• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Наукові записки. Серія: Педагогічні науки

Випуск 173 (2018)

Наукові записки Обложка173 1

Титульна сторінка

АвторСтаттяСторінка

ОРОС Ільдіко Імріївна

ПІДХОДИ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ 12

 КОЛЯДА Наталія Миколаївна,

КОКОША Антоніна Володимирівна

ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ СНТ ЯК ВАЖЛИВА УМОВА ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ  18
КОЧУБЕЙ Тетяна Дмитрівна, ЛЮЛЬЧЕНКО Вячеслав Григорович  КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА ХАРЧОВОГО ПРОФІЛЮ  25
КУЧАЙ Тетяна Петрівна   СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ВІТЧИЗНЯНОЇ ШКОЛИ 30
ЛЕЩЕНКО Геннадій Анатолійович  КОМПЕТЕНТНІСНА МОДЕЛЬ ФАХІВЦЯ ЯК СИСТЕМОУТВОРЮЮЧИЙ ЧИННИК ЙОГО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  32
САВЧЕНКО Наталія Сергіївна   СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ПОЛЬЩІ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 36
 СЕМЕНЮК Олег Анатолійович ОСОБЛИВОСТІ ЗОВНІШНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗВ’ЯЗКІВ СУЧАСНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  42
 СМИРНОВА Тетяна Анатоліївна РІВНІ ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ  46
СТРАТАН-АРТИШКОВА Тетяна Борисівна  САМОРЕГУЛЯЦІЯ В КОНТЕКСТІ ЗАГАЛЬНИХ ПРИНЦИПІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ  49

 ТКАЧЕНКО Тетяна Володимирівна

ДУХОВНА КУЛЬТУРА ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК У СТАНОВЛЕННІ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ДІЯЧА МИСТЕЦТВ  53
ФЕДЯЄВА Валентина Леонідівна  БАТЬКИ І НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: ШЛЯХИ ПАРТНЕРСТВА  58
 ШАНДРУК Світлана Іванівна ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПІЗНАВАЛЬНІ БАР’ЄРИ  62
 АРКУШИНА Ганна Феліксівна, НАЙДЬОНОВА Галина Георгіївна МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ГЕРБАРІЮ ТА БОТАНІЧНИХ КОЛЕКЦІЙ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН  66
 БІСОВЕЦЬКА Людмила Андріївна РОЛЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ  72
 

 БОРОВИК Людмила Володимирівна

АНАЛІЗ ЗМІСТУ ПРОЦЕСУАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ПІДСИСТЕМИ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ  76

БРОВЧАК Людмила Сидорівна 

ВКЛЮЧЕННЯ СТУДЕНТІВ В ОРГАНІЗАТОРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА ПРОГРАМОЮ «ШКОЛА МОЛОДОГО ЛІДЕРА»  81
ВІТЮК Антоніна Вікторівна, НУЖНА Наталія Володимирівна  МЕТОД КЕЙСІВ У НАВЧАННІ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ  86
 ВЛАДИМИРОВА Валентина Іванівна ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО ТА А. С. МАКАРЕНКА  92
ГОЛИВЕР Надія Олексіївна, БОНДАР Ірина Григорівна, ЛИХОШЕРСТ Ольга Гаріївна  НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ НА БАЗІ ЕЛЕКТРОННОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА MOODLE  96

 ГОРБЕНКО Олена Борисівна

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА В ОСВІТНЬО-МИСТЕЦЬКОМУ ПРОСТОРІ  100
 ГРИШКО Ольга Іванівна, КЛЕВАКА Леся Петрівна АНАЛІЗ ЗМІСТУ ПОНЯТЬ «НАВИЧКА» І «ВМІННЯ» В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ  103
ЗАВИДІВСЬКА Ольга Ігорівна  ФІЛОСОФІЯ НАУКИ – ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ  106
 КОВАЛЕВСЬКА Наталія Володимирівна ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО ВЗАЄМОДІЇ З РОДИНОЮ  112

 КОНОНОВА Марина Миколаївна

УПЕРЕДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ ДЕФЕКТОЛОГІВ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЇХ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ  116
 КИСЛЕНКО Дмитро Петрович ВИХОВАННЯ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА БЕЗПЕКИ ВОЛЬОВИХ ЯКОСТЕЙ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  119
 КУРКІНА Сніжана Віталіївна КОЛЕКТИВНЕ МУЗИКУВАННЯ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА  124

МАЛАХОВА Жанна Володимирівна, ЛОСІК Вікторія Георгіївна 

 ВІДНОВЛЮВАЛЬНО-КОРЕКЦІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ГРУП 128
МАРТИНЕНКО Іван Іванович, БЕЗЕМЧУК Лариса Валентинівна   РОЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ СЛОБІДСЬКОГО КРАЮ У РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ 132

 МОЙСЕЄНКО Раїса Миколаївна

ЗМАГАЛЬНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ  137
 МОКЛЯК Володимир Миколайович АВТОНОМІЯ ВІТЧИЗНЯНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ У ПОЛІТИЦІ МІНІСТРІВ НАРОДНОЇ ОСВІТИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)  143
 ОКОЛЬНИЧА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА РЕГУЛЯЦІЯ ПОВЕДІНКИ СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКИХ ПАРУБКІВ ТА ДІВЧАТ У МОЛОДІЖНІЙ ГРОМАДІ ХІХ – ПЕРШОЇ ЧВЕРТІ ХХ ст  149
 ПЛЮЩ Валентина Миколаївна, БОХАН Юлія Володимирівна ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН ЗАСОБАМИ STEM-ОСВІТИ В КУРСІ «ХІМІЧНА ЕКОЛОГІЯ»  153
ПРИЙМАК Сергій Георгійович, ЗАВОРОТИНСЬКИЙ Андрій Володимирович  МОДЕЛЮВАННЯ ФІЗИЧНОГО СТАНУ ОРГАНІЗМУ СТУДЕНТІВ РІЗНИХ ГРУП СПОРТИВНО-ПЕДАГОГІЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ  157
 СЄРГЄЄВА Оксана Володимирівна ВИКОРИСТАННЯ АЛГОРИТМІВ НА ЕТАПІ РЕДАГУВАННЯ ТЕКСТУ ПЕРЕКЛАДУ ПРИ ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ПЕРЕКЛАДАЧІВ  162

 ФІЛОНЕНКО Оксана Володимирівна

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ НА КІРОВОГРАДЩИНІ (ЄЛИСАВЕТГРАДЩИНІ) У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – ХХ СТ. В ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИХ РЕФЛЕКСІЯХ УКРАЇНСЬКИХ УЧЕНИХ  166
 СКАЛЬСКІ Даріуш ІНКЛЮЗІЯ У ФІЗКУЛЬТУРНІЙ ОСВІТІ КРАЇН-ЧЛЕНІВ ЄС  173

 ГАЛІМСЬКА Інна Іванівна

ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я МОЛОДІ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ  177
 ЗАХАРОВА Оксана Віталіївна ДЕФІНІЦІЯ «ЗДОРОВ’Я» У ПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ: БАГАТОЗНАЧНІСТЬ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО ЗМІСТУ І СКЛАДНИКІВ  181
 КОПНЯК Наталия Борисівна, КОПНЯК Ирина Костянтинівна  СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПЛАКАТІВ 185
 БОГУШ Людмила Андріївна ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАГІСТРІВ З МІЖНАРОДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ  ДО РЕАЛІЗАЦІІ ПРОФЕСІЙНОЇ КАР’ЄРИ  189
БРЮХАНОВА Тетяна Сергіївна  ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ОСНОВІ СПОРТИВНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ  192
 ЛОПАТЮК Олена Володимирівна КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ РЕФЛЕКСІЇ МАЙБУТНІХ АВІАЦІЙНИХ ФАХІВЦІВ  196
ШАРОШКІНА Тетяна Анатоліївна  ВИМОГИ ДО ПЕДАГОГІВ У ШКОЛІ НОВОГО ТИПУ К. М. ВЕНТЦЕЛЯ  199
 КОШЛЯК Михайло Анатолійович ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ЗРІЛОСТІ В ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ В УКРАЇНІ У КІНЦІ XX – НА ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ  204
ЛЯШЕНКО Ольга Дмитрівна, КИРИЧУК Тетяна Михайлівна  ВПРОВАДЖЕННЯ ЗМІШАНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ В ПРОЦЕС ВИКЛАДАННЯ ОСНОВНОГО МУЗИЧНОГО ІНСТРУМЕНТА  208
 ЯНЕНКО Оксана Андріївна, ВАЛЬКЕВИЧ Раїса Андріївна ОБРАЗНЕ ПЕРЕВТІЛЕННЯ В СЦЕНІЧНО-ВИКОНАВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА  212
 ЧАБАНОВИЧ Надія Богданівна ТЕНДЕНЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-АНАСТЕЗІОЛОГІВ У КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ  217
БЕЙ Ірина Юріївна  ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДО ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ  223
БЄЛКОВА Тетяна Олександрівна  ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ОЗДОРОВЧОГО ФІТНЕСУ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ВИШІВ  227
 ДЕРСТУГАНОВА Наталія Вікторівна  ІНТЕГРАЦІЙНА ФУНКЦІЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ МАЙБУТНІХ ТЕОЛОГІВ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ 232
ДОСУЖИЙ Владислав Анатолійович  РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ОПЕРАТОРІВ БЕЗПІЛОТНИХ АВІАЦІЙНИХ СИСТЕМ У США  237
 САЖІЄНКО Олександр Петрович СУЧАСНИЙ СТАН ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ СФЕРИ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  242
СИДОРЕЦЬ Тетяна Володимирівна  ІННОВАЦІЙНІ ТА ТРАДИЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА У ФОРТЕПІАННОМУ КЛАСІ  247
 ТАРАН Альона Михайлівна САМОРОЗВИТОК МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЯК ВАЖЛИВА ПЕДАГОГІЧНА УМОВА ЇХ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ  252
 ЧИРКІНА Світлана Володимирівна ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОЇ МОДЕЛІ СУЧАСНОГО НАВЧАЛЬНОГО ВОКАЛЬНО-ХОРОВОГО КОЛЕКТИВУ ЯК ЗАСІБ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ   258
ЧОРНОГОР Наталія Олексіївна  МЕТОД CASE-STUDY, ЯК СУЧАСНА ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ   261
 ЧЕРНЬОНКОВ Ярослав Олександрович PROCESS OF FIRST-YEAR STUDENTS’ ADAPTATION TO STUDYING ENGLISH AT HIGH SCHOOL ON THE EXAMPLE OF THE COURSE «ENGLISH FOR SPECIFIFC PURPOSES»  264 
 НІКОЛЕНКО Людмила Ігорівна ПРОФЕСІЙНА КУЛЬТУРА В АСПЕКТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА  269 
КОЗІЙ Ольга Борисівна  СУЧАСНА МУЗИЧНА КУЛЬТУРА ЯК ДЖЕРЕЛО АНАЛІЗУ ХУДОЖНІХ ЗАСОБІВ В КУРСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ   273
Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись