• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Відділ забезпечення якості та цифрового супроводу освіти

Моніторингові опитування (результати)

Результати опитування студентів програм, що акредитуються

Результати опитування здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 015 Професійна освіта (Цифрові технології) ОПП "Професійна освіта(Цифрові технології)" щодо задоволеністю якістю освіти за обраною ОПП (проведено 06-07.09.2023)

Результати опитування здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 112 Статистика ОПП "Статистика (Фінансова, страхова та комп'ютерна статистка)": 1) щодо задоволеністю якістю освіти за обраною ОПП ; 2) щодо якості освітньої діяльності при вивченні дисциплін (проведено 04-05.09.2023 р.)

Результати опитування здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент: 1) щодо задоволеністю якістю освіти за обраною ОПП; 2) щодо якості освітньої діяльності при вивченні дисциплін (проведено 01-02.09.2023 р.)

Результати опитування здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія ( ОПП "Практична психологія") щодо задоволеністю якістю освіти за обраною ОПП (проведено 23-25.08.2023)

Результати опитування здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія ( ОПП "Психологія бізнесу та управління") щодо задоволеністю якістю освіти за обраною ОПП (проведено 23-25.08.2023)

Результати опитування здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (Позашкільна освіта): 1) щодо задоволеністю якістю освіти за обраною ОП; 2) щодо якості освітньої діяльності при вивченні дисциплін (проведено 01-04.05.2023 р.)

Результати опитування здобувачів третього(освітньо-наукового рівня) вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Фізика): 1) щодо задоволеністю якістю освіти за обраною ОНП; 2) щодо якості освітньої діяльності при вивченні дисциплін (проведено 17-20.04.2023 р)

Результати опитування здобувачів третього(освітньо-наукового рівня) вищої освіти спеціальності 113 Прикладна математика: 1) щодо задоволеністю якістю освіти за обраною ОНП; 2) щодо якості освітньої діяльності при вивченні дисциплін (проведено 10-13.04.2023 р)

Результати опитування (27-30.03.2023р.) студентів освітньої програми «ПРИРОДНИЧІ НАУКИ» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо якості освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін

Результати опитування здобувачів третього(освітньо-наукового рівня) вищої освіти спеціальності 032 Історія та археологія: 1) щодо задоволеністю якістю освіти за обраною ОНП; 2) щодо якості освітньої діяльності при вивченні дисциплін (проведено 20-23.03.2

Результати опитування студентів IV курсу бакалаврського рівня вищої освіти ОП "Середня освіта (Природничі науки) щодо задоволеністю якістю освіти за обраною освітньою програмою (проведено 07-09.03.2023 р.)

Результати опитуваннястудентів IV курсу бакалаврського рівня вищої освіти ОП "Середня освіта (Географія та Мова і література (англійська)) щодо задоволеністю якістю освіти за обраною освітньою програмою (проведено 07-09.03.2023 р.)

Результати опитування студентів IV курсу бакалаврського рівня вищої освіти ОП "081 ПРАВО" щодо задоволеністю якістю освіти за обраною освітньою програмою (проведено 07-09.03.2023 р.)

Результати опитування (після зимової сесії 2022-2023 н.р.) студентів освітньої програми «081 Право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо якості освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін

Результати опитування (02.11.2021) студентів освітньої програми «Середня освіта (Природничі науки)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо якості освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін

Результати опитування (01.11.2021) студентів спеціальності «014.06 Середня освіта (Хімія)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо якості освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін

Результати опитування (02.11.2021) здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (аспірантів) за спеціальністю «113 Прикладна математика» щодо якості освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін

Результати опитування (04.11.2021) студентів освітньої програми «Середня освіта (Географія та історія)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо якості освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін

Результати опитування (03.11.2021) студентів освітньої програми «Середня освіта (Географія та краєзнавчо-туристична робота)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо якості освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін

Результати опитування (05.11.2021) студентів освітньої програми «Середня освіта (Географія та Мова і література (англійська))» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо якості освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін

Результати опитування (02.11.2021) здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (аспірантів) за спеціальністю «014.08 Середня освіта (фізика)» щодо якості освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін

Результати опитування (03.11.2021) студентів освітньої програми «Середня освіта (Інформатика та Математика)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо якості освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін

Результати опитування (04.11.2021) студентів освітньої програми «Професійна освіта (Комп’ютерні технології)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо якості освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін

Результати опитування (05.11.2021) студентів освітньої програми «Професійна освіта (Цифрові технології)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо якості освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін

 

Результати опитування роботодавців, стрейкхолдерів

Статистичні результати опитування роботодавців, стейкхолдерів щодо задоволеністю рівнем підготовки випускників ОПП "Професійна освіта(Цифрові технології)" (проведено 06-07.09.2023)

Статистичні результати опитування роботодавців, стейкхолдерів щодо задоволеністю рівнем підготовки випускників ОПП "Статистика (Фінансова, страхова та комп'ютерна статистика)" (проведено 4-5.09.2023 р)

Статистичні результати опитування роботодавців, стейкхолдерів щодо задоволеністю рівнем підготовки випускників ОПП "Управління фінансово-економічною безпекою" (проведено 1-2.09.2023 р)

Статистичні результати опитування роботодавців, стейкхолдерів щодо задоволеністю рівнем підготовки випускників ОПП "Практична психологія" (проведено 23-25.08.2023)

Статистичні результати опитування роботодавців, стейкхолдерів щодо задоволеністю рівнем підготовки випускників ОПП "Психологія бізнесу та управління"  (проведено 23-25.08.2023)

Статистичні результати опитування роботодавців, стейкхолдерів щодо задоволеністю рівнем підготовки випускників ЦДУ імені Володимира Винниченка (проведено 20.04-04.05.2023р.)

Статистичні результати опитування роботодавців, стейкхолдерів щодо задоволеністю рівнем підготовки випускників ОП «Професійна освіта (Цифрові технології)» (проведено 20.04-04.05.2023р.)

 Статистичні результати опитування роботодавців, стейкхолдерів щодо задоволеністю рівнем підготовки випускників ОП "Право" (проведено 20.04-04.05.2023 р)

 

Результати опитування щодо корупції

Статистичні результати опитування щодо виявлення думки працівників ЦДУ ім.В.Винниченка стосовно можливих корупційних ризиків у діяльності закладу вищої освіти  (проведено 27.02-02.03.2023 р.)

 Звіт про результати анонімного опитування серед студентів університетупро корупцію в освітньому процесі (проведено 12-16.12.2022 р.)

 

Результати опитування студентів ІVкурсу щодо готовності продовжувати навчання в магістратурі

 Результати опитування (після зимової сесії 2022-2023 н.р.) студентів освітньої програми «081 Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо якості освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін

 Результати опитування студентів IV курсу бакалаврського рівня вищої освіти ОП ПРАВО щодо готовності продовжувати навчання у магістратурі (проведено 07-09.03.2023 р.)

 

Результати первинних опитувань студентів першого курсу

 Звіт за результатами первинного опитування студентів першого курсу з метою виявлення латентних факторів вибору абітурієнтами закладу вищої освіти, спеціальності, освітньої програми для вступу та рівня адаптації до навчання в Університеті (проведено 1-3 листопада 2022 р.)

Грудень 2021 р. Первинне опитування першокурсників з метою визначення факторів вибору ними освітньої програми

 

Результати опитування студетів для забезпечення зворотного зв’язку і покращення організації процесу навчання

Опитування студентів ф-ту ІСТОРІЇ, БІЗНЕС-ОСВІТИ ТА ПРАВА для забезпечення зворотного зв’язку і покращення організації процесу навчання (20-29.04.2022)

 Опитування студентів для забезпечення зворотнього зв’язку і покращення організації процесу навчання (20-29.04.2022)

 

Результати інших опитувань

ЗВІТ про результати опитування першокурсників (бакалавріат) щодо форми навчання в 1 семестрі 2022-2023 н.р. (проведено з 8.09 по 12.09 2022)

ЗВІТ_про результати опитування щодо форми навчання в 1 семестрі 2022-2023 н.р._(проведено з 02.08.2022 по 14.08.2022)

 

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись

// google analytics