• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Відділ забезпечення якості та цифрового супроводу освіти

Моніторингові опитування (результати)

Результати опитування студентів/аспірантів щодо задоволеності якістю освіти за обраною освітньою/освітньо-професійною /освітньо-науковою програмою
 
 

Результати опитування аспірантів ОНП "Філологія (українська мова та література)" щодо задоволеності якістю освіти за обраною освітньо-науковою програмою (проведено 04-07.03.2024 р.)

Результати опитування студентів ОП "Право" щодо задоволеності якістю освіти за обраною освітньою програмою (проведено 06-08.02.2024 р.)

Результати опитування аспірантів ОНП "Історія та археологія" щодо задоволеності якістю освіти за обраною освітньо-науковою програмою (проведено 28-29.02.2024 р.)

Результати опитування студентів  ОП "Середня освіта (Природничі науки)" випускного курсу бакалаврату щодо задоволеності якістю освіти за обраною освітньою програмою (проведено 06.02-08.02.2024 р.)

Результати опитування студентів  ОП "Середня освіта (Природничі науки)" випускного курсу бакалаврату щодо задоволеності якістю освіти за обраною освітньою програмою (проведено 07.03-09.03.2023 р)

 

Результати опитування студентів/аспірантів програм, що акредитуються

Результати опитування здобувачів третього (освітньо-наукового рівня) вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Фізика) щодо якості освітньої діяльності при вивченні дисциплін (проведено 15-16.04.2024 р.)

Результати опитування здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми "Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка і логопедія)" щодо якості освітньої діяльності при вивченні дисциплін (проведено 2-4.04.2024 р.)

Результати опитування здобувачів третього рівня вищої освіти освітньо-наукової програми "Філологія(українська мова та література)" щодо якості освітньої діяльності при вивченні дисциплін (проведено 04-07.03.2024 р.)

Результати опитування здобувачів третього рівня вищої освіти освітньо-наукової програми "Історія та археологія" щодо якості освітньої діяльності при вивченні дисциплін (проведено 28-29.02.2024 р.)

Результати опитування здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми "Професійна освіта (Цифрові технології)": 1) щодо задоволеності якістю освіти за обраною ОП ; 2) щодо якості освітньої діяльності при вивченні дисциплін (проведено 29-31.01.2024 р.)

Результати опитування здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 015 Професійна освіта (Цифрові технології) ОПП "Професійна освіта(Цифрові технології)" щодо задоволеності якістю освіти за обраною ОПП (проведено 06-07.09.2023)

Результати опитування здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 112 Статистика ОПП "Статистика (Фінансова, страхова та комп'ютерна статистка)": 1) щодо задоволеності якістю освіти за обраною ОПП ; 2) щодо якості освітньої діяльності при вивченні дисциплін (проведено 04-05.09.2023 р.)

Результати опитування здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент: 1) щодо задоволеності якістю освіти за обраною ОПП; 2) щодо якості освітньої діяльності при вивченні дисциплін (проведено 01-02.09.2023 р.)

Результати опитування здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія ( ОПП "Практична психологія") щодо задоволеності якістю освіти за обраною ОПП (проведено 23-25.08.2023)

Результати опитування здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія ( ОПП "Психологія бізнесу та управління") щодо задоволеності якістю освіти за обраною ОПП (проведено 23-25.08.2023)

Результати опитування здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (Позашкільна освіта): 1) щодо задоволеності якістю освіти за обраною ОП; 2) щодо якості освітньої діяльності при вивченні дисциплін (проведено 01-04.05.2023 р.)

Результати опитування здобувачів третього(освітньо-наукового рівня) вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Фізика): 1) щодо задоволеності якістю освіти за обраною ОНП; 2) щодо якості освітньої діяльності при вивченні дисциплін (проведено 17-20.04.2023 р)

Результати опитування здобувачів третього(освітньо-наукового рівня) вищої освіти спеціальності 113 Прикладна математика: 1) щодо задоволеності якістю освіти за обраною ОНП; 2) щодо якості освітньої діяльності при вивченні дисциплін (проведено 10-13.04.2023 р)

Результати опитування (27-30.03.2023р.) студентів освітньої програми «ПРИРОДНИЧІ НАУКИ» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо якості освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін

Результати опитування здобувачів третього(освітньо-наукового рівня) вищої освіти спеціальності 032 Історія та археологія: 1) щодо задоволеності якістю освіти за обраною ОНП; 2) щодо якості освітньої діяльності при вивченні дисциплін (проведено 20-23.03.2

Результати опитуваннястудентів IV курсу бакалаврського рівня вищої освіти ОП "Середня освіта (Географія та Мова і література (англійська)) щодо задоволеності якістю освіти за обраною освітньою програмою (проведено 07-09.03.2023 р.)

Результати опитування студентів IV курсу бакалаврського рівня вищої освіти ОП "081 ПРАВО" щодо задоволеності якістю освіти за обраною освітньою програмою (проведено 07-09.03.2023 р.)

Результати опитування (після зимової сесії 2022-2023 н.р.) студентів освітньої програми «081 Право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо якості освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін

Результати опитування (02.11.2021) студентів освітньої програми «Середня освіта (Природничі науки)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо якості освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін

Результати опитування (01.11.2021) студентів спеціальності «014.06 Середня освіта (Хімія)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо якості освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін

Результати опитування (02.11.2021) здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (аспірантів) за спеціальністю «113 Прикладна математика» щодо якості освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін

Результати опитування (04.11.2021) студентів освітньої програми «Середня освіта (Географія та історія)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо якості освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін

Результати опитування (03.11.2021) студентів освітньої програми «Середня освіта (Географія та краєзнавчо-туристична робота)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо якості освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін

Результати опитування (05.11.2021) студентів освітньої програми «Середня освіта (Географія та Мова і література (англійська))» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо якості освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін

Результати опитування (02.11.2021) здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (аспірантів) за спеціальністю «014.08 Середня освіта (фізика)» щодо якості освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін

Результати опитування (03.11.2021) студентів освітньої програми «Середня освіта (Інформатика та Математика)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо якості освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін

Результати опитування (04.11.2021) студентів освітньої програми «Професійна освіта (Комп’ютерні технології)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо якості освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін

Результати опитування (05.11.2021) студентів освітньої програми «Професійна освіта (Цифрові технології)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо якості освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін

 
Результати опитування студентів щодо дотримання академічної доброчесності

Результати опитування студентів ОП "Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка та логопедія)" щодо дотримання академічної доброчесності (проведено 27-30.11.2023 р.)

Результати опитування студентів освітньої програми Середня освіта (Природничі науки) щодо дотримання академічної доброчесності (проведено 27-30.11.2023 р.)

Результати опитування студентів спеціальності 015 Професійна освіта (Цифрові технології) щодо дотримання академічної доброчесності (проведено 27-30.11.2023 р)

 
Результати опитування роботодавців, стрейкхолдерів

Статистичні результати роботодавців, стейкхолдерів щодо задоволеності рівнем підготовки випускників ОП "Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка та логопедія)" (проведено 02-04.04.2024 р.)

Статистичні результати опитування роботодавців, стейкхолдерів щодо задоволеності рівнем підготовки випускників ОПП "Професійна освіта(Цифрові технології)" (проведено 06-07.09.2023)

Статистичні результати опитування роботодавців, стейкхолдерів щодо задоволеності рівнем підготовки випускників ОПП "Статистика (Фінансова, страхова та комп'ютерна статистика)" (проведено 4-5.09.2023 р)

Статистичні результати опитування роботодавців, стейкхолдерів щодо задоволеності рівнем підготовки випускників ОПП "Управління фінансово-економічною безпекою" (проведено 1-2.09.2023 р)

Статистичні результати опитування роботодавців, стейкхолдерів щодо задоволеності рівнем підготовки випускників ОПП "Практична психологія" (проведено 23-25.08.2023)

Статистичні результати опитування роботодавців, стейкхолдерів щодо задоволеності рівнем підготовки випускників ОПП "Психологія бізнесу та управління"  (проведено 23-25.08.2023)

Статистичні результати опитування роботодавців, стейкхолдерів щодо задоволеності рівнем підготовки випускників ЦДУ імені Володимира Винниченка (проведено 20.04-04.05.2023р.)

Статистичні результати опитування роботодавців, стейкхолдерів щодо задоволеності рівнем підготовки випускників ОП «Професійна освіта (Цифрові технології)» (проведено 20.04-04.05.2023р.)

 Статистичні результати опитування роботодавців, стейкхолдерів щодо задоволеності рівнем підготовки випускників ОП "Право" (проведено 20.04-04.05.2023 р)

 

Результати опитування щодо корупції

Статистичні результати  опитування щодо виявлення думки працівників ЦДУ ім.В.Винниченка стосовно можливих корупційних ризиків у діяльності закладу вищої освіти (проведено 25-28.03.2024 р.)

Статистичні результати анонімного опитування серед студентів університету щодо визначення корупційних проявів в освітньому процесі (проведено 04-07.12.2023 р.)

Статистичні результати опитування щодо виявлення думки працівників ЦДУ ім.В.Винниченка стосовно можливих корупційних ризиків у діяльності закладу вищої освіти  (проведено 27.02-02.03.2023 р.)

 Звіт про результати анонімного опитування серед студентів університетупро корупцію в освітньому процесі (проведено 12-16.12.2022 р.)

 

Результати опитування студентів ІV курсу щодо готовності продовжувати навчання в магістратурі

Результати опитування студентів ОП ПРАВО щодо готовності продовжувати навчання у магістратурі (проведено 06-08.02.2024 р.)

Результати опитування студентів IV курсу бакалаврського рівня вищої освіти ОП ПРАВО щодо готовності продовжувати навчання у магістратурі (проведено 07-09.03.2023 р.)

 

Результати первинних опитувань студентів першого курсу

Результати опитування студентів першого курсу спеціальності 016 Спеціальна освіта (СО 23Б) з метою виявлення латентних факторів вибору абітурієнтами закладу вищої освіти, спеціальності, освітньої програми для вступу та рівня адаптації до навчання в Університеті (проведено 30.10-02.11.2023 р.)

Звіт за результатами первинного опитування студентів першого курсу з метою виявлення латентних факторів вибору абітурієнтами закладу вищої освіти, спеціальності, освітньої програми для вступу та рівня адаптації до навчання в Університеті (проведено 1-3 листопада 2022 р.)

Грудень 2021 р. Первинне опитування першокурсників з метою визначення факторів вибору ними освітньої програми

 

Результати опитування студентів для забезпечення зворотного зв’язку і покращення організації процесу навчання

Опитування студентів ф-ту ІСТОРІЇ, БІЗНЕС-ОСВІТИ ТА ПРАВА для забезпечення зворотного зв’язку і покращення організації процесу навчання (20-29.04.2022)

Опитування студентів для забезпечення зворотнього зв’язку і покращення організації процесу навчання (20-29.04.2022)

 

Результати інших опитувань

ЗВІТ про результати опитування першокурсників (бакалавріат) щодо форми навчання в 1 семестрі 2022-2023 н.р. (проведено з 8.09 по 12.09 2022)

ЗВІТ_про результати опитування щодо форми навчання в 1 семестрі 2022-2023 н.р._(проведено з 02.08.2022 по 14.08.2022)

 

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись