• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18
fizvih_logo

Факультет фізичного виховання

Науково-дослідна робота

За останній період науковий потенціал кафедри зазнав суттєвих змін, зміцнивши свої позиції завдяки захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 24.00.01 “олімпійський і професійний спорт” Євгеном Вікторовичем Миценком та Олександром Миколайовичем Бур'яноватим (науковий керівник – професор С.М. Воропай), зі спеціальності 13.00.04 ‘’теорія і методика професійної освіти” Сергієм Вікторовичем Мішиним (науковий керівник – доцент Н.Г. Собко) та Заслуженим тренером України з плавання Ковальовою Юлією Анатоліївною (науковий керівник – професор С.В. Бондаренко).

У 2021 році cклад кафедри суттєво підсилюється кандидатами педагогічних наук, доцентами: Язловецькою Оксаною Валентинівною, Логвіновою Ярославою Олексіївною та Бабенком Андрієм Леонідовичем.

Викладацький склад підвищує свій науковий потенціал за рахунок видання підручників, монографій, посібників, підготовки і опублікуванню методичних рекомендацій, статей у фахових виданнях, праць, включених до наукометричних баз даних Scopus і Web of Science Core Collection, у виданнях, включених до інших наукометричних баз даних Copernicus, Journal Citation Reports, Google Scholar, РІНЦ тощо.

Члени кафедри беруть активну участь у закордонних, всеукраїнських, міжнародних конференціях, семінарах, круглих столах.

Поряд з цим, триває активна робота зі студентською молодю. Так, викладачами кафедри на 2021 рік заплановано роботу 6 наукових гуртків:

Теоретико-методичні й практичні аспекти підготовки у фізичному вихованні та спорті (доцент Собко С.Г.).

Фізичне виховання дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних групах та класах (старший викладач Миценко Є.В.).

Актуальні проблеми фізичного виховання студентів і їх професійне самовдосконалення (доцент Мішин С.В.).

Сучасні проблеми розвитку спорту (старший викладач Бур’яноватий О.М.).

Екологія довкілля (доцент Логвінова Я.О.).

Здоров'язбережувальні технології закладу освіти в умовах сучасних освітніх змін (доцент Язловецька О.В.).

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись