• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Наукові записки. Серія: Педагогічні науки

Випуск 171 (2018)

171

Титульна сторінка

АвторСтаттяСторінка

СУХОМЛИНСЬКА Ольга Василівна

ТВОРЧІСТЬ СУХОМЛИНСЬКОГО ЯК ОБ’ЄКТ КРИТИКИ: ТОДІ І НИНІ  10
 САВЧЕНКО Олександра Яківна МОДЕРНІЗАЦІЯ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ: ДІАЛОГ З В. О. СУХОМЛИНСЬКИМ 17
АНИСИМОВ Николай Викторович НАГЛЯДНОСТЬ В НАСЛЕДИИ В. А. СУХОМЛИНСКОГО И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 23
 БЕРЕЗІВСЬКА Лариса Дмитрівна ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО ЯК ІНТЕГРАТОР І ПОШИРЮВАЧ СУХОМЛИНІСТИКИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ  28
 БІЛЕЦЬКА Ірина Олександрівна, КОБЕРНИК Олександр Миколайович  ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЯ В ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ В. СУХОМЛИНСЬКОГО 34
 БОГУШ Алла Михайлівна  КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ГРОМАДЯНСЬКО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ І МОЛОДІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО У ВИМІРІ СТОЛІТТЯ 39
 ЗАВГОРОДНЯ Тетяна Костянтинівна ІДЕЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ В КОНТЕКСТІ ПЕДАГОГІКИ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО  43
 ІВАНЮК Ганна Іванівна НОВАТОРСЬКІ ІДЕЇ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО В КОНТЕКСТІ РОЗБУДОВИ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ  49
 КАЛІНІЧЕНКО Надія Андріївна ГУМАНІСТИЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ НАУК  54

 КІЧУК Надія Василівна

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ РЕФЛЕКСІЇ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ У КОНТЕКСТІ ПЕДАГОГІКИ ГУМАНІЗМУ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО  59
 КОДЛЮК Ярослава Петрівна ІДЕЇ СУБ’ЄКТНОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА В НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ДОСВІДІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО  63
 КОЛЯДА Наталія Миколаївна, КРАВЧЕНКО Оксана Олексіївна ІНСЦЕНІЗАЦІЯ КАЗОК В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО ЯК ФОРМА СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ ТА МОЛОДДЮ   67
 КОНДРАШОВА Лідія Валентинівна КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ОБРАЗУ ВЧИТЕЛЯ В ПЕДАГОГИЧНІЙ СПАДЩИНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО  73
 КУЗЬМЕНКО Василь Васильович, МУСІЄНКО Вікторія Сергіївна В. О. СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ  79

КУЗЬМЕНКО Юлія Василівна,

РІДКОУС Леся Володимирівна

СТОРІТЕЛЛІНГ: ДОСВІД В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО  83

 МАРУСИНЕЦЬ Мар’яна Михайлівна

В. СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ВИХОВАННЯ «ВАЖКИХ ДІТЕЙ»: ПЕДАГОГІЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ АКЦЕНТИ  87
 МЕЛЬНИЧУК Сергій Гаврилович ВАСИЛЬ СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ЕСТЕТИЧНУ ПІДГОТОВКУ ВЧИТЕЛЯ ЗАСОБАМИ ПРИРОДИ  92
 МИХИДА Сергій Павлович  АКТУАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО В КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ 101
 НІКОЛАЄНКО Станіслав Миколайович РЕАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ В. СУХОМЛИНСЬКОГО У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ГАРМОНІЙНО РОЗВИНЕНОЇ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ  105

 ПАНТЮК Тетяна Ігорівна,

ПАНТЮК Микола Павлович

КОНЦЕПЦІЯ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПОГЛЯДІВ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО  111
 ПЕТРЕНКО Оксана Борисівна ГАННА ІВАНІВНА СУХОМЛИНСЬКА – ПЕДАГОГ, ПОПУЛЯРИЗАТОР ДОРОБКУ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО  117
 ПРИМАКОВА Віталія Володимирівна СУЧАСНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПОЛОЖЕНЬ ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ В. СУХОМЛИНСЬКОГО  123
 ПУСТОВІТ Григорій Петрович АКТУАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО У КОНТЕКСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ  126

 РАЦУЛ Олександр Анатолійович

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА В КОНТЕКСТІ ТВОРЧОЇ СПАДЩИНИ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО  131
 РАЦУЛ Анатолій Борисович СИСТЕМА САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ШКОЛЯРІВ ПАВЛИША В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В. СУХОМЛИНСЬКОГО  135
 САДОВИЙ Микола Ілліч ПОГЛЯДИ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО НА ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ НА ЗЛАМІ ЕПОХ   139

 САВЧЕНКО Наталія Сергіївна, КОТЕЛЯНЕЦЬ Наталка Валеріївна

ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО  143
 СЛЮСАРЕНКО Ніна Віталіївна ПРОБЛЕМИ СПІЛКУВАННЯ ТА КОМУНІКАЦІЙ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В КОНТЕКСТІ ІДЕЙ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО  148

 ТРОЦКО Анна Володимирівна,

ПОПОВА Олена Володимирівна

ШКОЛА ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО ЯК АВТОРСЬКА ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА   152
 ХАЙРУЛІНА Василина Миколаївна  ЧУДОВИЙ СВІТ ДИТИНСТВА В ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО  157
 ХОМИЧ Лідія Олексіївна ІДЕЇ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО У ЗМІСТІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ   163
 ЯНЧЕНКО Тамара Василівна ІДЕЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ У ХУДОЖНІХ ТВОРАХ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО  167
 ЯЩУК Інна Петровна ПРОВІДНІ ІДЕЇ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ В. СУХОМЛИНСЬКОГО В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ПРАКТИКИ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ  170
 ДОВГА Тетяна Яківна ІДЕЯ САМОТВОРЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В ПЕДАГОГІЦІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО   176

 БАРАНЮК Ірина Григорівна

ПРИНЦИПИ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В КНИЗІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО «СЕРЦЕ ВІДДАЮ ДІТЯМ» ТА В ЙОГО ХУДОЖНІЙ ПЕДАГОГІЦІ   183
 ДУБІНКА Микола Михайлович  ПРОБЛЕМА ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ІДЕЙ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО 188

 ЖУРАТ Юлія Василівна,

ПЕРЕПЕЛЮК Інна Романівна

ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНОЇ СФЕРИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ НА ОСНОВІ ДОСВІДУ В. СУХОМЛИНСЬКОГО  193
 КУЗЬМІЧ Тетяна Олександрівна  МОДЕЛЬ СОЦІАЛІЗУЮЧОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ШКОЛИ РАДОСТІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО  200
 ЛИКОВ Василь Никифорович НАРОДНОПЕДАГОГІЧНА КОНЦЕПЦІЯ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО   203
 НАУМЕЦЬ Ольга Миколаївна ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ НАУКОВОГО ДОРОБКУ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО: МІЖНАРОДНИЙ РАКУРС  206
 ОЛЕШКО Петро Степанович ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СИСТЕМІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО  214
 СОКОЛОВСЬКА Олександра Семенівна, СІЧКО Ірина Олександрівна ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ РОДИННИХ ТРАДИЦІЙ У КОНТЕКСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО  218
 СУХОМЛИНСЬКА Леся Віталіївна СВІТ ЖИВОГО В ПЕДАГОГІЦІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО  223
 ТРИФОНОВА Олена Михайлівна РЕАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО ПРО ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ В УМОВАХ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ТЕХНОГЕННО-ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА  229
 ФІЛОНЕНКО Оксана Володимирівна ЕТАПИ ВИВЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО  233 
Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись