• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18
fizmat_logo

Факультет математики, природничих наук та технологій

Кафедра менеджменту та підприємництва

1

Кафедра менеджменту та підприємництва функціонує у складі факультету математики, природничих наук та технологій з 1 вересня 2023 року.
Кафедра створена в результаті реорганізації кафедри математики та методики її навчання та виокремлення в окрему кафедру секції економіки та менеджменту, яка функціонувала в складі кафедри математики та методики її навчання факультету математики, природничих наук та технологій з вересня 2022 року.

Історія кафедри менеджменту та підприємництва.

Діяльність кафедри регламентується нормативним документом Університету – Положення про факультет Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка , розділ 3.

Кафедра здійснює підготовку кадрів для організаційно-управлінської, освітньої та науково-дослідної діяльності у сфері управління та адміністрування,  економіки та підприємництва та забезпечує підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «магістр» зі спеціальності 073 «Менеджмент», бакалавр зі спеціальностей 051 Економіка та 076 Підприємництво та торгівля.

Кафедра організовує освітню діяльність за такими освітньо-професійними програмами:

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ:

2

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ:

3

Кафедра менеджменту та підприємництва  забезпечує викладання нормативних дисципліни «Менеджмент організацій», «Основи підприємницької діяльності» циклу професійної підготовки студентам спеціальностей 053 Психологія, «Економіка і організація виробництва» для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології).

Місія кафедри менеджменту та підприємництва  полягає у підготовці якісних фахівців на основі  інноваційних підходів у науці й освіті задля ефективного розвитку країни і покращання стандартів життя.

Наші цінності:

4

Основними завданнями кафедри є:

5

Студентське життя
Робота зі стейкхолдерами

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись