• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18
fizvih_logo

Факультет фізичного виховання

Історія кафедри теорії та методики олімпійського і професійного спорту

Кафедра заснована 1960 року. Із збільшенням кількості студентів було прийнято рішення про створення двох спеціальних кафедр: кафедра спорту і спортивних ігор та теорії і методики фізичного виховання. Новостворена кафедра спорту і спортивних ігор мала такий склад: М.М. Чернов, М.Є. Фукс, О.Г. Циганенко, С.І. Ілючек, В.І. Калашніков, Т.І. Балануца. Очолив кафедру старший викладач М.Є. Фукс.

У 1962 році на кафедру був запрошений один із засновників спортивного руху на Кіровоградщині І.А. Павлюкевич. З 1963 року працює  ветеран кафедри – Л.С. Юрченко. З 1965 року працював Б.П. Гирій.

Колектив кафедри поповнювався за рахунок кращих випускників факультету фізичного виховання. Так, у 1960 році запрошений на роботу в інститут К.К. Мартишевський, у 1962 році – О.Є. Янчук, у 1964 – А.С. Ровний, у 1965 – В.І. Панасов, Ю.Ю. Ревенко, В.І. Нечаєв, у 1969 – А.О. Черній, у 1970 – А.О. Тесленко та ін.

Якщо у 1960 році на кафедрі було лише 3 старших викладачі, то у 1980-му – 8 і один кандидат наук, доцент. З 1994 року на кафедрі працює 4 доценти (з них 2 к. п. н.), 2 старших викладачі і 4 викладачі.

Протягом п’ятдесяти років кафедру очолювали старший викладач М.Є. Фукс (1960-1970 рр. та 1975–1980 рр.), старший викладач М.М. Чернов (1971–1972 рр.), доцент Б.П. Моргунов (1973–1974 рр.), к. б. н., доцент А.С. Ровний (1978–1980 рр.), доцент К.К. Мартишевський (1980–1994 рр.), доцент С.В. Бондаренко (1994 – по теперішній час).

У 1975 році А.С. Ровний захищає дисертацію і здобуває вчений ступінь кандидата біологічних наук. А в 1980 році ступінь  кандидата педагогічних наук здобуває А.О. Тесленко. Фактично наукова робота на кафедрі почала розвиватися з 1974 року. Насамперед це слід пов’язати з іменами доцентів Б.П. Маргунова та А.С. Ровного. З’являються перші друковані праці, члени кафедри беруть участь у республіканських та всесоюзних наукових практичних конференціях. До наукової роботи залучаються і студенти факультету, з 1960 року активно працює гурток «Електроніка і спорт».

Починаючи з 1974 по 1980 рік викладачами кафедри було опубліковано понад 30 праць, зроблено близько 200 доповідей на науково-практичних конференціях, підготовлено до друку 3 навчально-методичних посібники для вчителів шкіл та студентів.

Через студентську наукову роботу пройшли майже всі випускники кафедри, які згодом стали науковцями та захистили дисертацію з педагогічного та біологічного профілів: Л.В. Шаманський – д. б. н., професор Ростовського-на-Дону університету, А.С. Ровний – д. б. н., професор (декан факультету ФВ 1977–1978 рр.), нині завідувач кафедри біологічних основ фізичного виховання і спорту у Харківській  державній академії фізичної культури, М.М. Балан – к. б. н. (декан факультету ФВ 1990–1991 рр.), доцент кафедри фізичного виховання Кіровоградського педагогічного університету, А.О. Тесленко – к. п. н., доцент кафедри біомеханіки Київського інституту фізичної культури, М.І. Півень – к. п. н., доцент, зав. кафедрою психофізичної підготовки у кіровоградській льотній академії, С.В. Бондаренко к. п. н., доцент, зав. кафедрою ОПС, С.М. Воропай – к. п. н., доцент (декан факультету ФВ 1994–2003 рр.), А.І. Сеймук – к. п. н., зав. лабораторією засобів відновлення та корекції при Дніпропетровському металургійному комбінаті.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись