• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Відділ забезпечення якості та цифрового супроводу освіти

Законодавча база України

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка

Положення про освітні програми в Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка

Положення про відділ забезпечення якості та цифрового супроводу освіти

Положення про організацію оцінювання здобувачами вищої освіти якості освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін у Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка

Наказ №177-ун від 22.09.2023 р. (про затвердження графіку моніторингових досліджень у Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка на 2023-2024 н.р.)

Допоміжні посилання на матеріали Національного агентства забезпечення якості освіти:

  1. Положення про акредитацію освітніх програм, розроблений Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти;
  2. Критерії оцінювання якості освітньої програми;
  3. Методичні рекомендації для експертів Національного агентства щодо застосування Критеріїв оцінювання якості освітньої програми;
  4. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG2015)
  5. ПОРЯДОК відбору та ведення реєстру експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти для проведення акредитацій освітніх програм
  6. Сайт Національного Агентства.
Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись