• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
 • (0522) 32-17-18

Відділ забезпечення якості та цифрового супроводу освіти

Гарантам освітніх програм

 Етапи підготовки до акредитації

На допомогу гарантам освітніх програм ЦДУ

Ліцензування підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Витяги із законів України

Алгоритм дій для ліцензування

Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників

Корисні матеріали

 1. Інструкція та особливості проведення акредитаційних зустрічей в дистанційному форматі для ЕГ та ЗВО
 2. Силабус проти РТП
 3. Як створити силабус: 3 корисні ресурси
 4. Що таке Силлабус і для чого він
 5. Онлайн-курс «Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг»
 6. Посібник з акредитації PhD програм

Листи-роз’яснення

 1. Лист-роз’яснення щодо використання інформаційної системи під час проведення акредитації освітніх програм
 2. Лист-роз’яснення щодо надання роз’яснень учасникам акредитаційного процесу
 3. Лист-роз’яснення щодо участі в засіданні ГЕР

Нормативні і допоміжні документи

 1. Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності (Постанова КМУ від 24 березня 2021 р. № 365)
 2. Про затвердження професійного стандарту за професіями
 3. Професійний стандарт групи професій “Викладачі закладів вищої освіти”
 4. Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Наказ МОН від 11.07.2019 № 977)
 5. Рекомендації щодо застосування критеріїв оцінювання якості освітньої програми. Затверджено Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти 17 листопада 2020 року
 6. Глосарій
Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись