анатолійович 

СЕМІОТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА  130

 КОСІНСЬКА Наталія Леонідівна

ФОРМУВАННЯ СЦЕНІЧНОГО ОБРАЗУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У ПРОЦЕСІ ВОКАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ  134

 К У Р И Л О Валерія Владиславівна

СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ВОКАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА  139

 МАЄВСЬКА Анастасія Сергіївна

ОСОБЛИВОСТІ ВОКАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОГО САМОРОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА  142

 МИХАЙЛИ Ш И Н Олександр Володимирович

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ДУХОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ТА ВИКОНАВСЬКОГО МИСТЕЦТВА ВІД ВИТОКІВ ДО КІНЦЯ ХVI СТОЛІТТЯ  146

 ЯРОШЕВСЬКА Лариса Віталіївна

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ДИРИГЕНСЬКО-ХОРОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА  150

 ВАН СЮЄ

ФОРМУВАННЯ ЗВУКООБРАЗНИХ УЯВЛЕНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА ЗАСАДАХ АКСІОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ  155

 ВЕЙ СІМІН

КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ ОЦІНЮВАННЯ ТЕМПО-РИТМІЧНИХ ВИКОНАВСЬКИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ  159

 ВРОДА Людмила Анатоліівна

ЦІННОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ В ПРОЦЕСІ СТВОРЕННЯ ЕТНОКУЛЬТУРНОГО ВИХОВНОГО СЕРЕДОВИЩА  164

 ГАО ІЮАНЬ

ГУМАНІЗАЦІЯ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЕДАГОГІВ-МУЗИКАНТІВ  168

 КОВАЛЬ Анастасія Станіславівна

СТРУКТУРА МЕТОДИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА  173

КУДРИЦЬКИЙ Дмитро Юрійович 

ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД ФОРТЕПІАННОЇ НОТНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ АМАТОРІВ  176

Л А Н Ь С І Н Ь Д З Ю Н Ь

ОСОБЛИВОСТІ ФОРТЕПІАННОГО НАВЧАННЯ В КНР  180

 ЛІ ЛАНЬ

СПЕЦИФІКА ХУДОЖНЬОГО СПРИЙНЯТТЯ ПІДЛІТКІВ  183

 L O C H A O

VOCAL TRAINING OF FUTURE MUSIC TEACHER IN THE CONTEXT OF THEORY AND PRACTICE OF PERSONIFICATION  187

ЛЯН ХАЙЄ 

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  191

 Н А Д У Т Е Н К О Олена Леонідівна

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ ШКОЛЯРІВ В СИСТЕМІ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ  195

Р А Х М А Н О В А О к с а н а К а х р а м о н і в н а 

СТРУКТУРА ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОЇ СИНЕСТЕЗІЙНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА ІНТЕГРОВАНИХ УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА  201

 СЮЙ ЦЗЯЮЙ

СУТНІСТЬ ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТІВ МИСТЕЦТВ ДО ПРОДУКТИВНОЇ РОБОТИ З ШКОЛЯРАМИ  205

T A N S I Y A O 

THE NEW VISION OF INTEGRATION PROCESSES IN THE PIANO CLASS  208

Т А Н Ц З Е М І Н 

МЕТОДИКА СПІВАЦЬКОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ НА КОНСОЛІДАЦІЙНИХ ЗАСАДАХ  213

ТКАЧЕНКО Ірина Олександрівна 

СТРУКТУРА ВИЩОЇ ХОРЕОГАРФІЧНОЇ ОСВІТИ В НІМЕЧЧИНІ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ  217

У СІНМЕЙ 

АКСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРАНТІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА  221

S H E V C H E N K O Anastasia Sergiivna 

SCIENTIFIC-METHODOLOGICAL SEARCH IN THE SPHERE OF JAZZ VOCAL: A COMPARATIVE ANALYSIS  226

 ХАНЬ ЮЙЦЕНЬ

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ УМІНЬ ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОЇ САМООРГАНІЗАЦІЇ ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА  229

 ЯО ЯМІН

ТЕОРЕТИКО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОСТОРУ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ-МУЗИКАНТІВ  233

 MAKHINKO Iryna Oleksandrivna

THE SPECIFICITY OF THE WORK OF A FUTURE PIANO ACCOMPANIST ON CHAMBER VOCAL REPERTOIRE IN THE SOLO SINGING CLASS  237

 САКСАГАНСЬКА Катерина Романівна

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА (В КОНТЕСТІ ПРОЕКТУ «ВІДКРИТИЙ СВІТ»)  241

 ГРАБОВСЬКА Ірина Леонідівна

СПЕЦИФІКА КРОС-КУЛЬТУРНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ХУДОЖНЬОГО ПРОФІЛЮ У ПТНЗ  246

ПОХІЛЬКО Олена Вікторівна 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПОГЛЯДІВ Ю. СТУПАКА У ПРАКТИЦІ ВІТЧИЗНЯНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  249х
Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись