• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Освітні програми

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти

Перелік освітньо-професійних програм, які реалізуються у
Центральноукраїнському державному
університеті імені Володимира Винниченка
в 2024-2025 навчальному році
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
за спеціальностями (предметними спеціальностями / спеціалізаціями)

011 Освітні, педагогічні науки

Освітні, педагогічні науки (Позашкільна освіта)

Організація освітнього процесу: управління та експертиза

012 Дошкільна освіта

Дошкільна освіта

013 Початкова освіта

Початкова освіта

014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

Середня освіта (Українська мова і література та Англійська мова і зарубіжна література)

Середня освіта (Українська мова і література)

014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) 014.02 Середня освіта (Мова та зарубіжна література (із зазначенням мови)) 014.021 Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література)

Середня освіта (Англійська й німецька мови та зарубіжна література)

Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література)

014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) 014.03 Середня освіта (Історія та громадянська освіта)

Середня освіта (Історія та громадянська освіта)

 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) 014.04 Середня освіта (Математика)

Середня освіта (Математика, Інформатика та Економіка)

014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) 014.06 Середня освіта (Хімія)

Середня освіта (Хімія, Біологія та здоров’я людини)

014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) 014.07 Середня освіта (Географія))

Середня освіта (Географія) та краєзнавчо-туристична робота

014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) 014.08 Середня освіта (Фізика та астрономія)

Середня освіта (Фізика та астрономія, Математика), STEM

 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) 014.10 Середня освіта (Технології)

Середня освіта (Технології)

014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) 014.11 Середня освіта (Фізична культура)

Середня освіта (Фізична культура) та методика спортивно-масової роботи

014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) 014.12 Середня освіта (Мистецтво. Образотворче мистецтво)

Середня освіта (Мистецтво. Образотворче мистецтво)

014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) 014.13 Середня освіта (Мистецтво. Музичне мистецтво)

Середня освіта (Мистецтво. Музичне мистецтво). Арт-комунікації

014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) 014.15 Середня освіта (Природничі науки)

Середня освіта (Природничі науки)

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології)

 Професійна освіта (Цифрові технології)

017 Фізична культура і спорт

Фізична культура і спорт

035 Філологія 035.41 германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

Філологія (Германські мови та літератури (переклад англійська та німецька мови включно))

053 Психологія

Психологія (практична психологія)

Психологія бізнесу та управління

073 Менеджмент

Управління фінансово-економічною безпекою

081 Право

Право

112 Статистика

Статистика (Фінансова, страхова та комп'ютерна статистика)

122 Комп'ютерні науки

Комп'ютерні науки

231 Соціальна робота

Соціальна робота (соціальна педагогіка)

262 Правоохоронна діяльність

Правоохоронна діяльність


Перелік освітніх програм, які реалізуються
у Центральноукраїнському державному
університеті імені Володимира Винниченка
у 2023-2024 навчальному році
Другий (магістерський) рівень вищої освіти

011 Освітні, педагогічні науки

Освітні, педагогічні науки (Позашкільна освіта)

Організація освітнього процесу: управління та експертиза

Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи)

Освітні, педагогічні науки (Освітні вимірювання. Гендерні студії: науковий аспект)

012 Дошкільна освіта

Дошкільна освіта

013 Початкова освіта

Початкова освіта

014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

Середня освіта (Українська мова і література) та Мова і література (англійська)

Середня освіта (Українська мова і література та Англійська мова і зарубіжна література)

Середня освіта (Українська мова і література)

014.021 Середня освіта (Англійська мова і література)

Середня освіта (Мова і література (англійська та німецька))

Середня освіта (Англійська й німецька мови та зарубіжна література)

Середня освіта (Мова і література (англійська))

Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література)

014.022 Середня освіта. Німецька мова і література

Середня освіта (Мова і література (німецька та англійська))

014.03 Середня освіта (Історія)

Середня освіта (Історія)

Cередня освіта (Історія та Географія)

Cередня освіта (Історія, Правознавство)

014.04 Середня освіта (Математика)

Середня освіта (Математика, Інформатика та Економіка)

Середня освіта (Математика)

014.06 Середня освіта (Хімія)

Середня освіта (Хімія, Біологія та здоров’я людини)

014.07 Середня освіта (Географія))

Середня освіта (Географія) та краєзнавчо-туристична робота

014.08 Середня освіта (Фізика)

Середня освіта (Фізика та Математика)

014.08 Середня освіта (Фізика та астрономія)

Середня освіта (Фізика та астрономія),  STEM-освіта

014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

Середня освіта (Трудове навчання та технології)

014.11 Середня освіта (Фізична культура)

Середня освіта (Фізична культура) та методика спортивно-масової роботи

Середня освіта (Фізична культура та Захист України) і методика спортивно-масової роботи

Середня освіта (Фізична культура)

014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

Середня освіта (Образотворче мистецтво)

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Середня освіта (Музичне мистецтво)

014.15 Середня освіта (Природничі науки)

Середня освіта (Природничі науки)

015.039 Професійна освіта (Цифрові технології)

Професійна освіта (Цифрові технології)

017 Фізична культура і спорт

Фізична культура і спорт

024 Хореографія

Хореографія та Середня освіта (Мова і література (англійська))

035 Філологія

035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

Філологія (Германські мови та літератури (переклад англійська та німецька мови включно)

Філологія (Германські мови та літератури (переклад англійська мова включно)

035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька

Філологія (Германські мови та літератури (переклад німецька та англійська мови включно))

053 Психологія

Психологія (практична психологія)

Психологія бізнесу та управління

073 Менеджмент

Управління фінансово-економічною безпекою

081 Право

Право

112 Статистика

Статистика (Фінансова, страхова та комп'ютерна статистика)

122 Комп'ютерні науки

Комп'ютерні науки

231 Соціальна робота

Соціальна робота (соціальна педагогіка)

262 Правоохоронна діяльність

Правоохоронна діяльність


Перелік освітніх програм,

які реалізуються у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

у 2022-2023 навчальному році

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

011 Освітні, педагогічні науки

Освітні, педагогічні науки (Позашкільна освіта)

Організація освітнього процесу: управління та експертиза

Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи)

Освітні, педагогічні науки (Освітні вимірювання. Гендерні студії: науковий аспект)

012 Дошкільна освіта

Дошкільна освіта

Дошкільна освіта (перехресний вступ)

013 Початкова освіта

Початкова освіта

Початкова освіта (перехресний вступ)

014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

Середня освіта (Українська мова і література) та Мова і література (англійська)

Середня освіта (Українська мова і література)

014.021 Середня освіта (Англійська мова і література)

Середня освіта (Мова і література (англійська та німецька))

Середня освіта (Мова і література (англійська))

014.022 Середня освіта. Німецька мова і література

Середня освіта (Мова і література (німецька та англійська))

014.03 Середня освіта (Історія)

Середня освіта (Історія)

Cередня освіта (Історія та Географія)

Cередня освіта (Історія, Правознавство)

014.04 Середня освіта (Математика)

Середня освіта (Математика, Інформатика та Економіка)

Середня освіта (Математика)

014.07 Середня освіта (Географія))

Середня освіта (Географія) та краєзнавчо-туристична робота

014.08 Середня освіта (Фізика)

Середня освіта (Фізика та Математика)

Середня освіта (Фізика)

014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

Середня освіта (Трудове навчання та технології)

014.11 Середня освіта (Фізична культура)

Середня освіта (Фізична культура) та методика спортивно-масової роботи

Середня освіта (Фізична культура)

014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

Середня освіта (Образотворче мистецтво)

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Середня освіта (Музичне мистецтво)

Середня освіта (Музичне мистецтво та Художня культура)

014.15 Середня освіта (Природничі науки)

Середня освіта (Природничі науки)

015.039 Професійна освіта (Цифрові технології)

Професійна освіта (Цифрові технології)

017 Фізична культура і спорт

Фізична культура і спорт

Фізична культура і спорт (перехресний вступ)

024 Хореографія

Хореографія та Середня освіта (Мова і література (англійська))

Хореографія

035 Філологія

035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька

Філологія (Германські мови та літератури (переклад німецька та англійська мови включно))

053 Психологія

Психологія (практична психологія)

Психологія бізнесу та управління

073 Менеджмент

Управління фінансово-економічною безпекою

081 Право

Право

112 Статистика

Статистика (Фінансова, страхова та комп'ютерна статистика)

122 Комп'ютерні науки

Комп'ютерні науки

Комп'ютерні науки (Програмування та адміністрування)

231 Соціальна робота

Соціальна робота (соціальна педагогіка)

262 Правоохоронна діяльність

Правоохоронна діяльність

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись