• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18
fizvih_logo

Факультет фізичного виховання

Історія кафедри

1956 року, у зв'язку з відкриттям факультету фізичного виховання, в Кіровоградському державному педагогічному інституті ім. О.С.Пушкіна кафедру фізичного виховання, яка забезпечувала навчально-виховну та спортивно-оздоровчу роботу на неспеціальних факультетах, було переведено на зазначений факультет. Її очолив старший викладач, тренер з боксу М.Я.Недоспєлов. До 1965 р. за навчально-виховну та спортивно-масову роботу на неспеціальних факультетах відповідала секція фізичного виховання.

У жовтні 1965 року рішенням вченої ради Кіровоградського державного педагогічного інституту ім. О.С.Пушкіна секція фізичного виховання була перейменована на спеціальну кафедру фізичного виховання. У зв'язку з цим перед кафедрою були поставлені нові вимоги і завдання з формування професійного світогляду особистості студентської молоді.

Першим завідувачем кафедри став відмінник народної освіти України, один з провідних тренерів області з легкої атлетики, випускник Київського інституту фізичної культури, старший викладач В.Й. Савченко (1965-1973 рр.). У той час на кафедрі працювало 6 штатних викладачів, які проводили не тільки заняття з фізичного виховання в академічних групах, а й започаткували секційну роботу з багатьох видів спорту.

Робота кафедри спрямовувалась на реалізацію комплексних завдань формування розуміння ролі рухової активності у всебічному розвитку і професійному становленні майбутнього педагога, усвідомлення індивідуальної установки до систематичних занять фізичними вправами для задоволення потреб у фізичному вдосконаленні, набуття системи знань з фізичної культури та здорового способу життя, необхідних у процесі життєдіяльності, навчанні, праці й дозвіллі. Відтак, оволодіння системою знань, навичок під час занять основними видами та формами раціональної фізкультурної діяльності для вдосконалення особистих та професійних якостей, вважалися пріоритетним напрямом роботи кафедри.

У період з 1973 до 1978 рр. кафедрою фізичного виховання керував М.М. Чернов - випускник Київського інституту фізичної культури, провідний фахівець з легкої атлетики, старший викладач. Кількісний склад кафедри на цей час становив 9 осіб. Перед колективом кафедри було поставлене завдання підняти рівень наукового потенціалу викладацького складу.

1977 року, після закінчення аспірантури Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова й успішного захисту дисертації, завідувачем кафедри був обраний М.М. Балан - кандидат біологічних наук, доцент, тренер з легкої та важкої атлетики (1978-1982 та 1984-1990 рр.). У ці роки навчальні заняття з фізичного виховання проводились в обсязі 4-х годин на тиждень на I-IV курсах зі складанням студентами заліків у кінці кожного навчального року. В інституті було започатковано проведення виробничої гімнастики (в аудиторіях), а також проведення студентських спортивних фестивалів.

1974 рік став роком початку будівництва спортивного залу семиповерхового корпусу, що завершився у 1979 році.

З 1982 по 1984 рік кафедру очолював старший викладач, провідний фахівець з футболу В.І. Нечаєв, одним з вихованців якого був Євтушенко Вадим - багаторазовий чемпіон та володар Кубку СРСР у складі футбольної команди "Динамо" (Київ), володар Суперкубку 1978 р.

У цей період збільшився набір студентів, на кафедрі працювало 16 штатних викладачів. Заняття проводились в обсязі 4-х годин на I-II курсах та 2-х годин на III-IV курсах з річними заліками. Заняття зі студентами спеціальних медичних груп проводились фахівцями-медиками.

Викладачі кафедри активно займалися науковою роботою, і вже в 1990 та 1991 рр. були захищені дві кандидатські дисертації (С.В. Бондаренко, С.М. Воропай).

З 1991 року С.М. Воропай (спеціалізація–волейбол) працював заступником декана, у 1994-2004 рр. деканом факультету фізичного виховання, нині – професор кафедри теорії та методики олімпійського і професійного спорту факультету фізичного виховання ЦДПУ ім. В.Винниченка.

У 1990-1994 рр. посаду завідувача кафедри обіймав С.В. Бондаренко (спеціалізація – легка атлетика), після закінчення аспірантури й успішного захисту кандидатської дисертації – кандидат педагогічних наук, доцент ( нині – професор), провідний фахівець з легкої атлетики, який здійснював підготовку студентів до творчої праці на високому науково-методичному рівні. Сьогодні С.В. Бондаренко працює на посаді завідувача кафедри теорії та методики олімпійського і професійного спорту факультету фізичного виховання ЦДПУ ім. В.Винниченка.

З 1994 р. по 2004 р. кафедрою завідував А.Л. Турчак – кандидат педагогічних наук, професор (спеціалізація – гімнастика спортивна), який значну увагу приділяв науково-пошуковій роботі. Під його керівництвом кандидатську дисертацію захистила старший лаборант кафедри Плачинда Т.С. З 2004 року обіймає посаду декана факультету фізичного виховання ЦДПУ ім. В.Винниченка. За ініціативою А.Л. Турчака з 2000 року в університеті відновлюється діяльність спортивного клубу "Буревісник". Головою СК "Буревісник" стала Л.В. Сиділо – старший викладач кафедри фізичного виховання. У 2015-2017 н.р. дану посаду обіймав О.В. Сукачов. З 2018 н.р. головою є О.М. Бур'яноватий.

У 2004-2008 рр. кафедру очолював Г.А. Лещенко – кандидат педагогічних наук, доцент (спеціалізація – боротьба самбо). Він приділяв значну увагу науково-методичній роботі викладацького складу кафедри. У 2004 році ініціює створення секції військово-спортивного багатоборства.

У 2004 році кафедра фізичного виховання, ставши підрозділом факультету фізичного виховання, перейменована на кафедру фізичного виховання і оздоровчої фізичної культури.

З 2008 року очільником кафедри став С.Г. Собко – кандидат педагогічних наук, доцент. Відповідно до вимог часу, колектив кафедри продовжує проводити навчальний процес з фізичного виховання, науково-методичну, спортивно-масову, оздоровчу й виховну роботу.

В цей період активно ведеться робота в напрямку покращення спортивної бази. На сьогоднішній день в розпорядженні кафедри, окрім ігрового залу, власноруч побудовані й устатковані усім необхідним: зал атлетичної підготовки, “м’який” зал аеробіки та шейпінгу, зал зі скелелазіння. Також для занять використовуються: спортивна база факультету фізичного виховання, універсальний майданчик зі штучним покриттям та бомбосховище університету.

Студенти на заняттях, і всі, хто бажає покращувати свій фізичний стан в позанавчальний час, забезпечені необхідним інвентарем і сучасним обладнанням.

У 2021 році кафедра знов зазнає реорганізаційних змін, отримавши нову назву – фізичного виховання і рекреаційно-оздоровчої роботи.

 

 

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись