• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Наукові записки. Серія: Педагогічні науки

Випуск 170

170 1

Титульна сторінка

АвторСтаттяСторінка

ОВЧАРЕНКО Наталія Анатоліївна 

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО ВОКАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  12
 РАСТРИГІНА Алла Миколаївна ІННОВАЦІЙНО-ТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ МИСТЕЦЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ЯК ОСНОВА РЕАЛІЗАЦІЇ НОВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ ОСВІТИ ХХІ СТОЛІТТЯ 17
 РОМАНЕНКОВА Юлія Вікторівна ДО ПИТАННЯ ПРО РОЛЬ ЕТАПУ УЧНІВСТВА У СТАНОВЛЕННІ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ ХУДОЖНИКА 22
 ЧЕРКАСОВ Володимир Федорович ФОРМУВАННЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ХОРЕОГРАФІЇ 29
 БЄЛІКОВА Валентина Венедиктівна ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА 33
 БРОДСЬКИЙ Геннадій Леонідович, СМЕТАНА Сергій Олександрович ТРАДИЦІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАЯННОГО ВИКОНАВСТВА 36
 ВАРНАВСЬКА Лариса Іванівна, ВІКТОРОВА Маргарита Вікторівна РОЗВИТОК ВОКАЛЬНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ЕСТРАДНОГО ВИКОНАВЦЯ  39
 ВЛАСЕНКО Ірина Миколаївна, МОГІЛЕЙ Ірина Владиславівна СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ІНТЕРПРЕТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МИСТЕЦЬКОГО ЦИКЛУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ 44
 ГОРБЕНКО Олена Борисівна ФОРМУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ОСНОВНОГО МУЗИЧНОГО ІНСТРУМЕНТУ 52

 ДІДИЧ Галина Степанівна

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ 57
 ДУШНИЙ Андрій Іванович, СОБІЛЬ Іван Володимирович ПОСТАТЬ ВОЛОДИМИРА ЗУБИЦЬКОГО У МИСТЕЦЬКІЙ КУЛЬТУРІ ХХІ СТОЛІТТЯ (БАЯННО-АКОРДЕОННИЙ АСПЕКТ) 60
 ІЛІНІЦЬКА Наталія Степанівна СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД У КОНТЕКСТІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА  65
 ІРИГІНА Світлана Олександрівна ДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ СУТНОСТІ ТА СТРУКТУРНО-ЗМІСТОВНИХ АСПЕКТІВ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ-ВОКАЛІСТІВ 68
 КИРИЧЕНКО Олена Іванівна, МАЛЕЖИК Юлія Миколаївна ВИВЧЕННЯ ОСНОВНИХ ЧИННИКІВ ФОРМОУТВОРЕННЯ В АРХІТЕКТУРНИХ АНСАМБЛЯХ КРОПИВНИЦЬКОГО НА ДИСЦИПЛІНАХ ХУДОЖНЬОГО СПРЯМУВАННЯ 72
 КОКАРЕВА Елеонора Олексіївна МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО ХОРМЕЙСТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 77

 КОСЯК Людмила Іванівна

СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ ВОКАЛЬНО-МОВЛЕННЄВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 81
 КУРКІНА Сніжана Віталіївна МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ПІДЛІТКОВОГО І ЮНАЦЬКОГО ВІКУ В ПРАКТИЦІ ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ 84
 КУРИШЕВ Євген Володимирович, ЛЯШЕНКО Ольга Дмитрівна СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ В СИСТЕМІ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ – МУЗИКАНТІВ 89
 ЛЮБАР Руслана Олександрівна СТАНОВЛЕННЯ МЕТОДИКИ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ В УКРАЇНІ 94
 МІЩАНЧУК Вікторія Миколаївна ДІЯЛЬНІСНО-ТВОРЧИЙ КОМПОНЕНТ МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА З ВИКОРИСТАННЯМ СУГЕСТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 97
 ОСАДЧА Тетяна Всеволодівна ВОКАЛЬНА КУЛЬТУРА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 102
 ПЕТРЕНКО Марина Борисівна РІЗНОВИДИ МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 107
 СИДОРЕНКО Тетяна Дмитрівна ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МУЗИКАНТА ШИРОКОГО ПРОФІЛЮ ЯК ПРОБЛЕМА СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ 111

 СТЕФІНА Надія Василівна

ПЕРСПЕКТИВНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 114
 ТАДЕУШ Олена Миколаївна АРТ-ПЕДАГОГІКА ЯК ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ, ВИХОВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ 118
 УДРІС Ірина Миколаївна, ЕЙВАС Лариса Феліксівна ВИЗНАЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ФОРМ ВІТЧИЗНЯНОГО ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА: НАУКОВЦІ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ ПРО УКРАЇНСЬКИЙ ОРНАМЕНТ  122

 ФОЛОМЄЄВА Наталія Аркадіївна

ЗНАЧЕННЯ КАВЕР-ВЕРСІЙ В КОНТЕКСТІ ВИКОНАВСЬКОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ СУЧАСНИХ ВОКАЛЬНИХ ТВОРІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ У КЛАСІ ЕСТРАДНОГО ВОКАЛУ 127
 ЧЕБОТАРЕНКО Ольга Валеріївна РОЗВИТОК МУЗИЧНОГО МИСЛЕННЯ НА МАТЕРІАЛІ ФОРТЕПІАННОГО ЦИКЛУ Б. М. ФІЛЬЦ «ЯВОРІВСЬКІ ІГРАШКИ 131
 АШИХМІНА Наталія Віталіївна ФОРМИ І МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО АРТИСТИЗМУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ В ПРОЦЕСІ ВИКОНАВСЬКО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ  135
 ВЕРГУНОВА Валерія Сергіївна ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО МИСТЕЦТВА У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ  138
 ЖУКОВ Василь Павлович ІНТЕГРАЦІЯ ФАХОВИХ І ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА  142
 КЛЮЄВА Сніжана Дмитрівна ФОРМУВАННЯ ДОСВІДУ СПРИЙНЯТТЯ І ВИКОНАННЯ МУЗИКИ ХХ СТОЛІТТЯ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 147
 ЛЕВИЦЬКА Ірина Миколаївна РОЗВИТОК ТЕМБРОВОГО СЛУХУ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПРОЦЕСІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО МУЗИКУВАННЯ 150
 ЛОКАРЄВА Юлія Валеріанівна ПІДГОТОВКА ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОГО ПРОЕКТУ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МУЗИЧНО-ТЕОРЕТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН  155

 МОСКВА Олена Миколаївна

ФОРМУВАННЯ ВОКАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ЗАСОБАМИ ЕСТРАДНО-ДЖАЗОВОЇ МУЗИКИ  159
 НЕГРЕБЕЦЬКА Ольга Миколаївна МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО У ПРОЦЕСІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 163
 РАДЮШІНА Світлана Олександрівна, ЛЄСНІК Олена Степанівна ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНІ ФОРМИ І МЕТОДИ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ-МУЗИКАНТІВ ДО РОБОТИ НАД ТВОРАМИ ДУХОВНОЇ МУЗИКИ 166
 РЕШЕТНІКОВА Тетяна Павлівна, ФУРДАК Тетяна Дмитрівна ДИРИГЕНТСЬКІ ФОРМИ ВИСЛОВУ ЯК БАЗИСНА ОСНОВА У ВДОСКОНАЛЕННІ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ МАЙБУТНІХ ХОРЕОГРАФІВ  171
 СТУКАЛЕНКО Зоя Михайлівна ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ПОКАЗНИК СЦЕНІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА  175
 ТКАЧЕНКО Марина Юріївна ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СПІВАЦЬКОЇ ГРАМОТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 179
 ТКАЧЕНКО Олена Миколаївна ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ НА ЛІВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ (X–XVIII ст.) 184
 ШИКИРІНСЬКА Оксана Анатоліївна, КОВАЛЬ Тетяна Василівна МИСТЕЦЬКА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ ПАРАДИГМИ ОСВІТИ 188
 ЯРОШЕНКО Олена Миколаївна МЕТОД ВІЗУАЛІЗАЦІЇ MIND MAPS (ІНТЕЛЕКТ-КАРТИ) В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 193
 ВАРНАВСЬКА Лариса Іванівна, РИМАР Ліліана Анатоліївна ОРГАНІЗАЦІЯ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ СЕРЕДНІХ КЛАСІВ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 197
 КАСІЛОВ Іван Анатолійович ФОРМУВАННЯ СЕМІОТИЧНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 200 
 КОРЯКІН Олексій Олексійович ДОСЛІДЖЕННЯ СТОСУНКІВ ДОМІНУВАННЯ У СТУДЕНТСЬКИХ ГРУПАХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ МИСТЕЦЬКОГО СПРЯМУВАННЯ 204 
 МАМИКІНА Анжеліна Іванівна ДО ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МУЗИЧНО-СТИЛЬОВОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ В ПРОЦЕСІ ВИКОНАВСЬКО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ  208
 НІКОЛЕНКО Людмила Ігорівна ФОРМУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКИХ УМІНЬ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ АНСАМБЛЕВОГО МУЗИКУВАННЯ 212 
 РАСТРУБА Тетяна Віталіївна ЗМІСТОВНО-СМИСЛОВЕ НАПОВНЕННЯ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ  217
 СИДОРЕЦЬ Тетяна Володимирівна ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОЄДНАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ, ТВОРЧОЇ ВОЛІ ТА ПІАНІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ ВИКОНАВЦЯ В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ФОРТЕПІАННОЇ МУЗИКИ  220
 ТОЛСТОВА Наталя Михалівна МЕТОДОЛОГІЧІ ОСНОВИ І ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ ГОТОВНОСТІ ДО ФАХОВОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ВОКАЛУ  223
 ШАФАРЧУК Тетяна Георгіївна, ДЕСЯТНИКОВА Наталія Львівна ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТЕХНІКИ ВОКАЛЬНОЇ ОРНАМЕНТИКИ У МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВОКАЛУ, ВОЛОДІЮЧИХ ВИСОКИМИ ЖІНОЧИМИ ГОЛОСАМИ 228 
 ГАО Юань РОЛЬ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ФАХОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА  234
 КЛЄЩ Аліна Олександрівна МЕТОДИКА ІНСТРУМЕТАЛЬНО-АНСАМБЛЕВОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ  239
 ЛУ Тао ОСОБЛИВОСТІ ФОРТЕПІАННОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ-МУЗИКАНТІВ КИТАЮ В ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ  244
 У Сюань СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ВОКАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ МАГІСТРІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ПЕДАГОГІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ 249 
 ЧЖОУ Є ХУДОЖНЬО-ЕМОЦІЙНИЙ ДОСВІД ШКОЛЯРІВ ЯК ВЕКТОР ПЕДАГОГІЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ФОРТЕПІАННОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ 253 
 ШПИРКА Аліна Олегівна ЕМОЦІЙНА ВИРАЗНІСТЬ ЯК ФЕНОМЕН ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВОКАЛІСТА  258
Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись