• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18
fizmat_logo

Факультет математики, природничих наук та технологій

XVII Міжнародна науково-практична інтернет конференція «Проблеми та інновації в математичній, природничій і професійній освіті»

XVII Міжнародна науково-практична інтернет конференція «Проблеми та інновації в математичній, природничій і професійній освіті»

Кафедра математики та цифрових технологій Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка спільно з Лабораторією дидактики фізики, технологій та професійної освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України в Центральноукраїнському державному університеті ім. Володимира Винниченка провела XVII Міжнародну науково-практичну інтернет конференцію «Проблеми та інновації в математичній, природничій і професійній освіті».

Учасників конференції вітали Лілія Клочек проректор з наукової роботи, Андрій Ткачук в.о. декана факультету математики, природничих наук та технологій, Олена Трифонова завідувач кафедри математики та цифрових технологій ЦДУ імені Володимира Винниченка.

Пленарну частину з ґрунтовним аналізом стану справ в Українській науці та освіті відкрив Станіслав Ніколаєнко академік НАПН, НААН України, Президент НУБІП України. Як завжди він акцентується на найбільш болючих освітянських проблемах, вніс дискусійні пропозиції практичного характеру діяльності закладів освіти на найближчий період.

Доктор історичних наук, професор Ренат Ріжняк та доктор історичних наук, професор Наталя Пасічник (ЦДУ імені Володимира Винниченка) детально розглянули інформаційно-аналітичні системи для самооцінювання управлінських та освітніх процесів у закладах освіти України. Здійснив аналіз критеріїв оцінювання діяльності ЗЗСО, ЗФПО.

Завідувач відділу роботи з обдарованою молоддю Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти та науки України Борис Кремінський зосередився на розкритті діяльнісного підходу як шляху, методу і способу діагностування та розвитку інтелектуальних здібностей особистості, використання якого дає можливість запобігати відтоку талановитої молоду з України.

Завідувач кафедри фізики і методики навчання фізики, астрономії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського професор Володимир Заболотний детально проаналізував сучасні підходи до формування основних одиниць вимірювання фізичних величин, тобто навів сучасний погляд на їх еталони з позицій наукових досягнень останніх 20 років. Логічним продовженням дискусії був виступ професора Сергія Кузьменкова завідувача кафедри фізики Херсонського державного університету, який на основі постійних та сталих Всесвіту запропонував Код Всесвіту з точки зору фізики.

Андрій Цина завідувач кафедри теорії і методики технологічної освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка зосередив увагу на проблемах практичного впровадження STEM-освіти в закладах освіти.

Цікава дискусія виникла після виступу завідувача відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України Володимира Сіпія, який нестандартно привернув увагу присутніх на практичну площину STEM–технології в природничо-математичній освіті. В значній мірі дискусія набула дослідницького характеру після виступу доктора педагогічних наук, професора Олександра Мартинюка професора кафедри експериментальної фізики, інформаційних та освітніх технологій Волинського національного університету імені Лесі Українки, який поділився досвідом упровадження STEM під час виготовлення дронів, роботів студентами. Дискусія була в значній мірі активізована студентом спеціальності Професійна освіта (Цифрові технології) ЦДУ ім. В.Винниченка Денисом Павлюком хорошим знавцем такого напрямку діяльності, який привернув увагу учасників конференції на показник: з якого віку необхідно впроваджувати у навчання STEM, а відповідно й вивчення робототехніки, поділився досвідом роботи організованого ним гуртка з робототехніки для молодших школярів. Він впевнений, що до визначеного напрямку необхідно залучати учнів з 5-6 років. Професор Ірина Сліпухіна головний науковий співробітник відділу створення навчально-тематичних систем знань Національного центру «Мала академія наук України» підбиваючи підсумки дискусії узагальнила й окреслила глобальні виклики та уроки впровадження STEM-освіти у різного типу закладів освіти зроблених на основі значного об'єму моніторингу проблеми.

Аркадій Кух професор кафедри методики викладання фізики і дисциплін технологічної освітньої галузі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка поділився цікавим досвідом грантової роботи, де він є керівником однієї з науково-дослідної теми зі STEM-технологій.

З великим зацікавленням учасники конференції слухали Юлію Ботузову доцента кафедри математики та цифрових технологій ЦДУ імені Володимира Винниченка про імерсивні технології у навчанні математики, до яких відносяться технології віртуальної (VR – Virtual Reality) та доповненої реальності (AR – Augmented Reality), що наочно забезпечує взаємодію суб'єктів навчання в тривимірному просторі, використовуючи звичайний смартфон для створення доповненої реальності або шолом і окуляри – для віртуальної. В продовження цікавого повідомлення професор Микола Садовий, професор Олена Трифонова, кандидат педагогічних наук Дмитро Соменко окреслили проблему формування предметних компетентностей фахівця ХХІ ст. через запровадження поняття цифрових двійників (Digital twins) – віртуальних аналогів реальних об'єктів, де вагомими є технології VR, AR та симуляції. Іншими словами це запровадження точної копії об'єкту, над якою можна роботи експерименти. Тоді поряд із реальним об'єктом (машиною) слід створювати точно таку віртуальну модель, на яку за допомогою датчиків, сенсорів подається інформація і здійснюється експериментування, виявлення недоліків у реальній машині і відразу вживаються заходи по їх ліквідації та ін.

У різній формі до дискусій піднятих проблем залучалися доктор педагогічних наук Володимир Стешенко та кандидат педагогічних наук Богдан Стешенко ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»; доктор педагогічних наук завідувач кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики Рівненського державного гуманітарного університету Ігор Войтович; доктор філософії Василь Гайда методист Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти; кандидат педагогічних наук Андрій Дробін старший викладач кафедри інформаційно-комунікаційних технологій, кандидат педагогічних наук КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»; старший викладач Катерина Мірошниченко президент Асоціації Працівників професійної освіти України; кандидат педагогічних наук Віктор Слюсаренко учитель Петрівського НВК «ДНЗ-ЗНЗ І-ІІІ ступенів» Знам’янської міської ради Кіровоградської області; викладач вищої категорії Анна Бевз ВСП «Кропивницький інженерний фаховий коледж Центральноукраїнського національного технічного університету» та ін.

Підбиваючи підсумки конференції професор Микола Садовий висловив вдячність учасникам заходу і закликав до плідної співпраці.

Інформацію підготували д.пед.н., проф. О.Трифонова, д.пед.н., проф. М.Садовий, к.пед.н. Д.Соменко

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись