• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18
fizvih_logo

Факультет фізичного виховання

Наукова діяльність кафедри теорії та методики фізичного виховання

Науково-дослідна робота студентів

Щороку з метою створення умов для розвитку інтелектуального потенціалу талановитої молоді, підтримки наукової та творчої роботи студентів, підвищення рівня їхньої компетентності щодо сучасних технологій здоров’язбереження, пошуку нових засобів, форм і методів формування в дітей здоров’язбережувальної компетентності, стимулювання їх інтересу до дослідницької роботи, оволодіння ними інноваційними технологіями в Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка проводиться Всеукраїнський творчий конкурс «Здорова дитина – здорова нація».

16 травня 2023 року у фіналі IV Всеукраїнського творчого конкурсу кафедра теорії і методики фізичного виховання пропонувала наукове дослідження студентки 3 курсу, предметної спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура) Дар’ї Ледньової (науковий керівник: доцент Черній В.П.) на тему: «Використання засобів фізичної культури у профілактиці порушень постави учнів старших класів».

За результатами конкурсу, обговорення і наукової дискусії Дар’я Ледньова посіла 2 місце.

ff

На кафедрі теорії і методики фізичного виховання працює 8 наукових гуртків, їхня проблематика відповідає вимогам і змісту професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури, захисту України, організаторів фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи, тренерів з окремих видів спорту.

f4

Студенти досліджують актуальні проблеми фізичного виховання в закладах загальної середньої освіти, фахової передвищої освіти, в закладах вищої освіти щодо організації фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи з контенгентом різних вікових груп, медико-біологічні аспекти фізичного виховання, інноваційні технології фізичного виховання, проблеми розвитку адаптивного спорту, історію розвитку окремих видів спорту, питання військово-патріотичного виховання та захисту України тощо.

f5

 

  1. «Грація» (10 студентів), науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент Шевченко О.В.

  2. «Фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному вихованні» (12 студентів), науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент Черній В.П.

  3. «Аллегро» (10 студентів), науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент Мельнік А.О.

  4. «Фізіологічні аспекти фізичного виховання» (10 студентів), науковий керівник кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Нєворова О.В.

  5. «Програмоване навчання гімнастичним вправам» (14 студентів), науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент Стасенко О.А.

  6. «Хімія життя» (10 студентів), науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент Маркова О.В.

  7. «Психологія особистості» (12 студентів), науковий керівник кандидат психологічних наук, доцент Сундукова І.В.

  8. «Азимут» (14 студентів), науковий керівник Заслужений тренер України, старший викладач Щербатюк Н.І.

Науково-педагогічні працівники здійснюють підвищення кваліфікації учителів фізичної культури закладів освіти різних типів і форм власності, керівників гуртків фізкультурно-оздоровчого, спортивного спрямування на рівні дошкільної, шкільної та позашкільної освіти за освітньою програмою: «Фізична культура та методика її викладання в закладах освіти».

 

Наукова проблематика кафедри

Проблема професійної підготовки учителів фізичної культури та захисту України закладів загальної середньої освіти, висуває високі вимоги до їх професійної компетентності, активної самореалізації та саморозвитку. В межах робочого навантаження науково-педагогічні працівники кафедри теорії і методики фізичного виховання здійснюють науково-дослідну роботу за темою «Формування інноваційного здоров’язбережувального освітнього середовища в процесі фізичного виховання здобувачів освіти: методологічні та практичні аспекти», яка затверджена в Укр ІНТЕІ і має державний реєстраційний номер: 0122U200692 (09.08.2022 р.).

f6

Щорічно науково-педагогічні працівники кафедри спільно з Кіровоградським обласним відділенням (філія) Комітету ФВС Міністерства освіти і науки України здійснюють проведення Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми фізичної культури, олімпійського й професійного спорту та реабілітації у навчальних закладах України» та спільно з Сілезькою Академією (Катовіце, Республіка Польща), Академією прикладних наук – Вищою школою управління та адміністрації в Ополе (Ополе, Республіка Польща), Державним університетом фізичного виховання і спорту (Кишинів, Республіка Молдова), Державним вищим навчальним закладом «Донбаський державний педагогічний університет» (Слов’янськ), Державним закладом «Південноукраїнський національний педагогічний університет» (Одеса), Глухівським національним педагогічним університетом імені Олександра Довженка (Глухів), Національним університетом «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка (Чернігів), Національним університетом «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» (Полтава), Запорізьким національним університетом (Запоріжжя) - «Фізичне виховання і спорт в закладах освіти на сучасному етапі: стан, напрямки та перспективи розвитку» (м. Кропивницький).

Основні питання, що обговорюються під час конференцій:

1. Теоретико-методичні, історичні, філософські, соціально-економічні аспекти підготовки фахівців з фізичного виховання, фізичної реабілітації та олімпійського і професійного спорту в навчальних закладах різного рівня і типу.

2. Теоретичне обґрунтування сучасних інноваційних технологій в професійній підготовці фахівців у сфері фізичного виховання, спорту та здоров’я людини.

3. Валеологічні основи здорового способу життя дітей та молоді в закладах освіти.

4. Сучасні підходи до реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності різних груп населення.

5. Тенденції розвитку шкільної фізичної культури та спорту в сучасних умовах.

6. Реабілітаційна, корекційна та інклюзивна освіта в системі фізичного виховання.

7. Військово-патріотичне виховання сучасної молоді засобами фізичного виховання.

f1

Щорічно науково-педагогічні працівники кафедри спільно з Кіровоградським обласним відділенням (філія) Комітету ФВС Міністерства освіти і науки України та науково-методичної лабораторією фізичної культури, спорту і захисту Вітчизни Комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» здійснюють проведення Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми фізичної культури, олімпійського й професійного спорту та реабілітації у навчальних закладах України» та Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Фізичне виховання і спорт в навчальних закладах України на сучасному етапі: стан, напрямки та перспективи розвитку» (м. Кропивницький).

f2

Основні питання, що обговорюються під час конференцій:

1. Теоретико-методичні, історичні, філософські, соціально-економічні аспекти підготовки фахівців з фізичного виховання, фізичної реабілітації та олімпійського і професійного спорту в навчальних закладах різного рівня і типу.

2. Теоретичне обґрунтування оздоровчих стратегій і сучасних інноваційних технологій в професійній підготовці фахівців у сфері фізичного виховання, спорту та здоров’я людини.

3. Валеологічні основи здорового способу життя дітей та молоді в закладах освіти.

f3

4. Сучасні вимоги щодо професійної підготовки фахівців з фізичної культури і спорту.

5. Тенденції розвитку шкільної фізичної культури та спорту в сучасних умовах.

6. Інноваційні підходи до викладання фізичної культури в закладах загальної середньої освіти.

7. Сучасні тенденції інклюзивної освіти у фізичному вихованні.

8. Військово-патріотичне виховання сучасної молоді засобами фізичного виховання.

 

Зв’язки кафедри з закладами вищої освіти

Кафедра теорії і методики фізичного виховання співпрацює з науковими школами закладів вищої освіти: з Сілезькою Академією (Катовіце, Республіка Польща), Академією прикладних наук – Вищою школою управління та адміністрації в Ополе (Ополе, Республіка Польща), Державним університетом фізичного виховання і спорту (Кишинів, Республіка Молдова), Національним університетом фізичного виховання та спорту України, Державним вищим навчальним закладом «Донбаський державний педагогічний університет», Державним закладом «Південноукраїнський національний педагогічний університет», Глухівським національним педагогічним університетом імені Олександра Довженка, Національним університетом «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, Національним університетом «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Черкаським національним університетом ім. Богдана Хмельницького, Хмельницьким національним університетом, Запорізьким національним університетом, Закарпатським угорським інститутом імені Ференца Ракоці ІІ, Житомирським державним університетом імені Івана Франка, Херсонським державним університетом, Національним університетом біоресурсів і природокористування України, Льотною академією Національного авіаційного університету, Криворізьким державним педагогічним університетом, Донецьким національним медичним університетом тощо.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись