• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Відділ забезпечення якості та цифрового супроводу освіти

Відділ забезпечення якості та цифрового супроводу освіти

Відділ забезпечення якості та цифрового супроводу освіти є структурним підрозділом Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка, що здійснює моніторинг якості та цифрового супроводу освіти для здобувачів вищої освіти і академічної спільноти, освітньої і академічної діяльності, дотримання академічної доброчесності, формує аналітичний звіт для управління якості освіти в ЦДУ ім. В. Винниченка

Діяльність відділу керується законодавчими документами:

та внутрішніми нормативними документами ЦДУ ім. В. Винниченка:

Статутом університету, наказами та розпорядженнями ректора університету.

Метою діяльності відділу є підвищення конкурентоспроможності випускників на основі сформованих загальних і фахових компетентностей, отримання освітніх результатів навчання відповідно нормативним вимогам, соціальним і особистим очікуванням, удосконалення форм і методів управління якістю освіти та цифрового супроводу освітньої діяльності в ЦДУ ім. В. Винниченка.

Завдання діяльності відділу є:

Очолює відділ доктор педагогічних наук, професор Подопригора Наталія Володимирівна

Координатори відділу:

  • Яременко Людмила Іванівна – к.пед.н., доцент, доцент кафедри математики і методики її навчання, координатор напряму проведення монітоорингових досліджень системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
  • Луньова Марія Валентинівна – доктор философії, старший викладач кафедри математики і методики її навчання, координатор проєкту цифрового супроводу освіти
Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись