• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
 • (0522) 32-17-18
fizvih_logo

Факультет фізичного виховання

Шевченко Ольга Володимирівна

Shevchenko

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри

Освіта:
Кіровоградський державний педагогічний інститут імені Олександра Сергійовича Пушкіна, 1986 р.,спеціальність: Фізичне виховання, кваліфікація: вчитель фізичної культури.

Напрями наукової та професійної діяльності: фізичне виховання учнівської молоді; підготовка спортсменів вищих досягнень; професійна підготовка студентів факультетів фізичного виховання ЗВО.

Тема кандидатської дисертації: «Фізичний розвиток учнів допоміжної школи засобами художньої гімнастики», (2002 р.).

Транслітерація імені: Olha Shevchenko

ORCID iD: 0000-0002-9493-348X

Профілі: ScopusWeb of ScienceGoogle Scholar

Відзнаки: 

 • Майстер спорту з гімнастики художньої;
 • Заслужений працівник фізичної культури і спорту (2016 р.);
 • Почесна грамота Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (1988 р., 1990 р., 1998 р., 2003 р., 2008 р., 2009 р.);
 • Відмінник освіти (1996 р.);
 • Грамота управління з питань фізичної культури і спорту (2005 р.);
 • Грамота міської ради та виконавчого комітету (2006 р.);
 • Подяка Міністерства освіти і науки України (2011 р.);
 • Грамота Кіровоградської обласної державної адміністрації (2014 р.);
 • Подяка Національного олімпійського комітету Україні (2014 р.);
 • Почесна грамота Кіровоградської обласної ради (2023 р.).

Дисципліни, які викладає: «Ритміка і хореографія», «Теорія і методика викладання рухливих ігор і забав», «Спортивно-педагогічне вдосконалення», «Теорія і методика викладання гімнастики художньої», «Теорія і методика фізичного виховання».

Основні публікації

Монографії:

 1. Шевченко О.В. Наукові розвідки в системі підготовки майбутніх учителів фізичної культури до запровадження здоров’язбережувальних технологій в освітній процес. Information Technology and Innovation for Society Development. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology. Monograph 47. Publishing House of University of Technology, Katowice, 2021; рр.348-369. ISBN 978-83-960717-3-6
 2. Шевченко О.В. Формування особистості спортсменів на заняттях спортивно-педагогічного вдосконалення Physical Culture, Sports and Physical Rehabilitation in Modern Society. Monograph. Publishing House of University of Technology, Katowice, 2022; рр.263-281. ISBN 978-83-965554-3-4

Посібники:

 1. Язловецька О.В., Шевченко О.В. Педагогіка фізичного виховання та спортивної діяльності. Навчальний посібник. Харків: Мачулін, 2018. 404 с.
 2. Шевченко О.В., Стасенко О.А. Педагогічна практика. Навчально-методичний посібник. Харків: ФОП Озеров, 2020. 184 с.
 3. Шевченко О.В., Черній В. П., Мельнік А.О. Методичні рекомендації з написання курсових робіт першого бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура). Кропивницький: РВВ ЦДПУ імені Володимира Винниченка, 2021. 32 с.
 4. Шевченко О.В. Рухливі ігри і забави. Навчально-методичний посібник. Кропивницький: ФОП Піскова М.А., 2022. 145 с.
 5. Шевченко О.В., Мельнік А.О. Основи гімнастики художньої. Навчально-методичний посібник. [видання 2-е перероблене і доповнене]. Кропивницький: ФОП Піскова М.А., 2022. 95 с.
 6. Шевченко О.В., Мельнік А.О., Черній В.П. Методичні рекомендації до написання кваліфікаційних робіт студентами другого магістерського рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура). Кропивницький: Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка, 2022. 30 с.
 7. Язловецька О.В., Шевченко О.В. Організація і методика проведення наукових досліджень у сфері фізичної культури: навч.-метод. посіб. Харків: Мачулін , 2023. 241 с.

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, у тому числі Scopus або Web of Science Core Collection:

 1. Psychotechnology of volleyball team efficiency formation. Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), Vol.19 (issue 2), Art 155, pp. 1071 – 1077, 2019. https://doi.org/10.7752/jpes.2019.02155
 2. Chernii, V., Shevchenko, O., Nievorova, O., Melnyk, A., Kramarenko, A., Nikonenko, T. Development of Professionally Important Physical Qualities of Engineering Students. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 12(1):93-105. 2020. Retrieved from DOI: 10.18662/rrem/12.1sup1/225.
 3. Olena Bida, Oleksandr Prokhorchuk, Valentina Fedyaeva, Olga Radul, Polina Yakimenko, Olga Shevchenko. Covid-19 and Distance Education: Analysis of the Problems and Consequences of the Pandemic. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.21 No.12, December 2021. P. 629-635. https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2021.21.12.86
 4. Oksana Adamenko, Оlha Shevchenko, Sergii Babiuk, Andrey Osiptsov, Anastasiia Melnik, Liliia Sikorska. Innovative Technologies in Physical Education: Neuropsychological Aspect. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience. 2022, Volume 13, Issue 1Sup1, pages: 22-36. ISSN: 2068-0473 | e-ISSN: 2067-3957. https://doi.org/10.18662/brain/13.1Sup1/300
 5. Olha Shevchenko, Olha Bahinska, Olena Markova, Oleksandr Broiakovskyi, Tetyana Bielkova, Ivan Honcharenko, Olena Bida. Use of Multimedia Technologies in the Traning of Physical Culture and Sports Specialists. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.22 No.7, July 2022. P. 245-251. https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.7.30

Статті у наукових фахових виданнях України

 1. Шевченко О.В. Підготовка майбутнього вчителя фізичної культури до запровадження здоров’язберігаючих технологій у загальноосвітні навчальні заклади: Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт» зб. наукових праць / За ред. О.В. Тимошенка. К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. Випуск 3К (97) 18. С. 613-616.
 2. Шевченко О.В. Спортивно-мистецькі заходи у формуванні професійних компетенцій майбутніх учителів фізичної культури. Наукові записки. Випуск 167. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. С. 105-108.
 3. Біда О.А., Шевченко О.В. Теорія і методика організації спортивних свят і видовищ. Науково-педагогічний журнал «Обрії». № 2 (47). Івано-Франківськ: Підприємство «НАІР», 2018. С. 83-85.
 4. Шевченко О.В. Інновації здоров’язбережувальних технологій у підготовці майбутніх учителів фізичної культури. Наукові записки / Ред. кол.: В.Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н.С. Савченко та ін. Випуск 173. Ч. 2. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. С. 244-247.
 5. Шевченко О.В. Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до запровадження здоров’язбережувальних технологій. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О.В. Тимошенка. К.: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. Випуск 3 К (110)19. С. 596-599.
 6. Шевченко О.В., Мельнік А.О. Рекреаційно-оздоровчий вплив рухливих ігор на організм школярів з недоліками у стані здоров’я. Наукові записки / Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. Випуск 177. Частина ІІ. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. С.157-160.
 7. Шевченко О.В. Інтерактивні методи навчання у професійній підготовці майбутніх вчителів фізичної культури. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О.В. Тимошенка. Київ: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2020. Випуск 7 К (127) 20. С. 124-128.
 8. Шевченко О.В., Мельнік А.О. Підвищення мотиваційно-ціннісного ставлення молодших школярів до занять фізичною культурою. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О.В. Тимошенка. Київ: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2020. Випуск 3 К (123) 20. С. 481-484.
 9. Шевченко О.В., Мельнік А.О. Формування професійних компетентностей майбутніх учителів фізичної культури в процесі виробничої практики. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О.В. Тимошенка. К.: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2021. Випуск 3 К(131) 21. С.432-435.
 10. Шевченко О.В., Мельнік А.О. Формування особистості майбутніх учителів фізичної культури на заняттях спортивно-педагогічного вдосконалення. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр.. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2021. Вип. 76. Т. 3. С. 60-64. ISSN 1992-5786.
 11. Шевченко О.В., Гончаренко І.С. Формування професійної культури у майбутніх учителів фізичної культури засобами ритміки і хореографії. Інноваційна педагогіка: науковий журнал. Випуск 38. Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021. С. 201-204.
 12. Шевченко О.В. Інноваційні технології формування професійної культури майбутніх учителів спортивно-хореографічних дисциплін. Педагогічні науки: теорія та практика. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2021. № 2 (38). С. 158-162.
 13. Шевченко О.В., Мельнік А.О. Формування оздоровчих компетентностей учнів початкової школи засобами фізичної культури. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О.В. Тимошенка. Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2022. Випуск 3К (147) 22. С. 461-465.
 14. Черній В.П., Шевченко О.В., Нєворова О.В. Гігієнічні особливості харчування дівчат з надлишковою масою тіла під час оздоровчих занять шейпінгом. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім.. В. Винниченка, 2022. Випуск 205. С. 216-220.
 15. Шевченко О.В., Іванченко Л.П., Іванченко С.Г., Терещенко О.В. Педагогічні підходи до розвитку культури здорового способу життя в здобувачів вищої освіти. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Наукове видання. Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 3 (50), 2022. Частина 1. С. 68-77.DOI: 10.31376/2410-0897-2022-3-50-10-272.
Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись

// google analytics