• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18
fizvih_logo

Факультет фізичного виховання

Освітня діяльність

Статус випускової з підготовки бакалаврів та магістрів спеціальності 017 Фізична культура і спорт має кафедра теорії та методики олімпійського і професійного спорту.

У своїй діяльності кафедра керується законом про освіту, положеннями Галузевого стандарту вищої освіти та нормативними документами Вченої ради університету, рішеннями Вченої ради факультету. Стратегія діяльності полягає також у виконанні Національної програми розвитку освіти в Україні, Національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства, Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації», Національної доктрини розвитку фізичної культури і спорту.

Основний напрям роботи кафедри теорії та методики олімпійського і професійного спорту – є професійно-орієнтований підхід у фаховій підготовці тренера-викладача з виду спорту. Пріоритетними завданнями для викладацького складу є:
- надання високоякісної освіти, яка рунтується на принципах гуманізації, толерантності, демократизації, неперервності й варіативності, адаптивності та оптимальності;
- забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців з обраного виду спорту для органів освіти, науки і культури, спортивних організацій та установ;
- формування соціально активної людини з високими духовними якостями, яка здатна до саморозвитку і самовдосконалення;
- розвиток фундаментальних наукових досліджень;
- поступова інтеграція у світовий освітянський простір.

Перспективними завданнями підготовки майбутніх тренерів з виду спорту є:

1) у галузі фахової підготовки:
- орієнтація підготовки фахівця на вимоги конкретних установ їхнього працевлаштування з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку Кіровоградського та інших регіонів України;
- використання у навчальному процесі досягнень вітчизняної та зарубіжної науки;
- запровадження фахових спеціальних  курсів і семінарів, новітніх методик викладання та навчання;
- закріплення отриманих студентами знань, умінь і навичок під час проходження педагогічних, тренерських практик;
- підвищення ролі самостійної роботи студента, сприяння тому, щоб навчання ставало більш індивідуалізованим, спрямованим на потреби конкретного студента, більш актуальним, максимально наближеним до реальних потреб суспільства;

2) у галузі науково-дослідної роботи:
- організація наукових досліджень, спрямованих на вивчення актуальних освітніх, виховних, оздоровчих або методичних проблем;
- впровадження власних результатів наукових досліджень у навчально-виховний процес;
- підготовка власних науково-педагогічних кадрів шляхом навчання в аспірантурі / докторантурі, залучення провідних викладачів до керування кандидатськими дисертаціями;
- подальший розвиток науково-дослідної роботи студентів; ефективний відбір і виховання талановитої наукової молоді, створення умов для проведення повноцінної науково-дослідної роботи студентів, розвиток діяльності студентських наукових гуртків;
- узагальнення передового міжвузівського досвіду науково-педагогічної роботи;
- забезпечення інформатизації процесу навчання і викладання, що сприятиме підвищенню якості освітніх послуг та зростанню конкурентоспроможності фахівців з різних видів спорту.

Чисельність викладачів постійного складу, які займаються вдосконаленням науково-методичного забезпечення, науковими дослідженнями, підготовкою підручників та навчальних посібників, складає 100 %.

Науково-педагогічна кваліфікація кадрів відповідає навчальним дисциплінам, які вони викладають. Закріплення навчальних предметів за викладачами здійснювалось згідно їх фахової та наукової кваліфікації.

На кафедрі розроблені плани підвищення фахової кваліфікації викладачів. Основними формами підвищення кваліфікації є навчання в докторантурі та аспірантурі з наступним захистом дисертації, стажування і курси підвищення кваліфікації. За останні п’ять років всі викладачі, які забезпечують підготовку пройшли стажування.

Підвищення спортивної майстерності

НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС
Брояковський Олександр Вікторович

   

ПЛАВАННЯ
Голуб Олена Володимирівна

 

ЛЕГКА АТЛЕТИКА
Ковальова Юлія Анатоліївна

 

22 вересня 2022 року на факультеті фізичного виховання ЦДПУ ім. В. Винниченка відбулось знайомство першокурсників (спеціальність - 017 Фізична культура і спорт) з викладачами кафедри теорії та методики олімпійського і професійного спорту. З напутнім словом виступили декан факультету фізичного виховання Анатолій Турчак і завідуюча кафедри Вікторія Бабаліч. Під час брейк-кави студенти розповіли про свої спортивні досягнення і результати, поділилися планами стосовно майбутньої спортивної підготовки.
Викладачі кафедри побажали студентам цікавого і легкого навчання, незабутніх студентських років, перемог у спортивній і навчальній діяльності, щасливого майбутнього у мирній Україні!
IMG 20

4 вересня 2022 року студенти факультету фізичного виховання в рамках вивчення дисципліни "Теорія і методика викладання легкої атлетики" відвідали відкритий чемпіонат Кіровоградської області з легкої атлетики серед юнаків і дівчат 2005 р.н. і молодших. Мета заходу: розвиток і популяризація легкої атлетики серед учнівської молоді; залучення молоді до регулярних занять легкою атлетикою; виявлення та відбір найкращий спортсменів до регіональної збірної для участі у всеукраїнських змаганнях. 

Викладачі кафедри теорії та методики олімпійського і професійного спорту Тетяна Маленюк і Галина Панченко ознайомили  студентів з правилами змагань і основами суддівства бігових і технічних видів легкої атлетики. Студенти зустрілись з тренерами з легкої атлетики міста Кропивницького і області, відчули атмосферу змагань. Даний захід викликав зацікавленість у студентів факультету фізичного виховання. В умовах дистанційного навчання такі заходи сприяють підвищенню якості навчального процесу.

1

22

33

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись