• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Методичні матеріали Сектору внутрішнього забезпечення якості освіти

Методична нарада-семінар з питання сфери працевлаштування випускників

Шановні колеги

Запрошуємо розробників освітніх програм обговорити питання про відповідність освітніх програм потребам ринку праці та працевлаштування випускників. З-поміж питань, обговорюватимуться такі:

Методичний семінар «Навчання через дослідження»

Запрошуємо гарантів та розробників освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії долучитися до обговорення питань щодо критерію 10 “Навчання через дослідження”, що застосовується під час акредитації освітніх програм третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.

Методичний семінар «Людські ресурси у забезпеченні якості освіти»

Запрошуємо гарантів та розробників освітніх програм долучитися до обговорення питань щодо оцінки кадрової відповідності та професійного розвитку викладачів із забезпечення освітнього компонента освітньої програми; залучення роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу.

Методичний семінар «Освітнє середовище та матеріальні ресурси. Прозорість і публічність»

На виконання Постанови вченої ради Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка від 10 листопада 2023 року Про розробку перспективного плану підготовки до акредитації освітніх програм  відповідно до «Ліцензійних умов провадження освітньо їдіяльності», запрошуємо гарантів та розробників освітніх програм узяти участь у методичному семінарі «Освітнє середовище та матеріальні ресурси. Прозорість і публічність» та долучитися до обговорення питань щодо створення освітнього середовища та забезпечення ОП необхідними матеріальними ресурсами; дотримання вимог академічної доброчесності, прозорості і публічності документів, якими регулюються права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу.

Семінар «Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічної доброчесності. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми»

На виконання Постанови вченої ради Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка від 10 листопада 2023 року Про розробку перспективного плану підготовки до акредитації освітніх програм відповідно до «Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності», запрошуємо гарантів та розробників освітніх програм узяти участь у методичному семінарі «Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічної доброчесності. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми» та долучитися до обговорення питань щодо контрольних заходів та академічної доброчесності, внутрішнього забезпечення якості освітньої програми.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись