• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18
fizmat_logo

Факультет математики, природничих наук та технологій

Професорсько-викладацький склад кафедри природничих наук та методик їхнього навчання

Професорсько-викладацький склад кафедри природничих наук та методик їхнього навчання:

Внутрішнє сумішення:

Навчально-допоміжний персонал:

Подопригора Наталія Володимирівна

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. В.К. Винниченка, фізико-математичний факультет, спеціальність «Фізика та інформатика», 1994 рік; Центральноукраїнський державний імені Володимира Винниченка, факультет іноземних мов, спеціальність «Середня освіта (Мова і література (англійська)», 2018 рік

Посада: завідувач відділу забезпечення якості та цифрового супроводу осіти, професор кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Учене звання: професор

Напрями наукової та професійної діяльності: формування та розвиток професійної компетентності майбутніх учителів фізики та природничих наук; теорія та методика навчання теоретичної фізики

Тема докторської дисертації: «Методична система навчання математичних методів фізики у педагогічних університетах» зі спеціальностей: 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти»; 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)», 2016 рік

Тема кандидатської дисертації: «Використання автоматичних пристроїв і функціональних вузлів ЕОТ у системі шкільного фізичного експерименту» зі спеціальності 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)», 1999 рік

Наукова школа: Гур'євська Олександра Миколаївна, тема дисертації «Методика навчання термодинаміки і статистичної фізики майбутніх вчителів фізики» зі спеціальності 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)», 2012 рік

Транслітерація імені: Natalia Podoprygora

ORCID iD: orcid.org/0000-0002-4092-8730

Профілі: Scopus; Google Scholar; ReserchGate; Вікі-ЦДПУ

Клоц Євген Олександрович

Освіта: Дніпропетровський державний університет, хімічний факультет, спеціальність «Хімія», 1999 рік

Посада: проректор з науково-педагогічної роботи, доцент кафедри природничих наук та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Учене звання: доцент

Напрями наукової та професійної діяльності: Синтез та вивчення фізико-хімічних властивостей N-ацилокси-N-алкокси-гемінальних систем

Тема кандидатської дисертації: «Синтез і властивості N-ацилокси-N-алкоксигемінальних систем», 2003 рік

Транслітерація імені: Evgeniy Klots

Профілі: Scopus; Google Scholar; Вікі-ЦДПУ

Бохан Юлія Володимирівна

Освіта: Дніпропетровський державний університет, хімічний факультет, спеціальність «Хімія», 1995 р.

Посада: доцент кафедри природничих наук та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Учене звання: доцент

Напрямки наукової та професійної діяльності:

  1. Аналітична хімія малих концентрацій;
  2. Фізико-хімічні і фізичні методи аналізу;
  3. Проблеми пробопідготовки для методів спектрофотометрії, атомної абсорбції, атомної емісії з індуктивно зв’язаною плазмою;
  4. Тест-методи аналізу; експертиза наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів;
  5. Використання новітніх технологій для підвищення ефективності навчання студентів хімічних спеціальностей; проблеми методики викладання хімії у вищій і середній школі.

Тема дисертаційного дослідження: «Пробопідготовка для атомно-абсорційного та спектрофотометричного аналізу продуктів харчування та біооб’єктів», 2005 рік.

Транслітерація імені: Iuliia Bokhan

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9612-7780

Профілі: Scopus; Google Scholar

Трифонова Олена Михайлівна

Освіта: Кіровоградський державний імені Володимира Винниченка, фізико-математичний факультет, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика», 2003 рік; Українська інженерно-педагогічна академія, факультет комп’ютерних і інтегрованих технологій в виробництві та освіті, спеціальність «Професійна освіта (Комп’ютерні технології)», 2018 рік

Посада: доцент кафедри природничих наук та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Учене звання: доцент

Напрями наукової та професійної діяльності: Теоретико-методичні основи навчання фізики і технологій у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах (номер держ. реєстр. 0116U005381, з 2016); Дидактичні засади формування ресурсно-орієнтованого середовища (номер держ. реєстр. № 0116U005379, 2016–2018); Хмаро орієнтована віртуалізація навчального експерименту з фізики в профільній школі (номер держ. реєстр. 0116U005382, 2016–2018)

Тема докторської дисертації: «Методична система розвитку інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців комп’ютерних технологій у навчанні фізики і технічних дисциплін» зі спеціальностей: 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)», 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти», 2020 рік

Тема кандидатської дисертації: «Взаємозв’язки принципів науковості та наочності в умовах кредитно-модульної системи навчання квантової фізики студентів вищих навчальних закладів» зі спеціальності 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)», 2009 рік

Наукова школа: Хомутенко Максим Володимирович, тема дисертації «Методика навчання атомної і ядерної фізики старшокласників у хмаро орієнтованому навчальному середовищі» зі спеціальності 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)», 2018 рік

Транслітерація імені: Olena Tryfonova

ORCID iD: orcid.org/0000-0002-6146-9844

Профілі Google Scholar; Вікі-ЦДПУ

Терещенко Оксана Василівна

Освіта: Дніпропетровський державний університет, хімічний факультет, спеціальність «Хімія», 1997 р.

Посада: доцент кафедри природничих наук та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.

Учене звання: доцент.

Напрями наукової та професійної діяльності:

  1. Дослідження хіміко- аналітичних властивостей полігексаметиленгуанідіній хлориду (ПГМГ)+Cl- з трифенілметановими барвниками.
  2. Спектрофотометричне визначення продуктів поліелектролітів з органічних барвників та застосування в хімічного аналізі.

Тема дисертаційного дослідження: «Хіміко – аналітичні властивості асоціатів азотовмісних полікатіонів з органічними реагентами та їх використання в хімічному аналізі», 2009 рік.

Транслітерація імені: Oksana Tereshchenko

ORCID https://orcid.org/0000-0003-4643-5627

Профілі: Google Scholar

Плющ Валентина Миколаївна

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, спеціальність «Педагогіка. Хімія та біологія», кваліфікація «Вчитель хімії, біології, основ екології та безпеки життєдіяльності», 2002 рік.

Посада: доцент кафедри природничих наук та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Учене звання: доцент

Напрями наукової та професійної діяльності: професійне самовдосконалення майбутніх учителів природничих дисциплін, професійна спрямованість навчання фахових дисциплін майбутніх учителів природничих дисциплін

Тема докторської дисертації: «Теоретичні і методичні основи професійного самовдосконалення майбутніх учителів природничих дисциплін» зі спеціальності: 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти», 2020 рік

Тема кандидатської дисертації: «Професійна спрямованість навчання фахових дисциплін майбутніх учителів предметів природничого циклу», 2010 рік.

Транслітерація імені: Valentyna Pliushch

ORCID iD: orcid.org/0000-0002-8099-1566

Профілі Google Scholar;  Вікі-ЦДПУ

Форостовська Тетяна Олександрівна

Освіта: Одеський державний університет імені І.І. Мечнікова, хімічний факультет, спеціальність «Хімія», 1990р.

Посада: викладач кафедри природничих наук та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.

Напрямки наукової та професійної діяльності: Дослідження методичних аспектів викладання хімії в класах гуманітарного профілю.

Тема дисертаційного дослідження: «Педагогічні умови готовності майбутнього вчителя хімії до реалізації професійного самовизначення»

Транслітерація імені: Tetiana Forostovska

ORCID https://orcid.org/0000-0001-9353-4017

Чередник Діана Степанівна

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира  Винниченка, природничо-географічний факультет, спеціальність: "Хімія" та здобула кваліфікацію "Хімік. Вчитель хімії, біології та екології", 2013 рік.

Посада: завідувач лабораторії природничих наук та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Напрями наукової та професійної діяльності: формування та розвиток професійної компетентності майбутніх учителів природничих наук; методика реалізації фізичного складника освітньої галузі “ Природознавство” в начанні природничих наук учнів старшої школи.

Тихонова Анастасія Євгенівна

Освіта:  Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, природничо- географічний факультет, спеціальність: "Хімія" та здобула кваліфікацію вчителя хімії закладу загальної середньої освіти, 2019 рік.

Посада: старший лаборант кафедри природничих наук та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Напрями наукової та професійної діяльності: формування та розвиток професійної компетентності майбутніх учителів природничих наук; формування ключових компетентностей з природничих наук засобами інформаційно-комунікаційних технологій.

Ляшок Катерина Анатоліївна

Освіта:  Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, природничо- географічний факультет, спеціальність: "Хімія" та здобула кваліфікацію вчителя хімії закладу загальної середньої освіти, 2019 рік.

Посада: старший лаборант кафедри природничих наук та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Напрями наукової та професійної діяльності: формування та розвиток професійної компетентності майбутніх учителів природничих наук; розвиток пізнавального інтересу учнів старшої школи до вивчення природничих наук.

Худякова Вікторія Станіславівна

Освіта: Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, природничо-географічний факультет, спеціальність: «Середня освіта (Природничі науки)» .

Посада: старший лаборант кафедри природничих наук та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Напрями наукової та професійної діяльності: Формування та розвиток професійної компетентності майбутніх учителів природничих наук.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись

// google analytics