• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18
fizmat_logo

Факультет математики, природничих наук та технологій

Завершилися кваліфікаційні екзамени студентів першого (бакалаврського) рівня кафедри математики та цифрових технологій

Завершилися кваліфікаційні екзамени студентів першого (бакалаврського) рівня кафедри математики та цифрових технологій

На кафедрі математики та цифрових технологій факультету математики, природничих наук та технологій ЦДУ імені Володимира Винниченка у період із 17 червня 2024 року по 27 червня 2024 року відбулася атестація студентів спеціальностей:

  • 014 Середня освіта (Математика), Освітня програма: Середня освіта (Математика та Фізика);
  • 014 Середня освіта (Математика), Освітня програма: Середня освіта (Математика та Інформатика);
  • 015 Професійна освіта (Цифрові технології), Освітня програма: Професійна освіта (Цифрові технології);
  • 112 Статистика, Освітня програма: Статистика (Фінансова, страхова та комп’ютерна статистика).

17 червня 2024 року відбувся кваліфікаційний екзамен у студентів спеціальності 112 Статистика. Під час усного кваліфікаційного екзамену здобувачі показали достатній рівень теоретичних знань з питань таких дисциплін циклу професійної та практичної підготовки як: Математичний аналіз; Функціональний аналіз та теорія міри й інтегралу; Алгебра та геометрія; Математична логіка та теорія алгоритмів; Дискретна математика і комбінаторний аналіз; Теорія ймовірностей з елементами випадкових процесів; Математична статистика. Студенти надали вичерпні відповіді на додаткові запитання.

Особливо варто відзначити детальні та змістовні відповіді студентів: Багач Анни щодо визначення поняття евклідового простору, відношення ортогональних векторів, ортогональних та ортонормованих базисів, а також поняття дисперсії випадкової величини та її властивостей; Голобородька Даниїла стосовно лінійної залежності та незалежності системи векторів, а також умовної ймовірності та формули повної ймовірності і формули Байєса; Косолапкіна Дениса щодо однорідних і неоднорідних диференціальних рівнянь вищих порядків, а також визначення поняття нелінійної регресії і визначення параметрів рівняння регресії.

Таким чином, 1 студентка склала екзамен з оцінкою «відмінно», 2 студентів – з оцінкою «добре» і одна студентка склала екзамен з оцінкою «задовільно».

Головою екзаменаційної комісії з атестації студентів груп МІ20Б, МІ20Б-З та МФ20Б (спеціальність 014 Середня освіта (Математика)) був професор кафедри математики та цифрових технологій, доктор історичних наук Ренат Ярославович Ріжняк. Кваліфікаційні екзамени відбулися 18, 19, 20, 24 та 27 червня 2024 року. Завдання екзаменаційних білетів включали як теоретичну, так і практичну складову. При оцінюванні відповідей випускників враховувалися також відповіді на додаткові запитання. В результаті чотирирічного циклу навчання у студентів мав сформуватися широкий погляд на засвоєні навчальні дисципліни, також випускники мають бути готовими до їх викладання за будь-яким посібником та будь-якого рівня складності.

Студенти-випускники продемонстрували високий рівень знань як з математики, інформатики, фізики, так і з методик їхнього навчання, педагогіки та психології. Серед кращих варто відзначити студентів: Жупаненко Дар’ю Вікторівну, Тупчієнко Римму Романівну, Шевченко Олену Олександрівну, Широку Єлизавету Олександрівну, Кириллову Ксенію Михайлівну, Садовніченка Антона Андрійовича та Цигульського Владислава Сергійовича, 5 з яких отримали диплом з відзнакою.

Члени екзаменаційних комісій висловили задоволення підготовкою студентів та результатами атестації і побажали випускникам подальшого професійного зростання.

Екзаменаційна комісія зі спеціальності Професійна освіта (Цифрові технології) працювала 19 та 26 червня 2024 року. До складу комісії крім провідних викладачів ЦДУ був запрошений в.о. директора Кропивницького вищого професійного училища Рацул Олександр Борисович.

Атестація є важливою складовою підготовки майбутніх професіоналів у сфері цифрових технологій та професійної освіти.

Студенти мали змогу продемонструвати свої знання у розробці веб-додатків, створенні динамічних веб-сторінок за допомогою HTML, CSS та JavaScript, а також продемонструвати знання фреймворків. Вони також відповідали на питання, пов’язані з backend-програмуванням на мові PHP.

Питання з дисципліни «Проектування та експлуатація інформаційних систем» охоплювали аспекти проектування архітектури систем, управління проектами та експлуатації інформаційних систем. Студенти описали етапи проектування, вибір технологій та інструментів, а також методи тестування і впровадження інформаційних систем.

Під час відповідей з дисципліни «Комп’ютерні мережі та захист даних» студенти не лише теоретично обґрунтовували свої знання, а й використовували наявне лабораторне обладнання для демонстрації налаштування мережевих пристроїв, маршрутизаторів і комутаторів.

Загалом, екзамен продемонстрував високий рівень підготовки студентів та їх здатність інтегрувати теоретичні знання з практичними навичками, що є ключовим для успішної професійної діяльності в сфері цифрових технологій.

Завдання з педагогіки, психології та методики професійного навчання дозволили оцінити знання та навички студентів у методичній підготовці. Екзаменаційна комісія високо оцінила рівень підготовки студентів. Вони продемонстрували глибоке розуміння теоретичних основ та практичних аспектів професійного навчання, а також творчий підхід до вирішення методичних завдань. Студенти представили свої методичні розробки, продемонстрували вміння застосовувати сучасні цифрові інструменти та технології в освітньому процесі, а також здатність створювати інтерактивні навчальні матеріали. Важливим елементом іспиту було також моделювання та проведення навчальних занять, що дозволило оцінити педагогічну майстерність та комунікативні навички майбутніх педагогів.

Завдяки системній підготовці та підтримці викладачів, студенти успішно пройшли всі етапи іспиту та підтвердили свою готовність до професійної діяльності. Отримані знання та навички стануть надійною основою для їхньої подальшої кар’єри у сфері освіти та цифрових технологій.

Повідомлення підготували викладачі кафедри математики та цифрових технологій О.М. Трифонова, В.В. Нічишина, М.В. Луньова

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись